MAGICKÁ NOC – Beltain – SVÁTEK LÁSKY s poselstvím run pro toto období

MAGICKÁ NOC – Beltain – SVÁTEK LÁSKY s poselstvím run pro toto období

Příroda už je v plném rozpuku, vše se zelená či kvete. Plodné síly Matky Země jsou na vrcholu. Beltain je oslava životadárného ohně proudícího žilami Matky Země díky níž  může vše rozkvést, vyrůst. Období tepla, slunce, lásky a plodnosti. Vše kypí životem a i v nás jsou zapáleny plameny našich vášní, za kterými směřujeme. Vše nabírá velké obrátky.

Nastává poslední dubnový večer a zejména noc –  přichází „Čarodějnice“ či „Pálení čarodějnic“ nebo  také „noc Valpurgy“.

V dřívějších dobách byl tento svátek  svátkem lásky, sexu, tance a zpěvu. To se církvi nelíbilo a tak se snažila jej potlačit. A tak čas, kdy pohané slavili svátek Beltain, skryla pod názvem Filipojakubská noc – podle svátku svatých apoštolů Filipa a Jakuba. A i   komunisté „s ním měli problém“ a tak proměnili „ohně čarodějnic“ za „ohně míru“. Od roku 1889 přijala 1. máj jako „Svátek práce“.

Prvomájovým dnem začíná světlá polovina roku.

 

K poslední dubnové noci neodlučně patří zapalování vater, které nás mají zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo za chladné zimní období a zároveň nám mají dodat  životní sílu a ochranu pro nadcházející  období. Ohně také symbolicky znamenají  podporu a uctění Boha Slunce.

Tento svátek má dvojí symboliku.  Nedříve očistnou, aby vznikl prostor a mohlo se narodit něco nového. Takže plodnost a zároveň i smrt. V keltské či slovanské tradici tento večer začíná svátek zvaný Beltain nebo také Beltane či Beltine. Beltain  ve starokeltštině znamená jasný a zářivý  (tain) oheň (bel) a je dost pravděpodobně odvozen od boha Belena (nebo bohyně Beltis či Belit).

Na tento svátek letos ještě nastane úplněk ve znamení Štíra!!! Budou na nás vykukovat naše nepřijaté temné stránky. Jediné co se po nás bude chtít, je identifikovat  a přijmout.

BELTAIN je asi nejvýznamnějším svátkem KOLA ROKU. Kolo roku (nejstarší „kalendář“) má čtyři svátky dle stádia života Bohyně, která odráží čtyři stádia života ženy – Panna či Dívka, Milenka, Matka a Stařena a čtyři svátky na rovnodennosti (jarní – živel oheň a podzimní – živel země) a slunovraty (letní – živel voda a zimní – živel vzduch).

 

 

O Beltainu kraluje MILENKA. Ta zastupuje schopnost užívat si svět skrze všechny  smysly. Schopnost milovat a užívat si své ženské tělo. Schopnost milovat sama sebe, milovat druhé. Také užívat si posvátné sexuální spojení s druhým. Propojuje v sobě lásku a sexualitu. Její rituály jsou všechny činy lásky a potěšení.

Beltain je tedy oslava lásky, partnerství, sexuality, smyslnosti a plodnosti. Tento  svátek je nejvíce spojen se sexualitou, jde hlavně o vnitřní oheň posvátného spojení.

Symbolem spojení všech těchto aspektů je také svatba Prastarých (Boha a Bohyně), jak už bylo psáno. A jejím vyvrcholením je sexuální aktivita. Sexuální síly světa nyní dosahují vrcholu. Ve vzduchu proudí velká touha plodit.

Tento den se naposledy spojuje božský pár, Bohyně noci a Bůh světla, aby vytvořili jednotu v lásce a z ní mohl vzejít  zárodek dalšího života. (Jeho narození pak připadá na YULE a stává se z něj NOVÝ ROK.)

 

Jak svátek slavili pohané?

Ohně zapalovaly  na návrších, aby je ochránili před čarodějnicemi a zlým duchům, kteří od této noci až do letního slunovratu měly vzrůstající moc.  Z tohoto důvodu také byla do vzduchu vyhazována zapálená březová košťata. Stejnou funkci plnily i větve jeřábu, které si lidé zavěšovali nad dveře svých příbytků, stodol či chlévů.

Večer byla zapalována dvojice ohňů a předěl mezi nimi symbolizoval hranici mezi temnou, chladnou a světlou, teplou částí roku. Mladí ohně přeskakovali a starší spolu se zvířaty procházeli mezi ohni, aby došlo k jejich očistě.  Pak se kolem ohně  tančilo a zpívalo.

V domech se musely uhasit všechny ohně. Každý rok o Beltainu se v každé domácnosti musel zažehnout oheň nový za pomocí křesadla.
Dalším zvykem, který se udržel dodnes, bylo vztyčování májky. Symbolika tohoto zvyku je májka – falus (zpravidla březová) proniká věncem – jóni, který bývá na májku pověšen. Májka také reprezentuje tok energie mezi nebem a zemí, který vyústí v obnovení růstu.  Májky byly zdobeny  květinami a barevnými stužkami, nejčastěji červenou a bílou symbolizující boha(bílá) a bohyni (červená). Kolem májek lidé tančili kruhové tance posilující půdu.
Lidé o půlnoci chodívali na louky, do lesů, na pole, aby nasbírali větve, květiny i jinou zeleň (zejména hloch, cesmínu a jeřáb). Až se ráno dotknou první paprsky slunce jejich domovů, musely být ozdobené. Do obydlí také nosívali byliny jako dar duchu domova.
Při těchto oslavách se  jedlo, pilo, tančilo, prostě se oslavoval  život. Na některých ohních vařili tradiční pokrm z mléka, másla, ovsa a vajec a na závěr se přidal také alkohol. Část z tohoto pokrmu se dal jako dar zemi a zbytek se snědl.
Pojídaly se koláčky z ovsa nebo ovesné mouky. Každý z těchto koláčků byl zasvěcen nějakému zvířeti, které škodilo stádu. Tradicí také bylo válení bochníku sýra či hořícího kola z kopce. Obě varianty  symbolizovaly  slunce. Pilo se silné tmavé pivo s příměsí blínu nebo mařinky, medovina nebo bylinná vína.
 
K ránu se začali v párech od ohňů vytrácet, aby zapálili plamen vášně a lásky. Tuto noc byl každý muž Bohem a každá žena Bohyní.  
Muži i ženy mohli tuto noc sundat snubní prsteny, aby si pak mohli svobodně užívat  lásky v přírodě. Partnera ani nemuseli znát. Nevěra byla uctívaná jako posvátná součást rituálu. Milovali se zejména v polích, lesích – jako poděkování přírodě za její plodnost a to údajně pomáhalo zajistit dobrou úrodu.   Zřejmě z těchto dob nám  zůstal zvyk líbat se na prvního máje pod rozkvetlou třešní, břízou nebo jiným stromem. 
Děti počaté na Beltain se považovaly za posvátný dar Bohyně. A protože měly nejasné otcovství, starala se o ně společně celá komunita (vesnice). Prý to bývaly velmi šťastné děti Velké Bohyně.
Také se v tento den uzavírala zkušební manželství na rok a den. Pokud se tento vztah osvědčil, mohli se vzít. Pokud ne, rozešli se bez výčitek.
Pro ty, kdo si chtěli zajistit štěstí, měli před východem slunce vyběhnout na nejbližší kopec a počkat na rozbřesk. Až jim sluníčko požehná svými prvními paprsky.
Mladá děvčata vstávala brzy ráno, před svítáním. Omyla si buď jen obličej nebo celé tělo v rose nejlépe z hlohu. Do vlasů si zaplétala větvičku jeřábu. Prosila tak o dar krásy.
Lidé také putovali k menhirům, aby si zajistili zdravou a bohatou sklizeň. Bylo nutné menhir 3x obejít po směru hodinových ručiček a na závěr se mu ještě poklonit. (Pokud chtěli vyvolat déšť,  kameny polévali vodou nebo do nich bušili pruty z lísky.
Rybáři ke vztyčenému kameni sypali písek, obešli jej a prosili o dobrý úlovek a také příznivé počasí. Lidé nosili kamenům květiny a jídlo – zejména na vrcholcích hor a poblíž hospodářských stavení. Do důlků v menhirech lili mléko jako dar pro „malé lidi“.
Nemocné děti na Beltain pronášeli skrze volný prostor kamenů. Tak měly  dosáhnout opět zdraví. Novicové bránami  procházeli a tím symbolicky vstupovali do nového života.)
Byl také vybrán Král a Královna máje, kteří budou symbolicky oddáni, aby se tak zpečetil svazek mezi nebem a Zemí. Ten, kdo vyšplhal na májku nebo vyhrál božský závod, se stal králem. Královnou  dívka, kterou ostatní zvolili nebo kterou si král sám vybral.
Slavnost pak pokračovala pod májkou, na níž byly namalovány bílé a červené spirály. Bílá jako nový začátek a červená jako životní síla.
Královna bývala  zahalena do březového listí, na hlavě nosívala věnec z hlohu, sedmikrásek a kopretin. Král míval očerněný obličej a byl také „oblečen“ v zeleném listí. Májový královský pár poléval účastníky oslav vodou, což je jistý druh rituálu deště a prosperity (Vláha byla velmi důležitá pro dobrou sklizeň). Tento zvyk byl také částečně zachován dodnes v podobě Majálesu.

Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Panenka BELTANE od Markéta Nemetona Vlčková web: http://www.nemetona-posvatny-haj.com/, Facebook: Nemetona – Posvátný háj

 

 

Rituály – inspirace pro nás:

Oheň, tanec, zpěv. Krásné šaty,  jarní květy ve vlasech či  ozdobené věnci z jarního kvítí.

Dnešní noc má magickou moc, proto můžete provádět očistné rituály, partnerské obřady nebo rituály plodnosti.

Nezapomeňte přeskočit Beltainský oheň a něco si přát!

Také si můžete přivolat Rhiannon či tady u nás Ladu, aby vás zahrnula svou láskou, vášní a soucitem.  Aby vám  pomohla uzdravit všechna naše sexuální zranění. Aby vás naučila opět cítit naše těla jako vyjádření lásky. A také proto, že  můžete milovat – svobodně a naplno. Vytvořte znovu kontakt  se svou divokou a nespoutanou částí. Obnovte svůj vztah se svou přirozeností a vzpomeňte si, kdo jste a co ve vás dřímá.

Se svým milovaným můžete vypít společně číši vína, do které  vložíte čerstvý jarní květ. A pak nezapomeňte na to, že Beltain je svátek lásky, vášně a plodnosti. 🙂

Na prvního máje ráno bychom, my ženy, měly vstát za svítání a umýt se v ranní rose – mělo by to zaručit, že budeme po celý následující rok krásné.

Pokud žijete v blízkosti vody, můžete splést věneček z jarních květů nebo z nich vytvořit kytici, případně postačí třeba jen hrst sušených bylinek a vhodit je do nějakého vodního toku  (potoka, řeky nebo jezera) jako požehnání a k uctění všech zde žijících elementárních bytostí.

Také můžete připravit Májový košíček: naplnit jej jarními květinami a dobrou vůlí. A potom ho odnést na práh někoho,  kdo je sám a potřebuje pomoc a povzbuzení.

Také si můžete přivolat Rhiannon, budete-li chtít pomoci s tvořením, uměleckou inspirací a zhmotněním vašeho snu.

V kostce tedy Beltain můžete oslavit právě láskyplným zacházením. Vše, co ve vás vyvolává pocit lásky a štěstí. Co vám udělá radost. Oslava Beltainu je  poděkování za lásku, za život, za tělo a za vše, co nás dělá šťastnými! 

 

                                                                                                                    Andrea Sobotová, fotila Tina Radnic

RHIANNON

Bohyně lásky, Čarodějka, Měsíční bohyně, Paní koní a větru, vládkyně živlů, Paní přírody.

„Vznešená královna“ nebo také Královna bohů – Nejvyšší ze všech.

Byla Paní z jezera, jenž dala Artušovi do rukou Excalibur a učinila ho králem Albionu. Byla také královnou víl, jenž Morganu učila kouzlům.

Také byla Paní ohně, dávala kovářům moc brát železo z těla země. také chránila před požáry a poraněním ohněm.

Nezkrotná, divoká, v kontaktu s přírodou. Také v kontaktu sama se sebou, se svými instinkty i se svou božskostí.

Múza básníků a umělců.

Přenáší na svém bílém koni duše ze Země do posmrtné úrovně bytí.

Dokáže měnit svou podobu, a tak se nám může zjevit jako zvíře či třeba jako píseň.

 

Můžeme si ji přivolat, když potřebujeme pomoc:

se zhmotňováním

s uskutečněním svého velkého snu

s komunikací s jakýmkoli duchem přírody

procházíme-li náročnými životními přechody

chybí-li nám umělecká inspirace.

 

Rhianniny symboly

Zvíře: bílý kůň, zpěv ptáků a bílá holubice

Věc: hřeben a zrcadlo

Strom: hloh

Barva: červená

 

Slovanská bohyně tohoto svátku LADA

Bohyně lásky, plodnosti, krásy, harmonie, souladu, smyslnosti a ladnosti. Přináší život a štěstí, mládí a radost. Je patronkou harmonického manželství.

Podporuje lásku ve vztahu, harmonii uvnitř nás i v našich vztazích. Pomáhá vnášet do života štěstí, krásu, soulad a radost. Pečuje o ženskost a plodnost a bdí nad silami života.

Někteří popisují její filozofii jako ,,žít a nechat žít“.
Zosobňuje ženskou podstatu.

Představuje světelné jarní a letní božstvo. Je spojována se Sluncem, horkými letními nocemi, ale také s deštěm.

Některé zdroje uvádí jako dobu jejího zrození zimní slunovrat a odkazují na slovo „koleda“ (staroslovansky „Ko“ a „Leda“) – vtělení, sestoupení Lady na zemi. Bohyně pak naplno ožije a vyjde až o jarní rovnodennosti a na podzimní rovnodennost se opět vytratí ze světa do podsvětí.

Střídá se tak o vládu na Zemi s Morenou. Podobně jako řecká Persefona přebývá po čas zimy v podsvětí s bohem Velesem. Nejslavnější dny bohyně Lady je doba před letním slunovratem.

V novodobém KOLE ROKU je spojována se svátkem lásky BELTAINEM.

Patří mezi nejvýznamnější slovanské Bohy uctívané v Čechách. Ve staročeštině Lada = děva, panna. Traduje se, že její chrámy byly v moravském Děvíně, v Olomouci, Brně a slovenské Nitře. Byly tam prý vychovávány sbory dívek.

Bývá  po boku Peruna jako jeho družka a vytváří s ním rovnováhu.
Podle dalších mýtů vytvořila svět se svým manželem Svarogem (bůh nebeského světla, slunce a ohně).
 Slované si Bohyni Ladu  často představovali jako čistou pannu s vlasy po kolena, korunou z myrty, která držela tři zlatá jablka nebo květiny. Jede ve zlatém dvoukolovém voze,  zapřažena jsou v něm dvě holoubátka.

Její symboly

Strom:  lípa (třešeň nebo bříza).
Bylina: ladinec (odrůda hrachu), pampeliška nebo pivoňka.
Zvířata:  holoubátka a také kohout, jelen (srnec), mravenec a orel.
Směr:  jihovýchodní.
Měsíc: květen

 

Poselství od Beltain po Lithu období 30.4. – 20.6. 2017 (bohyně Lada) za pomocí run:

pro všechny:

Nyní do našich životů zasahuje sám osud. Bude nám svíceno na cestu, abychom správně pochopili, vše zaklaplo kam má a my mohli sklízet plody našeho dosavadního snažení. Už jsme téměř v cíli. Nevzdávejte se. Teď ne. Už stačí jen velmi málo. Stojíme pod ochranou runy Algiz. Vše dobře dopadne! 🙂

dále pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Sluneční energie vám nyní bude napomáhat v plnění vašich snů a cílů. Jste na správné cestě. Jen se jí držte. Pokud z této cesty sejdete, nebude se vám to líbit. Budete velmi rychle a bolestně navráceni zpět.

 

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Toto období bude čas, který věnujte vašim domovům. Zajištovat teplo rodinného krbu – to vám jde. Zaměřte se na svou ženskost, ženskou část uvnitř vás. Rozvíjejte ji, hýčkejte ji, věnujte jí pozornost. Pomůže vám to ve vašem partnerském vztahu. Zase k sobě více přilnete, budete si užívat společnou přítomnost. Nedělejte nějakou neplechu, krutě by se vám to vymstilo.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

K vám v tomto období přichází hojnost. Je vám to nyní dáno osudem. Konečně se kolo obrací a vy dostáváte. Užívejte si tohoto času. Stejně tak je nyní ideální čas pro váš partnerský vztah. Užívejte si společného času a važte si ho. Nebuďte teď moc na koni a nemachrujte, mohlo by se vám to vymstít. Každý čin je podle zásluhy odměněn.

 

 

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

U vás nyní nastal těžší čas, vše je ještě zatuhlé, nedaří se s tím hnout. Nedělejte blbosti, nyní byste důsledkům neunikli. Je dost pravděpodobné, že nyní budete zažívat nedostatek, strádání. V tomto všem vás ale bude provázet světlo. Nechte se vést. Ono vás z celé této pro vás nepříjemné situace vyvede ven.

 

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Jste na správné cestě! Konečně se dostáváte ze zamrzlé situace, která se vám nedařila delší dobu uzdravit. Vstupujete do vztahu. Konečně jste se osvobodili od všeho, co vás drželo zpět. A vy se cítíte volní, svobodní, radostní, divocí. Užívejte si to!! Zasloužíte si to!

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.                 

V tomto období budete procházet očistnou bouří, která se bude týkat hlavně vašeho partnerského vztahu. Chvíli bude svítit slunce, budete se hřát v jeho paprscích a za chvíli budete stát nehnutí na jednom místě. Nechte ji proběhnout, chvíli se to bude střídat a pak zase přijde nový den. I když to není moc příjemné, díky tomuto všemu rostete. A také posouváte váš vztah více k tomu, abyste v něm byli oba spokojenější a šťastnější.

 

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

I vy si nyní budete procházet očistnou bouřkou. Hlavním tématem tohoto období budou u vás emoce. Chvíli nahoře a chvíli dole. Hodně vás nyní bude ovlivňovat měsíc. Toto si uvědomte, pomůže vám to, budete z toho moct těžit. Dejte si pozor, jak se chováte. Protože nyní vám hrozí za každý přehmat trest. Vložte do každodenních činností více radosti, budete pak šťastnější.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní se vám bude dařit. Vše k vám bude přicházet. Samo, bez jakýchkoli průtahů. Jen váš partnerský vztah nyní zamrzl v jednom bodu a ne a ne s tím hnout. Toto je váš osudový bod. Nyní se čeká na vás, jak se zachováte. Podle toho se bude odvíjet vaše budoucnost.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Tento čas se zaměřte na své domovy. Nyní se tam odehrává spoustu věcí, který jsou následkem předchozího chování. To je důležité uvědomění. Pokud se vám nelíbí, co nyní zažíváte, zamyslete se, jak jste se v minulosti chovali. Zažíváte strádání. Na druhé straně se k vám ale dere energie z jiné strany. Slunce svítí. Užívejte si ho, jen se jím nenechte zaslepit.

 

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Pro vás nyní bude osudová komunikace. Je velmi důležité, abyste se v tomto směru neomezovali. Naopak. Vyjádřete se. Pokud ne, budete k tomu nuceni, jen to bude víc bolet. Toto je nyní vaše cesta.

 

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Už jste silní, víte, jak se v určitých situacích postavit, aby jste z toho vyšli dobře. Sklízíte plody dobře odvedené práce. Gratuluji. Užíváte si volnost, svobodu. Cítíte se šťastní, radostní. Na vaší cestě vás nyní vede světlo. Jen ho dál následujte.

 

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Máte tendence držet se v minulosti. Tam už vám ale nyní kvítí nepokvete. Hodně se to týká zejména emocí. Možná jste nějaké potlačili a nyní vás brzdí. Nebo naopak se k některým rádi vracíte a tím stále stojíte na jednom místě. Posuňte se dál. Díky tomu k vám bude vše přicházet. Pokud ne, osud se postará, aby se tak stalo. Bude vás to ale víc bolet.

 

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>http://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

A zde s velkou radostí meditace. Meditace pro realizaci vysněného života. Může být lepší dárek pro vás či bytosti, co máte rádi, než najít cestu sama k sobě a vyplnit si svá přání? 🙂

dvdnahravky

 

Lenka Bicencová
Jmenuji se Lenka Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře