Esence zvířat

Esence volně žijících zvířat WEAE patří do skupiny vibračních esencí podobně jako Bachovy esence. Jsou jemně působícím prostředkem pro osobní vývoj a zvládnutí těžkostí a problémů našeho života. Na naší planetě žije obrovské množství zvířecích druhů, proto i možnosti pomoci energií zvířat jsou nekonečné. Meditačně vyráběné esence zvířat se mezi sebou úžasně kombinují, vzájemně doplňují a působí velmi rychle.

Autor esencí zvířat, Daniel Mapel, je zkušený terapeut s dlouholetou praxí, který žil mezi divokými zvířaty a pracoval s nimi.

Jaké esence můžete pro sebe využít ?

  • esence zvířecích mláďat
  • esence zvířecích mláďat pro vnitřní dítě
  • esence v sestavě Cesta uzdravení
  • esence  Sdílená láska
  • krizová esence Zachráněni zvířaty

 

Esence se obvykle užívají vnitřně 4x denně po 6 kapkách (2 x 12 kapek), mohou se však brát častěji podle aktuálního stavu. Esence zvířat můžete pro řešení jakékoli Vaší situace užívat jednorázově - tj. využívat jednu lahvičku, pokud však potíže trvaly dlouho nebo jde o krizový stav, doporučuji využívat cca 3 lahvičky esencí. Obvykle po 4 týdnech měníme složení směsi esencí podle aktuálních změn a potřeb.

Speciálním meditačním rituálem se propojuje s energii zvířete a vytváří esence jednotlivých zvířat. Při rituálu se zvířata nezabíjejí ani jinak nevyužívají. Pomocí vibrací nám energeticky předávají své dary – vlastnosti, které můžeme použít pro řešení složitých situací nebo potíží v našem životě. Doprovázejí nás na životní cestě i v duchovním vývoji.

Esence testuji kyvadlem, stačí jen zadat jméno, příjmení, datum narození a problém, který chcete vyřešit.

CENY:

malá lahvička 20 ml: 350,- Kč

malá lahvička 20 ml + vytestování příčiny problémů kartami a nasměrování: 650,- Kč 

velká lahvička 50 ml: 550,- Kč

velká lahvička 50 ml + vytestování příčiny problémů kartami a nasměrování: 850,- Kč 

skleněná originální lahvička + 50,- Kč (pro doručení poštou lepší plastová)

vytestování bez zaslání namíchaných bylinek: 100,- Kč

v případě zaslání poštou - poštovné: 70,- Kč

 

Samostatné jednotlivé neředěné esence neprodávám!

 

Cesta uzdravení

Esence nazvané „Cesta uzdravení“ jsou vibrační přípravky, které Vás podporují na cestě emocionálního a duchovního uzdravení. Tyto esence jsou silnou oporou v každém z přirozených stádií naší emocionální ozdravné práce a posilují nás, jak se z temnoty naší zraněnosti dostáváme do světla a jednoty s Božstvím.

Každá z esencí systému „Cesty uzdravení“ je speciálně navrženou kombinací zvířecích esencí firmy Wild Earth, které Vás podporují moudrostí a silou zvířat. Při výrobě nebylo ublíženo žádnému zvířeti.

Esence můžete použít jednotlivě podle potřeby v procesu vědomého procházení různými stádii uzdravování, nebo je můžete použít v tomto pořadí:

Doporučené pořadí užívání esencí „Cesty uzdravení“ je toto:

Vnitřní práce  ->  Zdravý hněv  ->  Truchlící srdce  ->  Odevzdanost -> Vděčnost  ->  Svoboda  ->  Spojení s Bohem

esence VNITŘNÍ PRÁCE

Je nám silnou oporou na cestě do našeho nitra, kde si přejeme uzdravit emocionální jizvy z nedávné i dávnější minulosti.

Tato kombinace obsahuje pět zvířecích esencí:

Hroch pro uchopení hlubokých pocitů;

Mýval pro odhalení skutečné pravdy;

Netopýr pro orientaci ve vlastní temnotě;

Lvíče podporuje odvahu a jednání beze strachu;

Slůně pro pocit jistoty a podpory.

 
 

esence ZDRAVÝ HNĚV

Je nám silnou oporou při uvědomování si a přijímání našeho přirozeného hněvu a také při jeho zdravém projevení.

Tato kombinace obsahuje dvě zvířecí esence:

Jezevec pro schopnost cítit hněv a přiměřeně ho projevit;

Gazela pro pocit jistoty i tehdy, když se hněváme.

esence TRUCHLÍCÍ SRDCE

Podporuje nás při uvolnění emocionální bolesti a slz, kterých se potřebujeme zbavit, abychom mohli postoupit vpřed.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Kůň divoký posiluje a uzdravuje srdce;

Hroch pomáhá uchopit naše hluboko uložené pocity;

Gazela dává pocit bezpečí, i když truchlíme.

esence ODEVZDANOST

Podporuje nás při uvolňování pocitů, zažitých přesvědčení a navyklých způsobů chování, které už pro nás nejsou prospěšné.

Pomáhá nám odevzdat kontrolu nad naším životem Božskému principu.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Lachtan pro schopnost nechat věci s důvěrou plynout;

Holubice pro klid a mír v srdci, když se osvobozujeme;

Medůza pro odevzdání se Duchu.

esence VDĚČNOST

Je nám silnou oporou při rozvíjení a projevování vděčnosti za všechny dary života.

Tato směs obsahuje tři zvířecí esence:

Bizon pro prohlubování vděčnosti;

Krocan divoký pro rozvoj vděčnosti;

Kudlanka nábožná pro oddanost Duchu.

esence SVOBODA

Posiluje nás, abychom dokázali plně oslavit život a prožít jej volně a svobodně.

Tato směs obsahuje čtyři zvířecí esence:

Kůň divoký povzbuzuje svobodné srdce;

Delfín pro radost, hravost a svobodomyslnost;

Kachna divoká pro jednání s nápaditostí a radostí;

Vrabec pro rozpuštění starých obav.

esence SPOJENÍ S BOHEM

Podporuje nás, abychom prožili spojení a jednotu s Bohem.

Tato směs obsahuje pět zvířecích esencí:

Holubice posiluje klid a mír v srdci;

Orel pro otevření se Božskému;

Tygr zklidňuje zaneprázdněnou a neklidnou mysl;

Volavka velká pro vyrovnanost a napojení;

Srna podporuje něžnost a uvědomění.

Esence mláďat

Tyto esence jsou vynikající pro děti, ale i pro dospělé, kteří chtějí léčit „dítě v sobě.“ Esence jsou překrásné a velmi jemné, je radost s nimi pracovat.

Dodávají se jako tinktury (k přímému užití) nebo koncentráty (k ředění nebo přímému užití) po 30 ml. Jsou v kobaltově modrých lahvičkách, aby se snadno odlišily od ostatních zvířecích esencí.

Esence mláďat se zaměřují na nejzákladnější potřeby dětí, ale i dospělých. Všichni potřebujeme mít pocit bezpečí, vědět, kam patříme, cítit spojení a vazby s druhými, vědět, kdo jsme a co potřebujeme.

Esence jsou obzvláště přínosné pro ty, jejichž dětské potřeby nejsou naplňovány. Jsou také stejně důležité pro dospělé, jejichž nejvnitřnější potřeby nebyly v dětství uspokojeny a oni se s tím nyní potřebují vypořádat.

Kromě toho, v případě, že nemáme z dětství žádný deficit, nám tyto esence přinášejí další dary - mohou prohloubit pozitivní pocity, jako je pocit náležení někam, bezpečí, nevinnosti, jistoty, sebevědomí a sebedůvěry

esence MLÁDĚ DELFÍNA

Posiluje prožitek hluboké vazby dítě - rodič; spojení a intimitu; komunikace, jednota.

Doporučuje se:

Dětem

které potřebují prohloubit své spojení a vazby s druhými

které mají potíže navázat vztah s rodiči a se svými pečovateli

jejichž matka není emocionálně nebo fyzicky přítomna

které dospěly příliš rychle, staly se příliš vážnými a ztratily schopnost volně a spontánně si hrát

Dospělým

kteří nikdy nenavázali hluboký vztah s matkou

kteří se potřebují hluboce spojit se svým vnitřním dítětem

kteří jsou rodiči a potřebují se hlouběji propojit se svými dětmi

kteří se připravují na rodičovství

kteří dělají hlubokou práci na vnitřním dítěti a potřebují se s ním co nejvíce propojit

esence MLÁDĚ DROZDA

Tato esence poskytuje posilu a podporu pro přijímání lásky a síly v procesu, kdy obnovujeme rodičovskou péči o své Vnitřní dítě a uzdravujeme se. 

Podporuje a dovoluje našem nejhlubšímu dětskému já přijímat výživu v širším slova smyslu. 

Uvolňuje resistenci, která nám brání vyživovat hluboce sebe sama. 

Posiluje důvěru, že o nás bude pečováno, že budou naplněny naše potřeby a že Univerzum je laskavé a milující místo. 

Tato esence je pro pocit naplnění na nejhlubších úrovních.

Doporučuje se:

Dospělým

kteří jako děti nedostávali péči, kterou potřebovali

kteří mají hluboké bloky v přijímání lásky a péče

kteří dělají hlubokou léčivou práci na svém Vnitřním dítěti

kteří neprožívají život jako láskyplnou zkušenost

 

Dětem

jejichž rodiče a ti, kdo o ně měli pečovat, jim neuměli projevovat lásku

které nedostávají potřebnou péči

které trpí nedostatkem péče

které trpí anorexií

esence MLÁDĚ HROCHA

Tato esence nás posiluje a podporuje ve spojení a vyjadřování pocitů, které jsme v sobě jako děti potlačili, když nám bylo ublíženo. 

Také nás podporuje ve spojení, procítění a vyjádření pocitů z dřívějších ublížení a traumat, které potřebujeme uvolnit a umožnit tak své uzdravení. 

Podporuje naše Vnitřní dítě v opětovném propojení s potlačenými pocity z minulosti. 

Také pomáhá překonat resistenci vůči prožívání hlubokých pocitů. 

Doporučuje se:

 

Dospělým

kteří se potřebují propojit se svými starými a nevyřešenými pocity z dětství, které potřebují uzdravit

kteří ztratili spojení se svým vnitřním světem Vnitřního dítěte

 

Dětem

které kvůli trápení a traumatu zůstaly odpojeny od svých skutečných pocitů

které se potřebují znovu spojit s cítěním sebe sama

které potřebují vyjádřit pocity, jež je třeba uvolnit

esence MLÁDĚ JEZEVCE

Mládě jezevce poskytuje vyživující podporu potřebnou pro přijetí a uvolnění hněvu, potlačovaného už od dětství, který jsme si vytvořili kvůli nevyléčeným zraněním a prožitým traumatům. 

Pro přijetí hněvu jako přirozeného důsledku zranění v dětství. 

Pro projevení tohoto hlubokého, potlačeného hněvu z dětství zdravým a osvobozujícím způsobem.

Doporučuje se:

Dospělým

kteří potřebují podporu při projevení a uvolnění hněvu a vzteku z dětství

kteří potřebují připustit a přijmout hluboký hněv z minulosti, který v sobě drží

Dětem

které jsou stále vzteklé

které potřebují podpořit v cítění a projevování hněvu způsobeného ublížením

která jim byla způsobena

které se potřebují naučit cítit pohodlně se svým vztekem, nebýt jím přemoženy, ale také jej nepopírat a nepotlačovat.

esence MLÁDĚ KONĚ

Tato esence poskytuje pečující podporu potřebnou pro přijetí a uvolnění slz a žalu, který zůstal z nevyřešených dětských záležitostí. 

Pomáhá s otevíráním srdce a projevováním něžnosti. 

Pro přijetí čistého, zranitelného srdce dítěte, které je uvnitř, posílení něžnosti a pocitu bezpečí a místa ve světě, kam patříme. 

Pro hluboké ponoření se do srdeční čakry našeho Vnitřního dítěte. 

Dovoluje nám pečovat o své srdce, zlomené zraněními z dětství, cítit bolest z těchto zranění a uvolnit ji skrze slzy. 

Pro žití ze srdce na nejhlubší úrovni našeho bytí.

Doporučuje se:

Dospělým

kteří potřebují uvolnit neprojevené bolesti a žal z dětství

jejichž srdce byla zraněna, když byli dětmi, a potřebují je uzdravit

kdo se chtějí propojit s otevřeností srdce svého Vnitřního dítěte

Dětem

které byly hluboce zraněny a potřebují uvolnit bolest, kterou si v sobě nesou

které se potřebují spojit se svým čistým a otevřeným srdcem

esence MLÁDĚ LABUTĚ

Labutí mládě podporuje člověka v cítění a projevování čistoty, ladnosti a božství dítěte, kterým jsme byli a které v nás stále žije. 

Podporuje nás v prožívání čisté Milosti Bytí, v poznání božskosti a krásy našeho nejhlubšího Já. 

Pomáhá prožívat život jako akt Božího Milosrdenství. 

Našemu Vnitřnímu dítěti dává pocit božství, Boží lásky a požehnání.

Doporučuje se:

Dospělým

kteří jako děti ztratili kontakt se svým Božským Já a chtějí se s ním opět spojit a prožívat je v jednotě s Boží Milostí

kteří jako děti ztratili kontakt sami se sebou jako s nádhernou bytostí

kdo se potřebují opět spojit se svým posvátným a požehnaným vnitřním životem

 

Dětem

které pod vlivem traumat a zneužití ztratily svou nevinnost

které znovu potřebují najít a uvědomit si skutečnost, že jsou plné milosti a krásy

které potřebují podporu, aby opět dokázaly cítit své spojení s jednotou a Duchem

esence MLÁDĚ LVA

Posiluje pocit odvahy, sebedůvěry, autentické síly a moci; odstraňuje ustrašenost. 

Doporučuje se:

 

Dětem

které potřebují poznat sebe sama jako silné, sebevědomé a schopné

které se bojí nebo jsou neklidné

kterým chybí jistota

které potřebují získat odvahu a sílu pro postup vpřed

 

Dospělým

kteří se jako děti často cítili bezmocní, báli se nebo jim chyběla jistota

jejichž vnitřní dítě potřebuje odvahu k vydání se na cestu k vlastnímu vyléčení

esence MLÁDĚ MEDVĚDA

Posiluje uvědomování si svých pocitů a také pocitů druhých. 

Přináší uvědomění toho, jak naše jednání ovlivňuje druhé. 

Prohlubuje sebeuvědomění, uzemnění, introspekci. 

Dává nám poznání toho, kdo jsme. 

Doporučuje se:

 

Dětem

které mohou mít užitek z prohloubení uvědomění sebe sama i druhých

jejichž skutečné pocity nejsou uznávány těmi, kdo o ně pečují

které si potřebují uvědomit své pocity

které si potřebují uvědomit, jak jejich jednání ovlivňuje druhé

které mají problém brát v úvahu potřeby druhých

které potřebují zpomalit a začít se soustředit

 

Dospělým

kteří v dětství ztratili kontakt se svými opravdovými pocity tím, jak s nimi dospělí zacházeli

kteří si potřebují uvědomit svůj vnitřní život

kteří potřebují prohloubit uvědomění a přijetí reality a důležitost vnitřního světa pocitů

kteří si potřebují uvědomit, kdo jsou, co potřebují a také co potřebují druzí

esence MLÁDĚ NETOPÝRA

Tato esence poskytuje posilující podporu a důvěru potřebnou pro procházení temnou minulostí, které je nutné k vyřešení nezpracovaných témat z dětství. 

Přináší sebejistotu potřebnou k přijetí nevyléčených zranění a provádí nás touto náročnou prací. 

Hluboce nás podporuje při uzdravování strachů vzniklých v minulosti, při procházení naší vnitřní temnotou. 

Pomáhá nám znovu přijmout vše, co jsme v sobě popírali a potlačovali.

Doporučuje se:

 

Dospělým

kteří potřebují podpořit, aby se cítili bezpečně, když se noří do bolestí z dětství a objevují nepříjemné záležitosti, které je třeba uzdravit

kteří potřebují podporu při hledání v hluboce potlačených vzpomínkách z dětství

kteří potřebují podporu při procházení temnotou hluboké minulosti a při urychlení procesu uzdravování

 

Dětem

které byly obětí traumat nebo zneužívání

které potřebují sílu a odvahu postavit se své bolesti a uvolnit ji

které se bojí tmy

esence MLÁDĚ SLONA

Posiluje pocit fyzického a emocionálního bezpečí, hlubokého uzemnění, ochrany. 

Dává pocit, že o nás širší rodina pečuje a je nám oporou. Přináší zdravou rodinnou pospolitost. 

Doporučuje se:

Dětem

které se necítí fyzicky nebo emocionálně v bezpečí

které procházejí obdobím, kdy se cítí ohrožené nebo neklidné

které žijí v rodině, kde chybí silný pocit sounáležitosti

které potřebují cítit oporu, péči a ochranu od širší lidské rodiny

Dospělým

kteří chtějí pocítit oporu širší komunity

kteří vyrůstali v rodině, ve které se necítili bezpečně

kteří se necítili podporováni a chránění dospělými

kteří vyrůstali v rodině, kde chyběl pocit sounáležitosti

kteří chtějí prohloubit vazby mezi členy rodiny (pak je vhodné, aby esenci užívali všichni společně).

esence MLÁDĚ SRNCE

Posiluje pocit jemnosti, sladkosti, nevinnosti, čistoty, míru, klidu a stav milosti. 

Doporučuje se:
 

Dětem

které potřebují prohloubit pocit dětské nevinnosti, sladkosti a jemnosti

které jsou agresivní, předrážděné nebo vystresované

které se potřebují naučit být jemné k sobě i k druhým

které byly nuceny dospět příliš rychle

které ztratily kontakt s dětskou nevinností


Dospělým

kteří chtějí prohloubit pocit dětské nevinnosti, jemnosti a míru

kteří dospěli příliš rychle

kteří se potřebují naučit být jemní k sobě i k druhým

kteří potřebují respektovat a ctít potřeby a zranění svého vnitřního dítěte.

esence MLÁDĚ VLKA

Posiluje hluboký pocit sounáležitosti, dobrého zapadnutí do kolektivu, pocit vlastní důležitosti a svého místa ve světě. 

Doporučuje se:

Dětem

které mohou mít užitek z většího pochopení svého místa v rodině a ve světě

které mají pocit, že nikam nepatří nebo nezapadají

které nemají jasno v tom, jaké je jejich místo ve světě

jejichž rodiče nežijí spolu

které se těžko orientují ve škole nebo ve svém prostředí

jejichž rodinný život je neuspořádaný


Dospělým

kteří měli jako děti pocit, že nikam nepatří a nezapadají

jejichž rodiče se během jejich dětství rozešli

kteří mají pocit, že nenacházejí své místo ve světě

kteří si připadají nedůležití.

esence VYROVNANÉ DÍTĚ

Vyrovnané dítě je esence vytvořená kombinací všech zvířecích esencí mláďat. Díky tomu harmonizuje nejširší škálu témat jak u dětí, tak i u dospělých. Pomáhá nám dostat se do hlubokého stavu rovnováhy a harmonie.

Esence Vyrovnané dítě je zejména užitečná pro děti, které nejsou v harmonii a potřebují podporu. Je možné ji užívat běžným krátkodobým způsobem, ale je vynikající také pro dlouhodobé užívání.

Esence je také velmi účinná pro dospělé, kteří si chtějí uzdravit tzv. "vnitřní dítě", tj. své hluboko uložené a nevyřešené záležitosti z dětství.

Tato kombinace obsahuje tyto esence:

Srneček – podporuje něžnost a nevinnost. Posiluje pocit jemnosti, sladkosti, nevinnosti, čistoty, míru, klidu a stav milosti.

Vlče – pro poznání toho, kam patříme. Posiluje hluboký pocit sounáležitosti, dobrého zapadnutí do kolektivu, pocit vlastní důležitosti a svého místa ve světě.

Slůně – pro pocit, že jsme chráněni, opečovávání a v bezpečí. Posiluje pocit fyzického a emocionálního bezpečí, hlubokého uzemnění, ochrany. Dává pocit, že o nás širší rodina pečuje a je nám oporou. Přináší zdravou rodinnou pospolitost.

Lvíče – pro sílu a odvahu. Posiluje pocit odvahy, sebedůvěry, autentické síly a moci; odstraňuje ustrašenost.

Delfínek – pro lásku k sobě a pro péči o sebe. Posiluje prožitek hluboké vazby dítě - rodič; spojení a intimita, komunikace, jednota.

Medvídě – pro vnímání svých pocitů. Posiluje uvědomování si svých pocitů a také pocitů druhých. Přináší uvědomění toho, jak naše jednání ovlivňuje druhé. Prohlubuje sebeuvědomění, uzemnění, introspekci. Dává nám poznání toho, kdo jsme.

esence LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE

Tato esence podporuje přijetí, cítění a uvolnění hněvu a bolesti, které jsme si v sobě nesli od dětských zranění, také podporuje vědomí krásy a božství našeho Vnitřního dítěte. 

Pro péči o naše nedořešené emocionální záležitosti. 

Je silnou oporou při cestě do nitra, abychom dokázali vyjádřit neprojevené pocity z nevyřešených zranění z minulosti, a tak umožnili jejich uzdravení. 

Pro obnovení spojení s nevinností a krásou dětství. 

Pro to, abychom přijali sebe sama na těch nejhlubších a nejzraněnějších úrovních. 

Tato kombinace obsahuje všech šest esencí zvířecích mláďat: 

Hroch – mládě – podporuje hluboké cítění 

Kůň divoký – mládě – uvolňuje hluboký žal 

Jezevec – mládě – pro přijetí a projevení hněvu 

Drozd – mládě – pro přijímání lásky a péče 

Netopýr – mládě – pro setkání s minulostí a její přijetí 

Labuť – mládě – pro přijetí božského dítěte v nás 

Tato kombinace je přínosná pro každého dospělého i dítě, pro ty, kdo mají hluboká nevyléčená zranění z ublížení v dětství.

Esence Léčení vnitřního dítěte

Tato nová sada esencí poskytuje silnou podporu při řešení, přijetí a léčení nevyřešených zranění, která nám způsobili druzí, když jsme byli děti. Samozřejmě poskytují podporu také dětem, které prožily taková ublížení. Zatímco se první řada esencí mláďat (Wild Child Essences) zaměřovala na podporu přirozených vývojových potřeb v dětství a řešení témat, která vyvstávají, když tyto základní potřeby nejsou naplněny, tato druhá sada esencí mláďat je navržena pro podporu aktivního léčení nevyřešených zranění způsobených traumatickými zážitky nebo zneužíváním. Tyto nové esence jsou jemnou a milující podporou pro posílení našeho vnitřního dítěte, povzbuzují nás v projevení našich pocitů hněvu a bolesti, které jsme v sobě nosili potlačené od dětství, abychom je nyní dokázali uvolnit a nechat je plně odejít. Jak se tyto esence liší od esencí těchže, ale dospělých zvířat? Nejhlubším darem této sady esencí je jejich schopnost působit přímo do hlubin našeho nitra , až k srdci našeho nejhlubšího dětského Já, které bylo zraněno, poskytovat mu posilu a podporu při odkrývání a uvolňování hlubokých pocitů, které potřebujeme uvolnit, abychom se uzdravili. Tyto esence mláďat přistupují k řešeným tématům z dětské perspektivy, a tak pomáhají našemu vnitřnímu dítěti otevřít se přijímání potřebné podpory při zbavování se dlouho zadržované bolesti. Tyto esence jsou stejně účinné i pro dospělé i děti a působí obzvláště dobře v kombinaci s esencí Vnitřní práce a dalšími esencemi z řady Cesta uzdravení.

esence MLÁDĚ DROZDA, HROCHA, JEZEVCE, KONĚ, LABUTĚ,  NETOPÝRA a LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE

všechny tyto esence patří do esencí pro Léčení vnitřního dítěte a jsou blíže popsány výše 

Tématické esence

Esence s energiemi zvířat vám nabízíme, protože nás opravdu nadchly. Začtěte se do popisu toho, co vám zvířata mohou nabídnout a určitě si vyberete. Tyto esence doplňují velikou mezeru na trhu a znovu nás spojují se světem, kde se žije přirozeně, tady a teď, bez stresů a přetvářek... 

esence OCHRANA

Afirmace: Cítím se naprosto v bezpečí a chráněný.

Je nám mocnou oporou v emocionálně nabitých situacích a prostředích a při jednání s lidmi.

Kombinace je tvořena třemi zvířecími esencemi:

Želva - Turtle - Pro emocionální a fyzickou ochranu.

