RA-SHEEBA

 

Silná egyptská energie

Zasvěcení do energie Ra-Sheeba.

Léčení energií Ra-Sheeba.

Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie. Není to Reiki, energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a je nepopsatelná. 🙂

Kdysi, ve starém Egyptě byla tato energie přístupná lidem  tzv. strážcům, kteří jako jediní v té době dosahovali požadovaný vibrační stupeň. Mohl ji předat dál jen faraón. Po jeho smrti, a postupně po smrti strážců, lidstvo ztratilo s touto energií možnost kontaktu, a po mnoho staletí byla energie Ra-Sheeba nedostupná.

Dnes, když Země a lidé dosáhli požadovaný vibrační stupeň se navrátila a měla  by zde měla být mnohými udržována, jako mocná podpora vzestupu do vyšších dimenzí. Nyní se frekvence naší planety i   kolektivní frekvence lidstva zvýšily natolik, že se „hlavní představitelé této energie“ opět vrátili sem na Zem a jsou opět připraveni s touto energií pracovat.

 

Energie Ra-Sheeba představuje spojení a sjednocení:

Boha Ra -  mužského prvku energie slunce z centra velkého centrálního slunce

Sheeba -   ženského prvku energie , bohyně Isis

Ra-Sheeba je energie vyjadřující lásku -  čistou, kreativní, sexuální, radostnou, tvořivou.

Pomocí lásky (Sheeba) nalezneme cestu ke zdroji (Ra) a tím také cestu domů, ke zdroji v nás. 

ZASVĚCENÍ DO ENERGIE RA-SHEEBA

Zasvěcení do energií Ra-Sheeba je určeno těm, kteří mají pomocí energie Ra-Sheeba zájem  pracovat na sobě nebo také pomáhat skrze sebe i jiným lidem. Energie Ra-Sheeba je vibračne hodně silná. Pro  zasvěcení do této energie je vhodné mít zkušenosti s  prací s energiemi  (např. Reiki, Shamballa… atp.) a dosažený určitý vibrační stupeň (ne vždy).  Energie Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a souzní s myšlenkou přijetí těchto mocných frekvencí. Je tomu tak zvláště u jedinců, kteří mají silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat své vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií jsou  pro vás určeny. Je důležité být pro to vnitřně  stoprocentně rozhodnutý, že  je to pravé pro Vás, a že to chcete.

Zasvěcení do energie Ra-Sheeba přináší podporu v těchto oblastech:

  • Učí, otevírá a spojuje láskou, a to i láskou sexuální - pomáhá k harmonizaci a sjednocení mužského a ženského aspektu v člověku, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama a opačného pohlaví, ale také ke kvalitativně vyšším prožitkům v našem sexuálním životě zejména ve spojení se spirituální energií.

  • Propojuje se zdrojem lásky v našem nitru. Právě láska je ta, která nám pomáhá v pokroku a v pohybu kupředu na všech úrovních.

  • Zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti.

  • Zbavení se negativních energií.

  • Ochrana těla před zamořenými zdroji.
  • Zklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální systém těla.

  • Žít v lásce skrze pravdu.

  • Udržet rovnováhu mezi materiálními a duchovními věcmi.

  • Pochopit sami sebe.

  • Působí přímo na úrovni energetických center – čaker.

Po zasvěcení se Vám zvýší vaše vibrace, změní se barva aury na zlato-bílo-světle zelenou a také vaše DNA se promění. Vaše energetické pole se rozšíří, budete zářit světlo a bude to pozitivně ovlivňovat nejen Vás, ale i všechny ve vašem okolí.

Zasvěcuje se  do energií Ra-Sheeba :
1. stupně :  žák
2. stupně : mistr učitel
3. stupně: AKTIVACE BOŽÍHO SVĚTLA

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání se svým vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě. Po naladění a následném pravidelném praktikování práce s energií Ra-Sheeba  se zvyšují spirituální schopnosti absolventa (s ohledem na jeho karmické zatížení). Co získáte zasvěcením do těchto energií je popsáno výše. 

Zasvěcení  do velmistrovského stupně  slouží především k Vašemu rychlejšímu postupu na Vaší duchovní cestě, získáváte větší kontakt se sebou, se svojí životní silou. Otevírají se nová témata,  nové možnosti,  hlavně ve vztahu k jiným lidem. Máte možnost šířit světlo, informace a  poznání mezi lidi ještě víc. Za předpokladu, že už máte hodně zpracované témata hmotného světa, peněz , svého poslání,  své duchovní cesty. Velmistrovský stupeň je může silně prověřit. Bude vám předán rituál očisty a techniky zasvěcování. Toto zasvěcení se provádí až po  prvním  a druhém stupni zasvěcení.

Po všech zasvěceních můžete nějaký čas prožívat procesy čištění i  tzv. citové detoxikace.  Čistí se celý energetický systém. Odchází vše, co není potřeba.

Cena zasvěcení 1. stupně: akční cena 1290,- Kč do 30. dubna 2019 (běžná cena 1500,- Kč) zasvěcení s výkladem a texty na dálku, zasvěcení osobní za 1500,- Kč

Cena zasvěcení 2. stupně: akční cena 1350,- Kč do 30. dubna 2019 (běžná cena 1600,- Kč) zasvěcení s výkladem a texty na dálku, zasvěcení osobní za 1600,- Kč

Cena zasvěcení 3. stupně:   2000,- Kč zasvěcení s výkladem a texty

OŠETŘENÍ ENERGIÍ RA-SHEEBA

Jak se s Ra-Sheebou pracuje:

Je důležité, aby ošetřující zjistil, zda je pro ošetřovaného tato energie vhodná. Jde o to, aby ošetřovaný byl na dostatečné vibrační úrovni, abytuto energii unesl a nezpůsobila  mu příliš silné očistné procesy, které by mohly přespříliš zatížit ošetřeného.  Ra-Sheeba je energie, která se hlavně  soustřeďuje na problémy spojené s Vaším chováním a duševním stavem. Je to velmi razantní energie, která jde do velké hloubky a výsledkem je donucení řešení Vašich návyků nebo situací.   (Někdy vzhledem k velké razanci energie se Vám může udělat během ošetření nevolno, může se Vám začít točit hlava nebo můžete mít bolesti hlavy - jen to jen přechodný stav).  Kdo je na energii Ra-Sheeba připraven, bude z jejího působení nadšen. Energie člověka posílí, dodá mu odvahu. Moje zkušenosti jsou naprosto úžasné.

Začíná se úvodním rituálem,  kdy ošetřující vzývá „bytosti a energie“ Ra-Sheeby. Následně do energetického pole (nad tělo) ležícího ošetřovaného maluje symboly Ra Sheeby. Nakonec se rituál působení ukončí předepsanou cestou.

Celkové ošetření trvá asi 30 minut.

Ošetření Ra-Sheebou lze provádět i na dálku.

Jak probíhá ošetření?

 Ra Sheeba ošetření probíhá tak, že si s Vámi nejprve sedneme a řekneme si proč jste přišel/a, co Vás trápí a co od něj očekáváte.  Ošetření Ra Sheeba se provádí vleže. Pacienta se přímo na těle nedotýká, protože se pracuje se symboly. Ošetřující rukou přejíždí nad tělem ošetřovaného a kreslí symboly.

Co se děje při ošetření?

 Při  ošetření energií Ra-Sheeba dochází k nabití Vašeho těla energií a odstranění poruch toku energie v důsledku různých stresů, rozčílení nebo závislostí (alkohol, drogy). Ošetřovaný může usnout, může mít živé představy nebo se nemusí stát vůbec nic. Většinou lidé, kteří jsou nervózní z ošetření nebo nevěří na léčbu, nic nepocítí. Lidé, kteří jsou otevřenější nebo to není jejich první ošetření, můžou cítit proudy tepla, chladu nebo vibrace. Na konci ošetření se budete cítit spíše unavení, je vhodné se nevěnovat náročným úkolům a je potřeba zvýšit příjem tekutin. Změnu pocítíte spíše až druhý den, pokud se nejedná o ošetření bolesti, ta ustupuje většinou již při samotném ošetření. Zpravidla se vzbudíte odpočinutí a s chutí do života.

 Ještě bych chtěla upozornit, že léčba není samospasná. Máte-li velmi vážné psychické stavy, které neléčíte nebo jiné vážné zdravotní problémy, doporučuji se v prní řadě obrátit na lékaře a  toto využít jen jako pomocnou léčbu nebo jako pomoc při překonávání obtíží spojenou s léčbou. 

Cena ošetření Ra-Sheebou: 444,- Kč/60 minut

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje (jméno a email) budu (Lenka Bicencová) zpracovávat pouze za účelem odeslání e-booku nebo newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.