Konzultace - Bachovy květové esence

+ Jihočeské esence

 

 

 

 

Bachova květová terapie - 38 květových esencí

+ 27 nových Jihočeských květových esencí

(výtažků z květů rostlin a stromů)

Bachovy květové esence využívám nejen k dočištění po terapiích či konzultacích, ale také samozřejmě kdykoli, kdy se necítíte  dobře nebo nejde-li Vám zvládnout nějaká situace.

Důležitá je pro mne jméno, příjmení a datum narození a daný problém  podle nichž pak testuji přímo Vám na míru přes kyvadlo.

 

 

BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

 Je to soubor 38 esencí, které jsou získány z květů rostlin, keřů a stromů. Tyto esence vnesou harmonii do vašeho emočního života. Je to jednoduchá a velmi účinná metoda, která navrací harmonii vašim emocím a tím také harmonii celému vašemu organismu. Tyto esence jsou na různé emoce - strachy, nerozhodnost, únavu, apatii, beznaděj, nedostatek sebedůvěry, pocity viny, problémy se změnami atp. (viz níže)

Buď si můžete nechat esence umíchat přímo pro Vás a Vaši momentální emocionální situaci, či s nějakým záměrem - př. zaměření na léčení vztahu sám k sobě, na problémy ve škole, při těhotenství či příprava na porod, při stresu v přípravách na svatbu, jako podpora při dietě, na podporu zvládnutí nějaké situace atp.  (max. 7 esencí) - testuji za pomocí kyvadla nebo se můžou užívat i jednotlivě viz Bachova Rescue Remedy - krizová esence. Tato esence se užívá 2 kapky kápnout do skleničky s vodou a podle potřeby se upíjí, případně se dá kápnout přímo na jazyk (pozor, aby se pipeta nedotkla úst). 

Rescue Remedy je jedinou směsicí koncipovanou Dr. Edwardem Bachem, obsahující pět Originálních Bach-květů. Jedinečnost této kombinace se za dlouhá léta osvědčila v nejrůznějších naléhavých situacích a ve stresových okamžicích, jakými jsou např. cesta letadlem, návštěva lékaře, zubaře, úraz, nehoda, šok, ztráta vědomí, strach, úzkost, nečekaná zpráva, tréma při zkouškách prezentacích či na akutní bolest. Tuto esenci nosí lidé u sebe na cestách, mají ji v domácí lékárničce nebo v práci (vždy po ruce). Obsahuje Devaterník penízkový /na hluboké strachy/, Snědek okoličnatý /na nezpracované šoky/, Netýkavku žlázonosnou /na netrpělivost/, Bílá lesní réva /na nemáte zájem o okolní dění/, a Slívu třešňovou /na strach ze ztráty sebekontroly/. Rescue Remedy můžete použít i pro své zvířecí miláčky (buď kápnout do nádoby s vodou či jídlem (malá zvířata 4 kapky, velká jako kůň 10 kapek či přímo na čenich, také na tlapky, uši - směs působí přes kůži) - kapky jim pomáhají nastolit znovu klid a rovnováhu (- dají se použít i předem, při předvídatelném stresu). 

Jihočeské květové esence je nová řada květových esencí. Její vznik byl inspirován znalostí Bachových květových esencí, hlubokou úctou k práci doktora Bacha a láskou k české přírodě.

Esence jsou připravovány tradiční metodou Dr. Bacha a jejich vibrace jsou nádherné a jemné.

Můžou se kombinovat s ostatními květovými esencemi z řady Bachových květových esencí nebo vyzkoušet jako jednotlivé esence.

Jihočeské květové esence doplňují Bachův systém, protože v dnešní době stresu a překotného vývoje se objevují stále nové problémy a stavy lidské mysli. K těm je třeba přistupovat individuálně a každému také vyhovuje jiná kombinace, detaily jsou mnohdy tak jemné, že je třeba kombinaci vytvořit opravdu na míru.

VYUŽITÍ KVĚTOVÝCH ESENCÍ
Jihočeské květové esence, podobně jako Bachovy květové esence, můžeme užívat jako kapičky pro doladění naší psychiky, ale také vmíchávat do krémů nebo masážních olejů. Je velmi příjemné a inspirující míchat vlastní krém, který bude obsahovat složku vybrané květové esence a vhodný éterický olejíček jako doplněk. Květové esence tak jdou s aromaterapií ruku v ruce a mohou nám zpříjemnit život v mnoha formách.

 

25 ml lahvička
300 Kč
7 esencí namíchaných v lahvičce. V případě zaslání poštou +80 Kč
60 ml lahvička
500 Kč
7 esencí namíchaných v lahvičce. V případě zaslání poštou +80 Kč
Jen vytestování esencí bez lahvičky
100 Kč
Jen vytestování esencí bez vytvoření lahvičky.

 

38 květových esencí

 

Agrimony - Řepík - ukrývání problémů za usměvavý obličej

Aspen - Topol - strachy a obavy všeobecné, nekonkrétní, z neznámých příčin

Beech - Buk - kritika a netolerantnost vůči ostatním

Centaury - Zeměžluč - slabá vůle a ovlivnitelnost - neumí říct "NE"

Cerato - Rožec - hledání rady a potvrzování u ostatních lidí

Cherry Plum - Slíva třešňová - strach ze ztráty sebekontroly

Chestnut Bud - Poupě jírovce - neschopnost poučit se z chyb

Chicory - Čekanka - přivlastňování, přehnaná ochrana (dost často problém rodičů)

Clematis - Bílá lesní réva - zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost

Crab Apple - Plané jablko - pocity méněcennosti, pocit nečistoty

Elm - Jilm - přetíženost zodpovědností

Gentian - Hořec - sklíčenost, poraženost

Gorse - Hlodaš - pocity beznaděje, zoufalství

Heather - Vřes - soustředění se na sebe, upovídanost o sobě

Holly - Cesmína - závist, žárlivost, pocity nenávisti

Honeysuckle - Zimolez - uvíznutí v minulosti

Hornbeam - Habr -  pocit "pondělního rána" /únava/

Impatiens - Netýkavka - netrpělivost

Larch - Modřín - nedostatek sebedůvěry

Mimulus - Kejklířka - fobie, strachy ze známých věcí

Mustard - Hořčice - hluboká zádučmivost bez konkrétní příčiny, deprese

Oak - Dub - bojuje dál i přes vyčerpanost

Olive - Oliva - nedostatek energie, vyčerpání, vyhoření

Pine - Borovice sosna - výčitky, pocity viny

Red Chestnut - Červený kaštan - strach nebo přílišná péče o druhé

Rock Rose - Devaterník - hluboké, obrovské strachy

Rock Water - Voda z léčivých pramenů - nepružnost, sebezapření, potlačování svých vitálních potřeb

Scleranthus - Chmerek - nejistota, nerozhodnost

Star Of Bethlehem - Snědek - následky šoků

Sweet Chestnut - Jedlý kaštan - extrémní vnitřní duševní útrapy

Vervain - Sporýš - přílišné nadšení

Vine - Réva vinná - silná dominance, nepružnost

Walnut - Vlašský ořech - ochrana před změnami a vnějšími vlivy (pro ty, co se špatně přizpůsobují změnám

Water Violet - Žebratka - hrdost, pocity nadřazenosti

White Chestnut - Bílý kaštan - nechtěné myšlenky, samomluva

Wild Oat - Sveřep - nejistota ohledně správného životního úkolu

Wild Rose - Planá růže - rezignace, apatie

Willow - Žlutá vrba - zatrpklost

Krizová esence - esence, která se používá v krizových (nouzových) situacích - při stresu a námaze, namíchaná z 5 Bachových esencí (Netýkavka, Snědek, Devaterník, Slíva třešňová a Bílá lesní réva)

 

27 Jihočeských květových esencí

 

 

PRO DUŠEVNÍ PRÁCI 

1. Kopretina

Když přemýšlíme o mnoha věcech najednou nebo se soustředíme na dílčí otázky. Z různých částí dá dohromady jednotný celek a obecnější rozhled. Roztěkanost, přílišná analytičnost a zapojení intelektu.

Účinek: syntéza, hlubší pohled, perspektiva, jednota.

Afirmace: Soustředím se a skládám detaily jako mozaiku do celku

2. Lichořeřišnice

Pro suché intelektuální typy, unášené do říše abstrakcí, dál od citů, které by podle nich mohly oslabit organismus. Oživí mysl po intenzivním studiu. Posedlost prací, náruživost, vyčerpání, slabost, nerovnováha, starosti.

Účinek:  klid, vitalita, rozjasnění, zdraví.

Afirmace: S klidem a odpočinkem jdu k vitalitě a zdraví.

3. Ostružiník

Máme-li hodně nápadů, ale chybí vůle je realizovat. Ostružiník dokáže soustředit sílu a energii, pomůže zaměřit veškerou pozornost na cíl a dosáhnout ho bez ztrácení se ve zmatku. Popírání, život v představách, nepohyblivost, setrvačnost.

Účinek:  činorodost, hlubší pohled, tvorba, projev, motivace, stavba, cíl, vůle, uzemnění.

Afirmace: Pozornost a energii zaměřuji na cíl, své nápady realizuji se silou vůle.

POSKYTNUTÍ OCHRANY

4. Bílý řebříček

Chrání auru před negativními vlivy prostředí (hluk, míhání světel, kouř, výpary z výfuků vozidel a průmyslu, ionizující záření z obrazovek). Tento povahový typ je citlivý na negativní atmosféru doma a pociťuje oslabující úbytek energie. Chrání léčitele a lidi na duchovní cestě. Vytváří štít světla, poskytující ochranu před činnostmi odebírajícími energii. Při alergiích, únavě, vyčerpání a negativních postojích.

Účinek: štít, ochrana, nezranitelnost, bezpečí, hranice, energie.

Afirmace: Jsem v bezpečí, silný a chráněný před vlivy prostředí. Moje energie je stabilní.

5. Růžový řebříček

Přílišné vcítění do jiných a vstřebávání negativních emocí vyvolává citový zmatek. Nakonec je těžké odlišit vlastní emoce od cizích, a to vyčerpává. Esence posiluje a chrání auru - neocenitelné pro ty, kdo pracují s lidmi (i léčitelé). Vstřebávání, trávení, zaplétání se, únava.

Účinek: hranice, ochrana, bezpečí, soběstačnost, objektivita.

Afirmace: Mám jasně stanovené hranice a nadhled, jsem objektivní a chráněný.

 

6. Jestřábník oranžový

Vše cizorodé rychle transformuje v čistší a vyšší energii, předchází zahnízdění negativních emocí. Prospěšný při léčení šoků – vrací rovnováhu a čistí potlačené a blokované emoce. Tím umožňuje hlubší přístup k autentickému vlastnímu já. Může pohnout člověka k hlubší seberealizaci, rozšíření vědomí a energie. Univerzální léčivá esence i pro zvířata. Vhodná při meditaci. Jako obklad pomáhá při starých zraněních. Pokud se nemůžete hnout z místa, máte pocit ustrnutí, srovná vše tak, jak má být.

Účinek: zakotvenost na zemi, pružnost, objektivita, chápání, transformace, expanze, energie.

Afirmace: Transformuji vše nepotřebné na vyšší čistou energii. Rozšiřuji své vědomí.

POSÍLENÍ KONSTITUCE

7. Černohlávek

V jakékoliv situaci znovu nabíjí organismus léčivou silou z našeho nitra, takže nepotřebujeme tolik pomoci od ostatních. Když cítíme nezodpovědnost, závislost, chybějící energičnost. Přináší pocit zodpovědnosti za vlastní zdraví ve velmi obtížných životních situacích.

Účinek:  vitalita, obnovení sil, omlazení, sebedůvěra.

Afirmace: Jednám energicky, s velkou sebedůvěrou a zodpovědností.

8. Česnáček

Pro emotivní typy křehké konstituce s náchylností k infekcím a alergickým reakcím.  Je-li organismus oslaben psychickou bolestí (například zármutkem), podpoří propojení srdce s obrannými mechanismy těla. Při špatné náladě, křehkosti, přecitlivělosti, slabosti, churavění, alergii.

Účinek:  dobré zdraví, opora, síla, pružnost.

Afirmace: Jsem silný a zdravý.

ŽÍT LEHCE A S HUMOREM

9. Brutnák lékařský

Brutnák užívejte, pokud máte v srdci velký zármutek a tíhu. Dokáže prorazit tmou a objevit vnitřní světlo, které vám přináší oporu, optimismus a znovu nalezenou odvahu.

Účinek: veselost, odvaha, lehkost, duchovní vzpruha, léčení srdce, opora.

Afirmace: V mém životě je světlo. Jsem odvážný a veselý.

10. Narcis

Pokud Vám jednotlivé stránky vašeho nadání připadají bezvýznamné, pomůže ocenit jejich nesporné hodnoty, lépe porozumět sám sobě a více si sám sebe vážit. S pozitivním přístupem se vydáte svou jedinečnou cestou. Život rozkvete a srdce se znovu otevře ve své plnosti.

Při depresi, sebezpytování, pocitu méněcennosti, stísněnosti. Pomoc při volbě povolání.

Účinek: očištění, vzpruha, radost, štěstí, naplnění, úcta k sobě, vyrovnanost.

Afirmace: Jsem jedinečný, vyrovnaný a naplněný, vážím si sám sebe.

11. Petrklíč

Pokud život negativně ovlivňují potíže nebo traumata z dětství, můžeme cítit melancholii a nevysvětlitelnou tesknotu, depresi, zdrcenost. Petrklíč pomůže začít znovu, s čistou a neposkvrněnou duší i s lehčím přístupem k životu. Drtivé a tíživé pocity se šetrně odplavují, esence vyživuje a konejší naše vnitřní dítě.

Účinek:  lehkost, měkkost, svěžest, očištění, výživa, pohoda.

Afirmace: Jsem v pohodě, vyživovaný a svěží.

12. Ostálka

Jsme-li příliš vážní a máme nedostatek smyslu pro humor, přináší hravou radost a větší nadhled nad sebou samým. Nuda, vážnost, zakřiknutost.

Účinek: aktivita, humor, lehkost, spontánnost, hravost, veselost.

Afirmace: Jsem spontánní, veselý a hravý.

ODPOČINEK A DOBRÝ SPÁNEK

13. Pampeliška

Při stresujícím životním stylu pomůže uvolnit se a vyrovnat s každodenním životem. Časté problémy při stresu - svalová tenze, napětí, náruživost, úsilí, puntičkářství, nevyjádřené emoce.

Účinek: energie, vše jde bez námahy, uvolněnost, vyrovnanost, pohoda, odpočinek.

Afirmace: Cítím harmonii, pohodu, jsem uvolněný a bez napětí.

14. Třezalka tečkovaná

Pro přecitlivělé a zranitelné jedince, trpící alergiemi či obavami, náchylnými ke stresu nebo sezónním depresím. Posílí auru a podpoří sebedůvěru. Dětem uleví od nočního strachu a dodá pocit jistoty.

Účinek: síla, světlo, uvolněnost, zakořeněnost, uzemnění.

Afirmace: Jsem uvolněný, beze strachu, silný a uzemněný. Jsem Světlo.

ROZVOJ SÍLY OSOBNOSTI A CÍLEVĚDOMOSTI

15. Broskvoň

Pro nesobectví, rozšiřuje náš smysl pro naplnění a pochopení vůči potřebám druhých tak, aby nás to nevyčerpávalo, ale spíše nabíjelo energií. Pro děti, které potřebují lépe vycházet se sourozenci a spolužáky. Pro ty, kdo jsou závislí na čemkoli.

Účinek: nezávislost, pocit naplnění, radost z pomoci druhým

Afirmace: Jsem nezávislý.

16. Divizna malokvětá

Přináší vnitřní světlo, je-li těžké zůstat ve shodě s vlastním svědomím (drobná nepoctivost v každodenních vztazích, i podvědomá, vyvolaná smlouváním se sebou samým). Vzbuzuje odvahu a sílu být sám k sobě upřímný, jít správnou životní cestou, stát za svými názory. Podporuje smysl pro individualitu tváří v tvář možné opozici. Učí nás stát za svými názory - nemusíme stále chtít vyhovět ostatním a tím jít proti sobě.

Účinek: přesvědčení, pevná morálka, orientace, jasná intuice, rozpoznávání, bdělost, vnitřní pravda

Afirmace:  Stojím za svou pravdou, jsem bdělý a odvážný.

17. Pryskyřník

Chybějící sebeúcta a nespokojenost. Svým zlatým světlem protepluje a vyživuje celou bytost. Přináší pochopení toho, jak zvláštní a jedinečný je život, i když by se vám váš úděl zdá být sebeskromnější. Pomáhá těm, kdo mají tělesnou vadu, zejména dětem. Při závisti.

Účinek: uznání, radost, hojnost, hodnota, přínos, jedinečnost, osobitost.

Motto: Jsem jedinečný, rovnocenný a celistvý takový, jaký jsem.

18. Slunečnice

Nedostatečně vyvinuté mužské stránky osobnosti. Při konfliktech s autoritami nebo dominantním rodičem. Slunečnice vyvažuje nadměrné nebo příliš málo vyvinuté ego a naplní je silami. Osobnost pak vyzařuje energii a jde za svým předurčeným cílem tak přirozeně, jako se slunečnice otáčí za sluncem.

Účinek: vřelost, vyzařování, pozitivita, činnost, soucit, individualita, víra, asertivita.

Afirmace: Prosazuji svoji autoritu, individualitu a osobní sílu.

19. Vratič

Při nedostatku motivace, váhavosti a malém smyslu pro vlastní osobnost je těžké vidět cestu vpřed. U stavů letargie, váhavosti, potlačování, lenosti, pomalém tempu a odkládání pomáhá najít ve vlastním nitru pevný bod, který přinese instinktivní smysl pro orientaci správným směrem a povzbudí k novým činům.

Účinek: rozhodnost, cílevědomost, čin, záměr, vyjádření

Afirmace: Jsem cílevědomý, rozhodný a činorodý.

20. Zlatobýl - celík

Posiluje sebeúctu a smysl pro vlastní osobitost. Dodá odvahu prosazovat to, co v nitru považujete za správné, ocenit své vlastní znalosti, city a intuici. Pomůže žít v souladu s vlastní integritou, ne jen reagovat na cizí vlivy nebo se jim poddávat. Pomáhá při šikanování. Vhodná pro ty, kdo nedostávali v dětství otcovskou péči, uvízli ve výčitkách nebo dětinském vzdoru místo toho, aby se aktivně prosadili.

Účinek:  integrita, sebeúcta, přirozená autorita, asertivita.

Afirmace: Jednám asertivně, mám sílu a moc nad svým životem.

DUCHOVNÍ VÝVOJ

21. Sedmikráska obecná

Pomáhá naplnit touhu po naší původní domovině a blízkém člověku. Opuštěný člověk velmi trpí. Jeho touha po lásce je velká a cítí smutek v duši. Esence nás učí prostému bytí.

Účinek: nezištná a čistá láska, spojení s původní domovinou, prosté bytí.

Afirmace: Má láska je čistá a nezištná. Jsem spojen s mým původním domovem a naplněný klidem.

22. Šalvěj hajní

Šalvěj uvolňuje a rozšiřuje srdeční čakru, vibračně propojuje srdce s pohlavními orgány – harmonizace druhé a čtvrté čakry, spojuje rozdělené, uvolňuje 1. čakru jako brána ducha, pomáhá spojení na úrovni celistvosti ženy, vede nás do srdce jako chrámu naší duše. Silná a jemná léčivá energie šalvěje hajní pracuje na mnoha úrovních duše i těla a přichází v této době jako velká léčitelka.

Účinek: harmonizace na všech úrovních, absolutní přijetí, důvěra, láska, celistvost

Afirmace: Mé srdce je chrámem mé duše, je naplněno láskou a léčivou silou.

23. Zvonek rozkladitý

Zvonek pomáhá upevnit správné postoje člověka, překonat zlobu nebo výčitky, které mu brání vidět jeho život v celistvosti. Pomáhá vidět pravý smysl bytí a pochopit hluboký smysl událostí. Dává pocit vděčnosti za vše, co člověk mohl prožít, za každý okamžik jeho života. Uvědomujeme si vzrůstající pokoru v našem bytí, přijetí Boží vůle.

Esence podporuje člověka v důvěře, že nastávají lepší časy.

Účinek: upevnění správného postoje, vděčnost, pokora, přijetí, důvěra

Afirmace: S pokorou a vděčností chápu hluboký smysl událostí.

KRIZE A STRACH

24. Hrušeň

Hruška je krizová esence pro případ nebezpečí, traumatu či krize v jakékoliv podobě – fyzické nebo emocionální. Pomáhá nervózním, hyperaktivním a neklidným dětem, učí je lépe naslouchat rodičům a učitelům.

Účinek: zklidnění, pocit míru a klidu v duši, uzemnění

Afirmace: Jsem klid a mír.

25. Jabloň

Pro klidnou jasnost a vnitřní sílu. Pomůže vám být „klidně aktivní a aktivně klidní“ uprostřed víru životních činností. Pro ty, kdo má tendenci pochybovat, bát se o své zdraví, pomáhá posilovat zdravé návyky. Chronické zdravotní problémy, slabá vůle.

Účinek: posílení vůle, vnitřní síly, hypochondrie, rozjasnění

Afirmace: Jsem vnitřně silný a klidný, beze strachu.

26. Rajče

Pro sílu a vytrvalost stát si za svými přesvědčeními. Proti strachu bez ohledu na jeho povahu, vážnost a délku trvání. Zbavení se závislostí. Pro děti, které trpí nočními můrami, jsou nervózní, neklidné nebo neochotné. Pro ty, kterým bylo ublíženo.

Účinek: pevný postoj, proti strachu a závislosti, noční můry, hrůza

Afirmace: Jsem silný, vytrvalý, klidný a beze strachu.

ARCHETYPÁLNÍ ESENCE

27. Krásenka zpeřená

Krásenka nám pomáhá vybudovat pevný a sebevědomý postoj, učí nás, už se nemusíme sklánět před nikým a před ničím, nemusíme se za nic bičovat. Bezpečně vyjadřujeme svou vnitřní krásu a lásku, hlubokou moudrost. Jsme beze strachu. Jemnost, něha, pravá pokora a oddanost. Archetypální energie - Máří Magdaléna. Spojení žen jako jednotlivých krásných něžných kvítků do nádherného celku (matriarchát). Uvolňuje bloky páteře.

Účinek: pevný sebevědomý postoj, vnitřní krása, láska, moudrost, něha, energie matriarchátu

Afirmace: Jsem propojena s moudrostí duše, žiji svou vnitřní krásu s pevným postojem.

 

Bachovy květové esence můžete někomu věnovat jako dárek ve formě poukazu, kde si obdarovaný může vybrat, na co je chce zaměřit.

 

 

TĚHOTENSTVÍ A POROD

Těhotenstvím začíná nové a vzrušující období. Vaše tělo prochází v několika nastávajících měsících silnou změnou. Pod vlivem těchto událostí se tak častěji objevuje i kolísání nálad. Vynořuje se i množství pocitů, od strachu až po radostné očekávání. To pro Vás může znamenat celou škulá měnících se emocí. Zaměstnávají Vás myšlenky ohledně Vašeho těhotenství a vzrůstající nervozita. Po porodu Vás mohou tyto silné emoce sice opustit, a začnete si dělat starosti o své děťátko. V souladu s Vaším lékařem můžete užívat tyto esence, které Vás během těhotenství i po něm mohou emociálně podpořit a doprovázet.

Esence testuji dle osobních dat konkrétně pro danou osobu. 

Vhodné květy pro těhotenství a porod: 

Plané jablko (Crab Apple)

Jilm (Elm)

Oliva (Olive)

Červený kaštan (Red Chestnut)

Vlašský ořech (Walnut)

Krizová esence (Rescue remedy)

 

SVATBA

Vlastní svatební den - nejhezčí den Vašeho života. Jste plni očekávání a radosti, ale i napětí. Svatební plán pro tento jedinečný den je vyčerpávající a namáhavý. Nezapomenutelný den tak doprovází i mnoho stresových situací. Zachovejte však klid, přijměte pomoci při celém organizování, dopřejte si čas na oddych v těchto stresujících přípravách a v klidu si sepište celý svatební seznam. Radostné očekávání na Váš den by mělo být na prvním místě. Pokud jste během všech svatebních příprav přece jen nervózní, nebo jsou Vaše pocity jak na horské dráze, mohou Vás v těchto emociálních chvílích podpořit právě Bachovy esence.

Esence testuji dle osobních dat konkrétně pro danou osobu. 

Vhodné květy: 

Jilm (Elm)

Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

Chmerek ročný (Scleranthus)

Sporýš lékařský (Vervain)

Krizová esence (Rescue remedy)

 

DIETA

Dobré předsevzetí zhubnout je po ruce. Ale při mnohých pokusech o dietu selhává přání zhubnout právě na snaze vydržet. V těchto chvílích existuje přirozená podpora Bachových květů, která pomůže překonat poklesy nálad či stres z pocitu náhlého hladu, nebo dodá víc trpělivosti, když kila neklesají tak rychle, jak očekáváme.
I pokud jste se už několikrát snažili změnit své staré stravovací návyky ale nakonec jste do nich vždy zpět upadli, tak vám mohou esence pomoci.

Esence testuji dle osobních dat konkrétně pro danou osobu. 

Vhodné květy: 

Opakování starých vzorců

- Květ kaštanu (Chestnut bud) Opakujete pořád stejné chyby.

- Hořec nahořklý (Gentian) Necháte se rychle odradit.

Vtíravé myšlenky

Bílý kaštan (White chestnut) Máte pocit, že Vaše myšlenky se pořád soustředí pouze na jídlo.

Netýkavka žlázonosná (Impatiens) Jste netrpělivý a lehce podráždění.

Nespokojenost se svým zevnějškem

Plané jablko (Crab apple) Jste nespokojeni se svým zevnějškem nebo Vám chybí dostatek sebevědomí.

Chmerek ročný (Scleranthus)

Sporýš lékařský (Vervain)

Krizová esence (Rescue remedy)

 

S Lenkou jsem se seznámila přes moji kamarádku, která sobě i celé její rodině v tíživých situacích už léta od Lenky nechává míchat Bachovy květové esence. Pořád mi básnila jak jsou úžasné a jak vždy na danou situaci díky správnému vytestování Lenky zaberou. A protože i já si zrovna procházela těžkým životním obdobím, rozhodla jsem se obrátit na Lenku. Její vytestovaní sedělo do puntíku, a proto jsem si nechala kapičky hned namíchat. "Bachovky" začaly u mne hned 2. den zabírat, cítila jsem se líp a problém jsem dokázala řešit, aniž bych se hroutila a byla ve stresu. Musím říct, že díky "Bachovkám" jsem neskončila na antidepresivech....od té doby si je nechávám míchat sobě i mému 10-letému synovi - tomu hlavně kvůli škole, když je potřeba. Doporučila jsem je už hodně přátelům a všichni mi dávají za pravdu v tom, že s "Bachovkami" je život daleko snazší, protože díky nim je každý problém řešitelný. Pro mě a i pro mé blízké jsou Bachovy kapky jednoznačně TOP a nad ně není.
Kateřina NovákováProvozní

Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje (jméno a email) budu (Lenka Bicencová) zpracovávat pouze za účelem odeslání e-booku nebo newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.