Pásovec - Armadillo - Pro zdravé obrnění a osobní bezpečnost.

Tchoř  - Skunk - Posiluje naši sebeobranu, nastavuje osobní hranice.

esence PROSAZENÍ SE

Afirmace: Prosazuji svou autentickou, vnitřní duchovní sílu.

Pomáhá nám při prosazení naší autentické vnitřní síly.

Kombinace je tvořena třemi zvířecími esencemi:

Ovce tlustorohá - Bighorn Sheep - Pro prosazení vnitřní síly.

Lev - Lion - Pro hluboké duchovní posílení.

Páv - Peacock - Vyživuje celistvost a vnitřní pocit kompletnosti.

esence VRCHOLNÁ SEBEDŮVĚRA

Afirmace: Cítím se naprosto jistě. Ještě nikdy jsem se necítil tak silný a sebejistý jako nyní!

Je nám mocnou oporou pro jednání s důvěrou, silou a mocí.

Kombinace je tvořena třemi zvířecími esencemi:

Puma - Mountain Lion - Posiluje sebejistotu.

Čmelák - Bumblebee - Dává maximální sebedůvěru.

Gepard - Cheetah - Učí nás jednat s velkou důvěrou.

esence Sdílení lásky

Esence Sharing Love jsou zvířecí esence, které podporují a vyživují procítění, prožití a sdílení lásky s ostatními. Každá ze sedmi esencí Sharing Love obsahuje  kombinaci esencí WEAE, která byla vytvořena speciálně proto, abychom vyjadřovali a cítili více lásky v našem životě.

esence LÁSKA K SOBĚ

Silně podporuje akceptování sebe sama, péči o sebe a lásku k sobě.

Akceptovat se – přijímat se takoví, jací jsme.

Kombinace je tvořena pěti zvířecími esencemi:

Labuť – Swan - podporuje pocit přijetí sebe sama a lásky k sobě.

Vlče – Wolf Pup - pro poznání toho, že na nás záleží, že jsme důležití.

Koloušek – Fawn - podporuje něžnost, laskavost, nevinnost.

Delfín – Dolphin - soucit s naším trápením a bolestí.

Páv - Peacock – podporuje a posiluje celistvost a integraci.

esence LÁSKYPLNÝ VZTAH

Tato kombinace silně podporuje vytváření a prohloubení lásky k partnerovi, spojení s partnerem v našem partnerském vztahu.

Kombinace je tvořena pěti zvířecími esencemi:

Vlk - Wolf – pro hlubší propojení a sepětí s ostatními.

Vlče - Wolf Pup – pro pocit sounáležitosti.

Holubice - Dove – pro pocit míru a klidu v srdci.

Kůň divoký - Wild Horse – pro dávání lásky z celého srdce.

Labuť - Swan – pro vidění krásy v našem partnerovi.

esence MILUJÍCÍ DÍTĚ

Pomáhá dětem cítit se milované a vyjadřovat lásku ve všech aspektech svého života.

Podporuje také naše vnitřní dítě, aby se cítilo milováno a plné radosti.

Kombinace je tvořena čtyřmi zvířecími esencemi:

Koloušek - Fawn – podporuje pocit nevinnosti a něžnosti.

Kůň divoký - Wild Horse – něžně otevírá srdce (srdeční čakru).

Holubice - Dove – pro pocit klidu a míru.

Medvídě - Bear Cub – pro uvědomování si svých pocitů.

esence SDÍLENÍ LÁSKY

Silně podporuje propojení se s ostatními a sdílené lásky ve všech oblastech našeho života.

Kombinace je tvořena pěti zvířecími esencemi:

Kůň divoký - Wild Horse – pro dávání lásky z celého srdce.

Vlk - Wolf – propojení s ostatními, pocit vazby s ostatními.

Delfín - Dolphin – pro pocit naplnění radostí a hravostí.

Holubice - Dove – prožití pocitu míru a bytí ve svém středu.

Páv - Peacock – pro pocit celistvosti a úplnosti.

 

Samostatné jednotlivé esence neprodávám!

 

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (jméno a email) budu (Lenka Bicencová) zpracovávat pouze za účelem odeslání e-booku nebo newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.