IMBOLC = oslava konce zimy – u nás nyní pod názvem Hromnice + poselství pro toto období

Světla stále přibývá. Je tu příslib jara, nových začátků, nové energie. Příroda se začíná pomalu probouzet, i když zatím hlavně pod povrchem.

Je možné zažít první lásky, najít  první jarní květiny či uvidět první mláďata. Je tu IMBOLC – oslava konce zimy. Také je IMBOLC  symbolickým protějškem Lammasu  (Lugnasadu). Doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků kola roku.  Byl slaven 1.  února a později přešel  do křesťanské tradice pod názvem Hromnice. Hromnice jsou slaveny 2. února a nazývají se také SVÁTKY SVĚTLA – „Na Hromnice o hodinu více.“

panenka Imbolc, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Tento svátek je spojen s ARCHETYPEM DÍVKY (PANNY). Nespoutané, nezávislé, divoké a svobodné dívky. Podoba ženy přecházející z dětství do ženství.

Je ještě sama, patří sama sobě a na své cestě si jde za svými sny a cíly bez omezení – partnera a dětí.

Jak se dříve Imbolc slavil?

Důležitou součástí těchto oslav bylo zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku.

Imbolc se také pojil s  mlékem – únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata či telata a díky tomu se dal chudý jídelníček vylepšit právě ovčím či kravím mlékem. Mléko však nebylo jen vítané zpestření. Pokud začaly docházet zásoby, tak bývalo  také poslední možností, jak přežít.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina a její součástí bylo pečivo ozdobené symbolickými znaky. Také se část jídla dávala jako oběť bohům.

V období tohoto svátku bývalo  zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala  slavnostním způsobem – pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům (kousky chleba a sýra).

A jak jej můžeme oslavit my?

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Udělat očistu sebe – očistné koupele a i prostor, v kterých přebýváme.

Udělat čistku. To, co už nepotřebujeme vytřídit a poslat dál někomu, komu ještě může sloužit. Zapálit očistné vonné tyčinky či aromalampu. Otevřít okna a vpustit čerstvý vzduch a stále silnější sluneční paprsky nechat proudit do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Chceme-li pomoci přivolat slunce a teplo, tak můžete tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud krb nemáte, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do všech částí vašeho obydlí. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života zářící slunce.

Také i vy můžete dát obětinky přírodě jako dárek za vše, čím nás obdarovává ona.

Imbolc je ideální čas pro nás – ať už na vědomé či nevědomé úrovni – ujasnit si  své sny a cíle pro tento rok. Během zimního ztišení jich přišla spousta a nyní je dobré je probrat a ujasnit si, které bychom chtěli převést do reality.

Nebojte se v tuto dobu snít, konzultujte se svými přáteli, zapisujte  si je. Zachycujte a pojmenovávejte touhy vaší duše. Přišel čas postavit se za ně -vědomě.

Patronka Imbolcu bohyně u nás je Zora, Jasněnka, Jitřenka (dle Libušina kola roku, který vytvořily kněžky).

Slovanská bohyně předjaří, úsvitu, nových začátků, krásy.

V ruské tradici má trojí podobu – ranní, večerní a půlnoční hvězda- symbolizující jako trojjedinou bohyni.

Můžeme se s ní spojit v době Imbolcu nebo potřebujeme-li v sobě najít novou naději, najít životní nadšení, radost, optimismus. Také jako podporu při začátku nějakých projektů.

Hlavní patronkou tohoto svátku v Avalonu je bohyně Brighid.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě „stařeny“ (Cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. To bývá zobrazována v bílých šatech, které mají zvýraznit její nevinnost.

Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě, protože mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných.

Byla velmi oblíbenou bohyní na řadě míst – po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare.

S bohyní Brighid se pojí více zvyků a jeden z nich je nošení slaměných nevěst – malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů.  S nimi děvčata obcházela od domu k domu a koledovala „pro ně“ symbolické dárky.

V některých krajích se také háže do vody nebo pálí slaměná panna Morany – zimy, a tím se přivolává jaro.

Další symbol Imbolcu je již zmiňovaný Brighidin kříž – ochranný uzel, (vázaný ze slámy nebo větviček), který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Také tyto kříže někteří zapalovali a vyhazovali k nebi, aby posílili a oslavili slunce.

Také byla patronkou ovcí.

Poselství  pro období Imbolcu  1. února – 19. března 2022:

Nyní je čas zaměřit se na své strachy omezení a závislosti. Pomocí fialového plamene mistra Saint Germaina je transformuj. Představ si tento oheň a odhazuj do něj vše, co ti neslouží. Osvoboď se od všech omezení týkajících se mužů, abys mohla být naplno sama sebou.

A dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Přichází k tobě nabídka. Možnost. Bude ti v tom pomáhat sdílení. Komunikuj, bav se. Bude to pro tebe velmi důležité. Skrze hovoření o všem možném, dojdeš k mnoha uvědoměním. Zaměř se na sebepřijetí. Přijmi se se všemi stíny i strachy, dary i touhami. Dovol si být zranitelná. Učíš se přes zkušenosti a rosteš přes pády. Jsi dokonalá právě taková, jaká jsi. Ty však nevíš, váháš. Tvá nerozhodnost tě brzdí. Stále o tom nejsi naplno přesvědčená.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Uvědom si své strachy, omezení, závislosti… Uvolni vnitřní odpor. Jsou zde na pomoc nanebevzatí mistři. Pomocí fialového plamene mistra Saint Germaina je transformuj do lásky. To ti pomůže k sebepřijetí. Tuto činnost udělej několikrát, pokaždé se ti objeví něco nového, co je ještě zapotřebí zvědomit a přetransformovat.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Otevírá se tvá hluboká vnitřní moudrost. Stále častěji zažíváš pocit – TY VÍŠ. I když nemáš žádné informace, informace přichází samy. Na nic netlač, měj se sebou trpělivost. Vše se ti bude pomalu, postupně otevírat. Pomůže ti v tom spojení se svou hvězdou, odkud pochází tvá duše. (meditace: Veď energii ze tvého srdce nahoru, k nebi – až na hvězdu své duše.)

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Představ si světelný proud mezi Nebem a Zemí. Postav se do něj a ponoř se do jeho léčivých, očistných a aktivujících energií božského zdroje. Začni, pokračuj, a dotáhni to až do konce. Nech se očistit od všeho, co cítíš, že ti neslouží, co tě omezuje. Otevře se před tebou tvořivý potenciál tvé ženské duše.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Staré musí zemřít, uvolni prostor novému. Tím se otevře cesta k tvému vnitřnímu potenciálu. Ty víš, co máš dělat. Neodkládej a konej. Přestup od slov k činům. Následuj svou vnitřní inspiraci. Jsi spolutvůrcem nové vlny tvoření života.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Jdeš stále víc ke světlu a lásce. Jsi poslem světla a svým světlem záříš a přitahuješ ostatní. Rozpoznej Kristovu energii ve svém srdci. Otevře se ti tvůj silný tvořivý potenciál. Naslouchej své duši. Konej. Převeď slova k činům. Uvolni strach ze selhání.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Pusť se starých vzorců, spal je ve fialovém plamenu mistra Saint Germaina. Otevři se novému. Do tvého života začne proudit hojnost. Budeš pod ochranou a vše se ti bude dařit. Neseš v sobě milost Kristova vědomí, co přesahuje světlo i tmu.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Rodí se nové vědomí. Otevři se svému nitru, po čem tvá duše prahne? Oslavuj, tanči, raduj se. Představ si proud světla propojený mezi Nebem a Zemí a ponoř se do něj, do léčivých, očistných a aktivujících energií božského zdroje. Čeká tě rozhodování, kterou cestou se vydat.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zavři oči a spoj se se svým duchovním srdcem. Se svou duší. Zaměř se odtud na dohody duší s člověkem, se kterým nyní řešíš něco, co tě hodně trápí. Podiv se na celou situaci ze svého srdce. Toto bylo předem domluvené, to si vaše duše domluvily dopředu, aby si pomohly k duchovnímu růstu. Tím dojdeš k osvobození. Celá tato situace je pro tebe darem z Nebes.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zaměř se na své nitro a popros si svého světelného průvodce o vědomé spojení. Přijmi jeho poselství i aktivaci světelných kódů. Zaměř se na svůj domov a dohody duší s těmito bytostmi. Matka, otec, sourozenci – co ti bude přicházet. Je tam jeden hodně důležitý vztah, na který je zapotřebí se zaměřit. Podívat se na něj z nadhledu. Toto bylo předem domluvené, to si vaše duše domluvily dopředu, aby si pomohly k duchovnímu růstu. Tím dojdeš k osvobození. Celá tato situace je pro tebe darem z Nebes.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zůstávej stále ukotvená ve svém středu, v přítomnosti. Svobodně dýchej – nech se unášet proudem života. To pomůže zejména tvému zdraví. Věnuj mu pozornost, naslouchej mu, co k tobě hovoří, co potřebuješ změnit? Je zapotřebí uzdravit nějaký vztah – vytvořit v něm harmonii. Přijmi, pochop, odpusť a miluj. 🙂 Otevírá se před tebou nová cesta, která tě vede ke štěstí.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Propoj se s Matkou Zemí a dopřej si pocity bezpečí, jistot, výživy a podpory, jak dlouho budeš potřebovat. Projev ji úctu a vděk. Přichází k tobě situace, která je ti darem z Nebes. Otevírá se před tebou nová cesta. Cesta ke štěstí. K srdci dalšího člověka – tvé spřízněné duše.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře
 •  Chcete-li žít plnohodnotnější život, stáhněte si zde zdarma eBook Klíč ke štastnějšímu životu. 

   

   

  hardcoverstack_621x739 (5)

 • Vaše osobní údaje (jméno a email) budu (Lenka Bicencová) zpracovávat pouze za účelem odeslání e-booku nebo newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

 • Facebook
 • Členství ve skupině Tvořeno srdcem

  Chcete získávat pohodlně Rady karet, nové články, soutěže apod. do vašeho emailu? Není nic jednoduššího. Zaregistruj se do skupiny Tvořeno srdcem a hned, jakmile bude něco nového, bude to na tebe čekat v emailu. Vaše osobní údaje (jméno a email) budu (Lenka Bicencová) zpracovávat pouze za účelem odeslání e-booku nebo newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každé kampani.

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky