Poselství pro měsíc LEDEN

Poselství: „Přijmi se ve své přirozenosti – se všemi stíny i strachy, stejně tak dary i touhami. Dovol si být zranitelná. Jsi dokonalá taková, jaká jsi….vzpomeň si, kdo jsi. Jsi láska, světlo, vědomí jednoty. Otevřou se před tebou nové možnosti. Spojení se Stvořitelem, s energií zdroje. Vyjdi na světlo a neboj se vyjádřit. Jsi poslem světla a máš dar spojovat a vést lidi.“

Chtěla bych vám představit nový e-Book Poselství pro rok 2022, který je již nyní v prodeji!!! Máte-li zájem nebo chcete-li se dozvědět více klikněte na tento odkaz >> Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

AKCE NA ZASVĚCENÍ DO RA-SHEEBY 1. stupeň – sleva 250 Kč   
2.1. – 5.1. 2022

Co nám zasvěcení přináší: 

 • Učí, otevírá a spojuje láskou, a to i láskou sexuální – pomáhá k harmonizaci a sjednocení mužského a ženského aspektu v člověku, což nám může pomoci nejen k lepšímu porozumění sebe sama a opačného pohlaví, ale také ke kvalitativně vyšším prožitkům v našem sexuálním životě zejména ve spojení se spirituální energií.
 • Propojuje se zdrojem lásky v našem nitru. Právě láska je ta, která nám pomáhá v pokroku a v pohybu kupředu na všech úrovních.
 • Zvyšuje léčitelské a spirituální schopnosti.
 • Zbavení se negativních energií a jako ochrana těla před zamořenými zdroji.
 • Navyšuje vibrace, opravuje DNA na energetické úrovni, mění barvu aury na bílou, zlatou a  zelenou a obecně mění auru na světelnější.
 • Zklidňuje, vyrovnává a uvolňuje emocionální systém těla – emociální detoxikace.
 • Žít v lásce skrze pravdu.
 • Udržet rovnováhu mezi materiálními a duchovními věcmi.
 • Pochopit sami sebe.
 • Působí přímo na úrovni energetických center (čaker) – vývoj zejména spodních tří čaker.
 • více na tomto odkazu

A dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Vykročilas na cestu, kde je důležité otevřít své srdce. Důvěru v sebe, v druhého,
empatii, upřímnost, otevřenou komunikaci atd. Sdílení na to se nyní zaměř. Neber si
věci osobně. Naslouchej a podporuj. Přátelství a lidé, blízké tvému srdci. Pusť si
dobrou hudbu – ta ti tento měsíc bude pomáhat se vším. Také zpívání manter, …

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Rozpoznej Kristovu energii ve svém srdci, neseš milost jeho vědomí, co přesahuje
světlo i tmu. Máš kolem sebe světelné průvodce, kteří jsou ti nápomocni. Otevírají
se před tebou nové začátky. Ponoř se do proudu světla, který si vytvoříš mezi
Nebem a Zemí. Stoupni si do něj a užívej si léčivé a očistné energie, které ti
pomáhají.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Udržuj se v přítomnosti. Tady a teď. Ve svém středu. Pomůže ti to odpoutat se od
mysli a ega k čistému bytí. To je nyní tvoje cesta, která tě vede k otevření tvého
srdce ve vztazích. K empatii, upřímnosti, otevřené komunikaci. Očekávej zázrak.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Jdi do svého středu bytí a buď tady a teď. V přítomnosti. Dýchej vědomě a tím se
odpoutáš od mysli a ega k bytí. Zaměř se hlavně na svůj vztah. Je tam zapotřebí
nějakého osvobození. Otevři se sdílení citů – bez omezení. Bytím v přítomnosti si
uvědomíš, že jsi vědomí kosmické lásky a světla. Vědomí jednoty.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Přijmi sebe sama se vším všudy, ve své přirozenosti. Se všemi strachy, stíny, dary i
touhami. Dovol si být zranitelná. Jsi dokonalá přesně taková, jaká jsi. Otevírá se
před tebou brána všech možností. Uvolni se a plyň. Udržuj se v přítomnosti. To se
týká zejména ve vztahu k tvému muži. Odevzdej zbylá přesvědčení, která ti ubližují.
Pusť je…

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Zaměř se na své ženství. Nauč se přijímat. Tím by se ti mohla otevřít hojnost. A pak
praktikuj vděčnost. Vděčnost přitahuje další krásné věci a zkušenosti do tvého
života. Jen je třeba dělat pěkně ze srdce – prociťovat. Buď trpělivá. Pokud budeš cítit
tlak, jdi do svého středu. Tam přijde zklidnění .

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Otevři se ve svém životě radosti, dovol si jí prožívat. Bav se, hraj si, raduj se… Uvolni
se a nech se vést vášní a nadšením. Buď spontánní. Rodí se nové vědomí. Oživují se
duchovní dary. Neboj se vyjádřit. Jdi na světlo. Ne všemu budeš rozumět. Některé
věci půjdou z tvé hloubky – z tvého podvědomí.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Zaměř se na své nitro. Uvnitř se skrývá hluboká moudrost, kterou si s sebou neseš
z minulých životů. Ty víš…. Nyní by ti mohla pomoci v situaci, kdy se uzavírá jeden
cyklus (ve spojení s další duší, s kterou jste tu měli dohodu pro růst vašich duší). Je
tam určitá zkouška, která tě čeká a tvá vnitřní moudrost ti v tom celém může hodně
pomoci.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Spojení. Váš partnerský vztah nebo propojení vašich dvou vnitřních částí – mužské i
ženské. Jak uvnitř tak navenek. Přijmi obě tyto složky a čím lepší budou mít uvnitř
tebe vztah, tím lepší to bude i navenek. Ve tvém životě. Přijmi vše takové, jaké to je.
Buď věrná sama sobě, své cestě. Vol svým srdcem. Je před vámi nový začátek, nová
kapitola. A možné je vše. Buď jen tady a teď a otevři se tomu všemu, plyň. Je tu
nějaké omezení.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Procházíš léčením vztahu. Tvoření harmonie v něm. Přijetí, pochopení, odpuštění,
láska. Důležitá je komunikace. Vyjádření potřeb a pocitů. Následuj vedení svého
srdce. Buď trpělivá. Věř v božské načasování. Nech, aby se věci staly. Uvolni
mentální programy sebeobětování. Jsi pod šťastnou hvězdou, jsi ochraňována i
podporována.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Daří se ti zejména v partnerském vztahu. Je zde možnost početí děťátka. Vzala jsi
moc do svých rukou a začínáš vidět výsledky. Zhmotňuješ své sny. Jen pozor na
zotročení hmotou. Důvěřuj si. Jdeš po správné cestě. Vládneš svému životu.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  Do 3. ledna 2022 sleva 35%.

Nové začátky jsou před tebou. Propoj se s Matkou Zemí. Ukotvíš se v ní a dá ti pocit
jistot a bezpečí. Buď ve svém středu a odtud veď svůj život. Tvůj partner – jeho duše
a tvá duše udělaly dohodu, než jste přišly sem na Zem. Byl to plán vašich duší pro
váš společný růst. Řiď se srdcem.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře