IMBOLC = oslava konce zimy – u nás Hromnice + poselství pro toto období

Světla stále přibývá. Je tu příslib jara, nových začátků, nové energie. Příroda se začíná pomalu probouzet, i když zatím hlavně pod povrchem.

Je možné zažít první lásky, najít  první jarní květiny či uvidět první mláďata. Je tu IMBOLC – oslava konce zimy. Také je IMBOLC  symbolickým protějškem Lammasu  (Lugnasadu). Doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků kola roku.  Byl slaven 1.  února a později přešel  do křesťanské tradice pod názvem Hromnice. Hromnice jsou slaveny 2. února a nazývají se také SVÁTKY SVĚTLA – „Na Hromnice o hodinu více.“

panenka Imbolc, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Tento svátek je spojen s ARCHETYPEM DÍVKY (PANNY). Nespoutané, nezávislé, divoké a svobodné dívky.

Je ještě sama, patří sama sobě a na své cestě si jde za svými sny a cíly bez omezení – partnera a dětí. Podoba ženy přecházející z dětství do ženství.

Jak se dříve Imbolc slavil?

Důležitou součástí těchto oslav bylo zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku.

Imbolc se také pojil s  mlékem – únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata či telata a díky tomu se dal chudý jídelníček vylepšit právě ovčím či kravím mlékem. Mléko však nebylo jen vítané zpestření. Pokud začaly docházet zásoby, tak bývalo  také poslední možností, jak přežít.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina a její součástí bylo pečivo ozdobené symbolickými znaky. Také se část jídla dávala jako oběť bohům.

V období tohoto svátku bývalo  zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala  slavnostním způsobem – pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům (kousky chleba a sýra).

A jak jej můžeme oslavit my?

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Udělat očistu sebe – očistné koupele a i prostor, v kterých přebýváme.

Udělat čistku. To, co už nepotřebujeme vytřídit a poslat dál někomu, komu ještě může sloužit. Zapálit očistné vonné tyčinky či aromalampu. Otevřít okna a vpustit čerstvý vzduch a stále silnější sluneční paprsky nechat proudit do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Chceme-li pomoci přivolat slunce a teplo, tak můžete tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud krb nemáte, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do všech částí vašeho obydlí. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života zářící slunce.

Také i vy můžete dát obětinky přírodě jako dárek za vše, čím nás obdarovává ona.

Můžete si také vyrobit ochranný Brigitin kříž:

Na výrobu slaměného kříže budete potřebovat slámu – tenkou od klasu směrem k prvnímu kolénku, nejlepší je prý ječmenná nebo pšeničná. Dále si připravte nůžky, niť nebo provázek a kolíčky na uchycení. Postup najdete zde.

Imbolc je ideální čas pro nás – ať už na vědomé či nevědomé úrovni – ujasnit si  své sny a cíle pro tento rok. Během zimního ztišení jich přišla spousta a nyní je dobré je probrat a ujasnit si, které bychom chtěli převést do reality.

Nebojte se v tuto dobu snít, konzultujte se svými přáteli, zapisujte  si je. Zachycujte a pojmenovávejte touhy vaší duše. Přišel čas postavit se za ně -vědomě.

Patronka Imbolcu bohyně u nás je Zora, Jasněnka, Jitřenka (dle Libušina kola roku, který vytvořily kněžky).

Slovanská bohyně předjaří, úsvitu, nových začátků, krásy.

V ruské tradici má trojí podobu – ranní, večerní a půlnoční hvězda- symbolizující jako trojjedinou bohyni.

Můžeme se s ní spojit v době Imbolcu nebo potřebujeme-li v sobě najít novou naději, najít životní nadšení, radost, optimismus. Také jako podporu při začátku nějakých projektů.

Hlavní patronkou tohoto svátku v Avalonu je bohyně Brighid.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě „stařeny“ (Cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. To bývá zobrazována v bílých šatech, které mají zvýraznit její nevinnost.

Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě, protože mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných.

Byla velmi oblíbenou bohyní na řadě míst – po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare.

S bohyní Brighid se pojí více zvyků a jeden z nich je nošení slaměných nevěst – malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů.  S nimi děvčata obcházela od domu k domu a koledovala „pro ně“ symbolické dárky.

V některých krajích se také háže do vody nebo pálí slaměná panna Morany – zimy, a tím se přivolává jaro.

Další symbol Imbolcu je již zmiňovaný Brighidin kříž – ochranný uzel, (vázaný ze slámy nebo větviček), který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Také tyto kříže někteří zapalovali a vyhazovali k nebi, aby posílili a oslavili slunce.

Také byla patronkou ovcí.

Poselství  pro období Imbolcu  1. února – 20. března 2020:

Zavři oči. Vnímej ticho všude kolem sebe. Ticho a klid nech projít i do celého tvého těla. Dovol si jen tak být.

A pak se zaposlouchej do svého nitra. Jaké jsou touhy tvého srdce? Co je pro tebe teď důležité? Nech ty věci přicházet. Nespěchej. Dopřej si dostatek času a nech přicházet vše, co pro tebe bude důležité v nadcházejícím období, nadcházejícím roce. Možná ti může být i nápomocné to, že si to vše zapíšeš. 🙂 Na tom pak můžeš stavět v budoucích měsících. A už můžeš začít si v sobě dávat do kupy to, jakým způsobem si k tomu dojít a jaké podniknout první kroky.

A dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Zastav se a dopřej si pro sebe dostatek času a pozornosti. Jdi dovnitř do sebe a naslouchej volání tvého nitra. Dovol si pořádně se podívat na věci, ve kterých se cítíš zaseklý. Je to jen o tvém způsobu myšlení. Zvědom si ho a rozhýbej ho.

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Pocit sebejistoty a sebedůvěry je stále ještě trochu nabouráván. Je to vaše téma, které vás vede k probuzení. Už ho s sebou nesete delší dobu a důvodem je nějaké zklamání, které uvnitř sebe nosíte, aniž byste si to uvědomovali.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Nebudete mít nyní nejjednodušší období, protože bolest a zklamání, kterou jsou uvnitř vás se nyní budou hlásit o pozornost. Je zapotřebí změnit k nim úhel pohledu. Dopřejte jim dostatek vaší pozornosti, ať k nim může přijít nový závan vzduchu a tím se bude transformovat. 

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Vaše srdce už nějakou dobu po něčem touží, ale vy se stále bojíte udělat krok kupředu. Brzdí vás mnoho myšlenek, stále kolem vás létají a vy se nedovedete soustředit na to, co je třeba. Zkuste jít ven, zasportovat si, projít se. Dovolit si pohyb, při kterém budete moct všechny tyto myšlenky propustit, vyvětrat hlavu.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Dovolte vnést světlo do vašeho života. Nyní ho začíná přibývat. Jen si to zvědomte. Začněte se na věci, které se vám nedaří ze života propustit, dívat jinýma očima. Co vám přinesly. Co je na nich hezkého? Dívat se jinýma očima. Očima úžasu, jak některé věci mohou být krásné, když si to dovolíme.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

V tomto období se zaměřte na vděčnost. Ta vám může pomoci rozhýbat vaše myšlení. Pomoci pohnout se kupředu. Tím se osvobodíte od vašeho karmického zatížení a pokročíte dál.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Po vás se nyní chce, abyste transformovali to, co nesete ve vašem srdci a co vás trápí už delší dobu. Vypadá to, že to nějak souvisí s vaším otcem. Může to být nějaká příhoda z minulosti, či nějaký převzatý vzorec. Nyní je čas, kdy se od toho můžete osvobodit a kdy vám to může hodně pomoci ve vašem životě.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Kolem vás se točí muž, kterého hodně přitahujete, který o vás jeví zájem. Vy jste však plni vašich myšlenek, přesvědčení, starých vzorců a nevíte, jak se k tomu postavit. Začněte odstraňovat staré přesvědčení, vzorce a vše, co vás zatěžuje, abyste zjistili, jak to k tomuto muži doopravdy máte.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Pořád se držíte zpátky. No ono si to asi ani neuvědomujete, ale něco ve vaší mysli vás stále drží zaseklé v tom – být sami sebou. Možná tam je nějaké zranění, kvůli němuž jste zaujali postoj, aby vás nic nezraňovalo. Stali jste se ledovou královnou. Nyní přichází čas to změnit.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Zde je velký pokrok! Gratuluji! Posunuli jste se velký krok směrem kupředu, zejména ve vztazích. Láska, to je to, kam jste se dostali. Pokračujte ve skvělé práci.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>

Hodně vám pomůže k vašemu posunu, když si dopřejete čas sami pro sebe. Ano, je to tak v pořádku. Nevyčítejte si to a ani se to nesnažte ničím přebít. Dojdete si k důležitému a velkému vnitřnímu bohatství. 🙂

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2020 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Začínáte se otevírat. Kolem vás je ještě mlha, něco se vám skrývá, ale už ji pomalu začínáte rozkrývat a nastupujete na novou cestu. Novou, sice nepoznanou, ale také ničím nezatíženou. Otevřete se a podle svého vnitřního vedení postupujte dál.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře