IMBOLC = oslava konce zimy – u nás nyní pod názvem Hromnice + poselství pro toto období

Světla stále přibývá. Je tu příslib jara, nových začátků, nové energie. Příroda se začíná pomalu probouzet, i když zatím hlavně pod povrchem.

Je možné zažít první lásky, najít  první jarní květiny či uvidět první mláďata. Je tu IMBOLC – oslava konce zimy. Také je IMBOLC  symbolickým protějškem Lammasu  (Lugnasadu). Doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků kola roku.  Byl slaven 1.  února a později přešel  do křesťanské tradice pod názvem Hromnice. Hromnice jsou slaveny 2. února a nazývají se také SVÁTKY SVĚTLA – „Na Hromnice o hodinu více.“

panenka Imbolc, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Tento svátek je spojen s ARCHETYPEM DÍVKY (PANNY). Nespoutané, nezávislé, divoké a svobodné dívky.

Je ještě sama, patří sama sobě a na své cestě si jde za svými sny a cíly bez omezení – partnera a dětí. Podoba ženy přecházející z dětství do ženství.

Jak se dříve Imbolc slavil?

Důležitou součástí těchto oslav bylo zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku.

Imbolc se také pojil s  mlékem – únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata či telata a díky tomu se dal chudý jídelníček vylepšit právě ovčím či kravím mlékem. Mléko však nebylo jen vítané zpestření. Pokud začaly docházet zásoby, tak bývalo  také poslední možností, jak přežít.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina a její součástí bylo pečivo ozdobené symbolickými znaky. Také se část jídla dávala jako oběť bohům.

V období tohoto svátku bývalo  zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala  slavnostním způsobem – pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům (kousky chleba a sýra).

A jak jej můžeme oslavit my?

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Udělat očistu sebe – očistné koupele a i prostor, v kterých přebýváme.

Udělat čistku. To, co už nepotřebujeme vytřídit a poslat dál někomu, komu ještě může sloužit. Zapálit očistné vonné tyčinky či aromalampu. Otevřít okna a vpustit čerstvý vzduch a stále silnější sluneční paprsky nechat proudit do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Chceme-li pomoci přivolat slunce a teplo, tak můžete tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud krb nemáte, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do všech částí vašeho obydlí. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života zářící slunce.

Také i vy můžete dát obětinky přírodě jako dárek za vše, čím nás obdarovává ona.

Můžete si také vyrobit ochranný Brigitin kříž:

Na výrobu slaměného kříže budete potřebovat slámu – tenkou od klasu směrem k prvnímu kolénku, nejlepší je prý ječmenná nebo pšeničná. Dále si připravte nůžky, niť nebo provázek a kolíčky na uchycení. Postup najdete zde.

Imbolc je ideální čas pro nás – ať už na vědomé či nevědomé úrovni – ujasnit si  své sny a cíle pro tento rok. Během zimního ztišení jich přišla spousta a nyní je dobré je probrat a ujasnit si, které bychom chtěli převést do reality.

Nebojte se v tuto dobu snít, konzultujte se svými přáteli, zapisujte  si je. Zachycujte a pojmenovávejte touhy vaší duše. Přišel čas postavit se za ně -vědomě.

Patronka Imbolcu bohyně u nás je Zora, Jasněnka, Jitřenka (dle Libušina kola roku, který vytvořily kněžky).

Slovanská bohyně předjaří, úsvitu, nových začátků, krásy.

V ruské tradici má trojí podobu – ranní, večerní a půlnoční hvězda- symbolizující jako trojjedinou bohyni.

Můžeme se s ní spojit v době Imbolcu nebo potřebujeme-li v sobě najít novou naději, najít životní nadšení, radost, optimismus. Také jako podporu při začátku nějakých projektů.

Hlavní patronkou tohoto svátku v Avalonu je bohyně Brighid.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě „stařeny“ (Cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. To bývá zobrazována v bílých šatech, které mají zvýraznit její nevinnost.

Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě, protože mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných.

Byla velmi oblíbenou bohyní na řadě míst – po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare.

S bohyní Brighid se pojí více zvyků a jeden z nich je nošení slaměných nevěst – malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů.  S nimi děvčata obcházela od domu k domu a koledovala „pro ně“ symbolické dárky.

V některých krajích se také háže do vody nebo pálí slaměná panna Morany – zimy, a tím se přivolává jaro.

Další symbol Imbolcu je již zmiňovaný Brighidin kříž – ochranný uzel, (vázaný ze slámy nebo větviček), který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Také tyto kříže někteří zapalovali a vyhazovali k nebi, aby posílili a oslavili slunce.

Také byla patronkou ovcí.

Poselství  pro období Imbolcu  1. února – 19. března 2021:

Přichází životní lekce, ze které se vám nedaří hnout ale nyní je čas, nyní ji můžete pochopit, vystoupit z ní. Bude vám pomáháno. A díky tomuto posunu se dostáváte na křižovatku, kde budete volit, kterou cestou se nyní vydáte…

A dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Držte se své víry. To je pro vás nyní velmi důležité. Do vašeho života náhle vtrhne něco nečekaného. Co to bude, to je pro vás zatím neuchopitelné, nejspíš to ani nevidíte. Ještě je to zahaleno mlhou. Ale před vámi se díky tomu otevřou nové obzory…

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Stojíte nyní na křižovatce. Kterou cestou se nyní vydat? Je před vámi nová, zatím pro vás nepoznaná cesta, která vás může dovést ke štěstí. Otevřete se volání vaší duše a jděte si za tím. Vy však budete váhat….ano či ne? Mám? Anebo nemám?

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Vás toto období povede ke své vnitřní síle. Najít si k ní cestu a spojit se s ní. I přes určité starosti si to budete užívat. Otevírá se před vámi nová cesta a vy zažíváte spojení se svou vnitřní ženou. Vstupujete naplno do své ženské energie a tím se dostáváte víc do své celistvosti.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Po vás se nyní chce trénovat vše, co jste se naučili. Zlepšovat se v tom. Zdokonalovat. Bude vám to přinášet pocit spokojenosti do vašeho nitra. Před vámi se otevírá nová možnost. Vy však váháte. Mám to přijmout?

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Přichází vám do života nová možnost. Nabídka. Je to pro vás nyní zásadní. Zkuste se na celou situaci podívat z nadhledu. Tím se před vámi otevře jiný pohled na věc a tato možnost by vás mohla v životě hodně posunout. Půjdete do toho. A z vás se díky tomu stává vnímavá žena, která dovede cítit, umí se odevzdat a která pracuje s posvátnou sexualitou.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Přichází vám do života víc a víc světla. Jdete si za svým štěstím. Hodně jste se posunuli. Uvnitř cítíte radost a spokojenost. A zase se díky vaší odvaze posouváte dál a dál. Gratuluji.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Dostáváte se ke svému nitru. Už si umíte naslouchat. Vnímáte se. A tím se před vámi otevírá nová cesta, děláte důležitý krok, který vede zase víc a víc ke světlu. Otevíráte se lásce. Také vám to může do života přivést lásku v podobě konkrétní osoby.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Před vámi se otevírá nová cesta. Vydejte se po ní, povede vás ke štěstí. Před vámi se objevuje partnerský vztah, ve kterém jste spokojení. Láska je oboustranná a mezi vámi to silně vibruje. Před vámi se otevřela cesta vnitřní moudrosti a vy se jí necháte vést.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nastoupili jste na vědomou cestu. Otevírá se před vámi hojnost, která proudí do všech oblastí vašeho života. Vy se dostáváte do své síly. Stojíte pevně zakořenění a světlo z vás proudí do všech stran. Konečně si uvědomujete, co v sobě máte. Hlubokou moudrost. Změnilo to pohled sami na sebe. Vážíte si sami sebe.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

I když není vše podle vašich představ, vy si to užíváte. Jděte za svým štěstím. Seberte odvahu a jděte. Tím se dostanete do své síly. Uvědomíte si vaší vnitřní krásu a moudrost díky níž jste u sebe narostli v ceně. Konečně si sami sebe začínáte vážit. A před vámi se otevírá nová cesta v lehkosti a radosti.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Ještě vás brzdí pocity méněcennosti. Toto vše se však nyní bude bortit. Něco se stane a vy toto vše přehodnotíte. Zboří se vše staré, nefunkční a vám díky tomu rozkvete váš partnerský vztah. Vše je, jak má být.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Jste nyní zahaleni mlhou. Některé situace nevidíte takové, jaké doopravdy jsou. Do vaší cesty přichází nabídka. Nová možnost. Podivte se na celou situaci z nadhledu, jen tak můžete udělat správné rozhodnutí. Jinak vás ovládne stará bolest v srdci a vy vaší šanci promarníte.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře