Imbolc – oslava konce zimy – předchůdce Hromnic + poselství run pro toto období

Imbolc – oslava konce zimy – předchůdce Hromnic + poselství pro toto období

Světla stále přibývá. Je tu příslib jara, nových začátků, nové energie. Příroda se začíná pomalu probouzet, i když zatím hlavně pod povrchem.

Je možné zažít první lásky, najít  první jarní květiny či uvidět první mláďata. Je tu IMBOLC – oslava konce zimy. Také je IMBOLC  symbolickým protějškem Lammasu  (Lugnasadu). Doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků kola roku.  Byl slaven 1.  února a později přešel  do křesťanské tradice pod názvem Hromnice. Hromnice jsou slaveny 2. února a nazývají se také Svátky světla – „Na Hromnice o hodinu více.“

panenka Imbolc, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

 

Tento svátek je spojen s ARCHETYPEM DÍVKY (PANNY). Nespoutané, nezávislé, divoké a svobodné dívky.

Je ještě sama, patří sama sobě a na své cestě si jde za svými sny a cíly bez omezení – partnera a dětí. Podoba ženy přecházející z dětství do ženství.

Jak se dříve Imbolc slavil?

Důležitou součástí těchto oslav bylo zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku.

Imbolc se také pojil s  mlékem – únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata či telata a díky tomu se dal chudý jídelníček vylepšit právě ovčím či kravím mlékem. Mléko však nebylo jen vítané zpestření. Pokud začaly docházet zásoby, tak bývalo  také poslední možností, jak přežít.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina a její součástí bylo pečivo ozdobené symbolickými znaky. Také se část jídla dávala jako oběť bohům.

V období tohoto svátku bývalo  zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala  slavnostním způsobem – pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům (kousky chleba a sýra).

A jak jej můžeme oslavit my?

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Udělat očistu sebe – očistné koupele a i prostor, v kterých přebýváme.

Udělat čistku. To, co už nepotřebujeme vytřídit a poslat dál někomu, komu ještě může sloužit. Zapálit očistné vonné tyčinky či aromalampu. Otevřít okna a vpustit čerstvý vzduch a stále silnější sluneční paprsky nechat proudit do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Chceme-li pomoci přivolat slunce a teplo, tak můžete tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud krb nemáte, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do všech částí vašeho obydlí. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života zářící slunce.

Také i vy můžete dát obětinky přírodě jako dárek za vše, čím nás obdarovává ona.

Můžete si také vyrobit ochranný Brigitin kříž:

Na výrobu slaměného kříže budete potřebovat slámu – tenkou od klasu směrem k prvnímu kolénku, nejlepší je prý ječmenná nebo pšeničná. Dále si připravte nůžky, niť nebo provázek a kolíčky na uchycení. Postup najdete zde.

Imbolc je ideální čas pro nás – ať už na vědomé či nevědomé úrovni – ujasnit si  své sny a cíle pro tento rok. Během zimního ztišení jich přišla spousta a nyní je dobré je probrat a ujasnit si, které bychom chtěli převést do reality.

Nebojte se v tuto dobu snít, konzultujte se svými přáteli, zapisujte  si je. Zachycujte a pojmenovávejte touhy vaší duše. Přišel čas postavit se za ně -vědomě.

Patronka Imbolcu bohyně u nás je Zora, Jasněnka, Jitřenka (dle Libušina kola roku, který vytvořily kněžky).

Slovanská bohyně předjaří, úsvitu, nových začátků, krásy.

V ruské tradici má trojí podobu – ranní, večerní a půlnoční hvězda- symbolizující jako trojjedinou bohyni.

Můžeme se s ní spojit v době Imbolcu nebo potřebujeme-li v sobě najít novou naději, najít životní nadšení, radost, optimismus. Také jako podporu při začátku nějakých projektů.

Hlavní patronkou tohoto svátku v Avalonu je bohyně Brighid.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě „stařeny“ (Cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. To bývá zobrazována v bílých šatech, které mají zvýraznit její nevinnost.

Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě, protože mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných.

Byla velmi oblíbenou bohyní na řadě míst – po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare.

S bohyní Brighid se pojí více zvyků a jeden z nich je nošení slaměných nevěst – malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů.  S nimi děvčata obcházela od domu k domu a koledovala „pro ně“ symbolické dárky.

V některých krajích se také háže do vody nebo pálí slaměná panna Morany – zimy, a tím se přivolává jaro.

Další symbol Imbolcu je Brighidin kříž – ochranný uzel, (vázaný ze slámy nebo větviček), který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Také tyto kříže někteří zapalovali a vyhazovali k nebi, aby posílili a oslavili slunce.

Také byla patronkou ovcí.

Poselství  pro období Imbolcu  1. února – 20. března 2018 za pomocí run:

Jsme na cestě k celistvosti. Nyní přichází na řadu uzdravit naše vnitřní dítě. Zranění uvnitř srdce, které si s sebou celý život nese. Je potřeba jej vytáhnout na světlo boží a tento svátek nám k tomu bude nápomocen, přetransformovat jej.  Stejně jako budete zapalovat oheň ve vašich domovech, nezapomeňte  rozzářit plamen i uvnitř sebe. A s jeho pomocí můžete bolest vnitřního dítěte proměnit.

 

A nyní pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

U vás se bude jednat zejména o strádání a pocitu nedostatku lásky či zázemí. Potřebujete rozkrýt iluze o svých rodičích, zejména matce. Vše nebylo tak jednoznačné, jak jste to vnímali nebo ještě i vnímáte teď. Tímto směrem se vydejte. 

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Nosíte uvnitř sebe představu, jak by měl vypadat ideální vztah. Vaši rodiče vám ale nedali ten nejlepší vzor a vy stále podle nich ve vztazích automaticky jednáte. Potřebujete z toho vystoupit. Uvědomte si, který vzorec stále opakujete. Je v něm skryté zklamání a nemohoucnost dosáhnout vysněného cíle.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Strádali jste a moc to bolelo. Vaše matka vám nedala to, co jste tolik potřebovali. Lásku a pocit bezpečí. Nedala – znamená nedala tolik, kolik vy jste potřebovali.  Bylo to pro vás velmi silně bolestivé, proto jste k tomu zaujali určitý postoj, abyste zvládli s tím žít. Dost možná jste tuto velkou bolest raději v sobě  potlačili. Toto velmi silně ovlivňuje celý váš život.  Projevuje se jako hluboký obrovský strach, který vás paralyzuje v určité části vašeho života.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Váš život velmi ovlivnila  situace z dětství, z vašeho domova, kdy se vše proměnilo z minuty na minutu. Přišel velký problém, který jste museli zdolat a nebylo to pro vás vůbec jednoduché. Tato situace tu byla proto, abyste došli ke své síle. Možná to ale nejdřív způsobilo pravý opak a k síle dojdete až po jeho zpracování. 

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

U vás se jedná o vztah s vaší matkou. Nosíte v sobě  nějaké omezené myšlení (postoj či vzorec), které je z dětství a které ve vás vyvolává boj.  Najděte ho a pomůžete tím nejen sami sobě, vašemu vztahu ale i vaší matce.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

I vy si v sobě nesete z dětství omezené myšlení. Měli jste nějakou představu, jak žít ve vztahu s otevřeným srdcem (citově), ale místo toho, aby se vám to podařilo naopak. Vznikl z toho velký problém, který se stále snažíte překonávat. Objevuje se vám stále v životě.  Trápí vás to, velmi. I nyní, i když hlavní příčinu nemáte na vědomé úrovni. 

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Potřebujete se osvobodit. Nosíte v sobě hluboké, obrovské strachy, které se týkají vůdcovství a vznikly ve vašem dětství. Měli jste pocit, že bojujete o pozornost vaší matky. Vytvořili jste si tam nějaké omezení, vzorec, který vám s tím měl pomoci. Nyní podle něj ale stále žijete – omezeně. 

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

U vás bude potřeba více času a trpělivosti. Hned po vašem narození se udála nějaká situace, kdy nějaká osoba měla pocit, že s vámi soupeří a tak začala bojovat. Pocítili jste nebezpečí. Nevnímali jste to tu jako bezpečné místo. Tato vzpomínka vás stále pronásleduje. Pořád se dostáváte do podobných situací. Potřebujete se z této situace už vyvázat.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Ve vašem dětství se stalo něco osudového. Vás to samozřejmě velmi silně ovlivnilo. Dopracovali jste se díky tomu k omezenému myšlení. Zakázali jste si spoustu věcí, přestali jste vidět možnosti,… Přestali jste cítit, že jste tu v bezpečí. Od té doby máte pocit, že musíte být stále ve střehu. Potřebujete tuto situaci uzdravit a otevřít se  intuici, vašemu vedení, které jste tehdy potlačili a tuto roli převzala vaše mysl.

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Nyní nastal čas, abyste se osvobodili. Osvobodili od vašeho omezeného myšlení, které jste si přetáhli už jako malí od vaší matky. Vaše matka byla v nelehké situaci a nedovedla z ní vystoupit. Možná v ní stojí dodnes. Ať už je to jakkoli –  na vás to mělo a  má i nyní velký vliv, tedy hlavně na vaše myšlení.  Dost pravděpodobně i vy stojíte v nějaké situaci, ze které se vám nedaří vystoupit. Stále přešlapujete na jednom místě. Až si toto rozkryjete a uzdravíte, vystoupíte z bludného kruhu ven.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.

Ještě než jste se narodili, pocítila vaše duše nepřijetí. Mohlo to být sám sebou nebo od někoho jiného.  Ať to bylo jakkoli, přineslo vám to pocit, že jste se necítili v bezpečí. Tento pocit se vám vrací v určitých chvílích a vy máte potřebu bojovat. Nyní je čas tuto situaci uzdravit. Uzdravíte minulost, a uzdravíte tím i přítomnost a budoucnost 🙂

 

Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>.


I vy řešíte pocit bezpečí a jistot. Také jste ho nedostali do vínku. Mohli jste se cítit jako nevítaní nebo se tak cítili vaši rodiče a vy jste si to stáhli sami na sebe. Už vás tato situace vyčerpává. Pořád začínáte znovu. Toto chybí, abyste udělali krok k vaší celistvosti. Chcete se cítit spokojení? Vraťte se zpět do minulosti, můžete hledat buď v době před porodem nebo hned krátce po porodu. 

 

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

A zde s velkou radostí meditace. Meditace pro realizaci vysněného života. Může být lepší dárek pro vás či bytosti, co máte rádi, než najít cestu sama k sobě a vyplnit si svá přání? 🙂

dvdnahravky

 

S radostí Vám mohu představit můj nový e-Book Poselství karet pro rok 2018 pro jednotlivá znamení nebo pro každé znamení zvlášť, který je tento rok důkladněji propracovaný a čeká v něm na vás překvapení. Při koupi tohoto e-Booku dostanete dáreček.

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře