MUSTARD - Hořčice polní

Mustard pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená tmavá mlha, která všechno zahalí a udusí a zničí normální radost. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřást. 
Pozitivním potenciálem Mustard je znovu rozvinout životní radost, znovu objevit pocity vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.