ROCK ROSE - Devaterník penízkovitý

Rock Rose je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou. 
Podobný stav zděšení se objevuje i u nočních můr (viz též Aspen a Rescue Remedy). 
Stav Rock Rose trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci. 
Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost člověka, který je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid.