Jarní rovnodennost – SVÁTKY JARA – Ostara + poselství

Sníh roztává a teplo přibývá a příroda se stále více probouzí – pučí, kvete… Ovce rodí svá „březnová“ jehňata. Mužská a ženská energie (jin a jang) jsou v rovnováze.

Noc se stále víc zkracuje a den prodlužuje. A právě v tento čas, se konečně noc a den dostanou do rovnováhy – jsou stejně dlouhé.  Tímto dnem začíná vítězit světlo nad temnotou!

Je neděle, 20. března, přesně ve 16:33 h. Nastává jarní rovnodennost! Je tu JARO!

Je to období radosti, tance a oslav. Zima je pryč. Přežili jsme nevlídnost tmavých dnů. Začíná nový život. Ve všem. Není náhodou, že zrovna tento svátek je spojen s živlem ohně. Tento svátek je hojně rozšířený ve všech kulturách a má hodně zvyků. Později je převzalo křesťanství a spojilo je ze znovuzrozením Krista, přičemž o znovuzrození tu šlo už dávno před nimi. Tedy o znovuzrození Matky Přírody, která se probouzí po dlouhém zimním spánku, aby zase ožila v plné síle a kráse.

Jak můžeme oslavit Ostaru?

Mělo předat sílu z přírody do lidí a tím podpořit ženskou plodnost.

Většina dnešních velikonočních zvyků vychází právě ze starých pohanských obřadů kolem tohoto svátku:

Mrskání pruty

Barvení vajíček

Vejce už dávno symbolizovalo nový život. Během jarní rovnodennosti oslavujeme tedy vše kolem nového života, nových začátků, nových projektů. Zejména červená barva značí obnovu životní síly. Barví se plná vejce, jinak ztrácí svou moc i význam.  Na nabarvené vejce napište kvalitu, vlastnost, kterou chcete v sobě plně rozvinout, realizovat. Poté vajíčko nabijte energií a snězte.

Úklid domova

Také jarní úklid našeho domova patří mezi rituály spojené s touto dobou. Očistit náš domov od všech negativních vlivů, které se v něm i v nás nashromáždily po čas zimy. Lépe nám pomůže s plněním našich snů, když do všech částí našeho života vneseme novou čistou energii a negativní – co nás brzdí, odstraníme a náš domov se nabízí jako první.

Na ochranu našeho domova pak můžeme z velikonočních ohňů využít  popel a uhlíky, které mají magickou moc, ochraňují dům před požárem, také třeba i naše pole před kroupami, povodněmi a dalšími pohromami.

Očista těla

A jarní úklid by neměl být proveden jen v našem domově ale i v nás. Očista těla a mysli je nyní velmi důležitá. K očistě těla můžeme využít jarní detoxikační kůry – zelené potraviny, které nám pomohou zbavit těla nashromážděných negativních látek a přinesou nám ještě novou čerstvou energii. Také můžeme naše těla očistit omytím v „živé“ vodě – v potůčku či omývání rosou.

Očista mysli

Mysl zase potřebujeme očistit od starých negativních myšlenek, zkušeností a také návyků, které nám už neslouží. Každý svým způsobem, jak mu vyhovuje. Důležité je zvědomění toho, co nás brzdí a následné přijetí, či dočištění jiným způsobem. Můžeme vědomě trénovat změnu svých škodlivých návyků,… atp. Každý po svém. 

Stejně jako očistujeme domov, tělo a mysl, stejně tak můžeme vnést novou energii i do všech oblastí našeho života. Měli bychom obnovit myšlenky, sny a cíle, také vztahy. Tento  čas je doba nových nápadů a tužeb. Můžete třeba změnit zaměstnání, změnit životní styl, navštěvovat nová míst, kde se můžete seznámit s novými lidmi.

Osobní rituály

Také může být nápomocno změnit některé osobní rituály či aktivity. Například změna naší image – nový účes, styl oblékání nebo líčení. Nové cvičení atp. Vše nové, co nám osvěží náš život. A přinese tu správnou energii, která podpoří nové začátky.

Práce na zahrádce

Pokud máte zahrádku, tak příchod jara je jako ideální doba k probuzení země na vašich záhoncích. Stejně tak můžete i doma do květináče zasít vámi požehnaná semena. Také to podpoří přicházející novou energii.

Duchovní práce na nás samých

Nyní je čas zúrodnit to, co jsme zaseli v IMBOLCU. Sny a cíle, které jsme vkládaly, by nyní měly být začít rozvíjeny.

Oslava

K oslavě Ostary tedy zapalme ohně, můžeme tančit a zpívat v kruhu,  oblečené do červených a zelených šatů – nové šaty pastelových barev) – i ony nám umožňují cítit, že i u nás probíhá proces znovuzrození. Je to čas na veselé oslavy s přáteli, na víno (červené – jako symbol krve a života) a na oslavu všeho, co pro nás představuje naplněný a radostný život.

Kdysi byl tento svátek v různých keltských tradicích slaven různě:

* Některé kmeny uctívali v tento den Boha Válečníka, který bojoval s temnotou, kdy den i noc jsou stejně dlouhé. Světlo však pomalu, ale jistě získává navrch.* Jiné tradice uctívali Matku Zemi a pomáhali jí s probouzením.* Poslední známá podoba tohoto sabatu byl počátek dvoření Boha Bohyni, které bude završeno o Beltainu pohlavním aktem.

panenka OSTARA, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Mytologie Ostary – různé příběhy

  • „Už na Hromnice (Imbolc) se z Bohyně znovu stává dívka a probíhají u ní přípravy na jarní námluvy. Při příchodu jara se pak setkává s mladým Bohem Slunce. Jejich vztah dojde ke svému požehnání prvního májového dne, na Beltain.“
  • „Podle řeckých mýtů se v tento čas vrací Persephone z Podsvětí zpět na tento svět. Její matka Deméter (Bohyně úrody) slaví návrat dcery tím, že přinese zpět jaro na zemi, která byla za Persephoniny nepřítomnosti neúrodná.“
  • „Bůh je na jaře ve svém divokém aspektu pána zeleného lesa. Rohatý  Bůh lovu.  Volný a svobodný se prohání po hlubokých lesích vybaven pouze  mocným kopím.

Bohyně, jenž se vrátila z podsvětí, nyní chodí volně po zemi. Prochází se pod stromy a hvězdami. I ona je volná, nespoutaná a svobodná. Nazýváme ji panenskou lovkyní přinášející do světa radost a mládí čerstvě narozeného jara. Její krok je lehký jako krok bílé laně. Kde se její bosé nohy dotknou země, tam rozkvétají květy a zelenají se stromy.

Jedné noci, když zrovna svítí jasný měsíc a nebe je poseté hvězdami, potká mladý Rohatý Bůh Panenskou lovkyni. Na první pohled se do sebe zamilují.Podle učení velké části tradic se spolu také pomilují. Od toho okamžiku se prohání po lesích společně, mladí, divocí, nezatížení zodpovědností, myšlením a břemenem starostí o tento svět.Tímto svátkem začíná pro Boha nejradostnější období kola roku.

BOHYNĚ OHNĚ – ARTHA

Bohyně Artha je bohyně ohně. Ohně ve hvězdách i v nitru země. Je to JARNÍ PANNA A MATKA OHNĚ.

Bohyně nových začátků, plodnosti, naděje a také obnovy.  Ostara je panenskou bohyní. Vytahuje ze země nový život. Jako bohyně jara je královnou říše početí a zrození mláďat – zvířecích i lidských. V říši rostlin je  vládkyní opylení, květu a zrání ovoce.

Klíčem veškerého života je pohlavní aktivita, a její oslava  je oslavou našeho nejpřímějšího spojení s přírodou.

Její symboly:

vajíčka – symbolizují plodnost a znovuzrození. Žloutek  jako zlatá koule reprezentuje Boha Slunce. Bílá (barva panenství) skořápka zase  Bohyni. Zdobení vajíček pastelovými (barvy květin kvetoucí v tomto období) barvami  symbolizuje příchod jara.

Zajíc/králík  je zasvěcen této bohyni nebo také značí manifestaci Boha. Kromě toho symbolizuje plodnost. (Zaječí námluvy začínají už na konci února, samička může porodit  až 4x/6 měsíců po 2-4 mláďatech a v době březosti je schopna ještě dalšího oplození.)

Barvy: pastelové jarní – hlavně zelená, dále pak žlutá, zlatá, červená, modrá, růžová, bílá,… (barvy květin kvetoucí v tomto období)

Bohyně VESNA

Vesna je archetypem panny – bohyně krásy, mládí, života, jara a mladé nespoutané lásky.

Vypadá jako krásná nespoutaná mladá dívka s rozpuštěnými vlasy, v lehkých šatech, ověnčena květinami.

Její symboly:

strom – bříza

květiny – všechny  jarní květiny

zvířata: zajíc, slepice, skřivan a kukačka.

Přilétá na křídlech jarních ptáků a přináší první jarní déšť .
Vesna je spojována také s první jarní bouřkou a s bohem Perunem. Příběh praví, že první jarní bouřka a jaro začínají, když se bůh Perun zadívá do Vesniných krásných očí, obejme ji a upustí z ruky jeho mocné kopí. To je první jarní blesk. Tím končí období zimy, kdy chodila po světě Morana.
Vesna a první jarní bouřka se  pojí se svátky jara, Velikonocemi. Velikonoční pomlázka je  připomínkou blesku a práskání zase hřmění.

Na jaře ale i později v létě se Vesna objevuje také u studánek jako bílá paní. Takové studánky mají vodu navracející mládí a krásu a podporující plodnost. Zavolejte k sobě Vesnu, chcete-li probudit své mládí, krásu. Také lásku v srdci, nespoutanost a veselost. Uctěte ji vitím věnců z květin a zpěvem v březovém háji.

Také můžete vytvořit rituál tím, že uvijete věnec do kterého vložíte váš záměr a pošlete ho po vodě, která je pomocníkem k předání vašeho záměru dál.

Poselství  pro období Ostary  20. března – 30. dubna 2022 :

Zaměř se na svou ženskou stránku, co potřebuje. Odpověď hledej v přírodě a v přítomnosti. Tady a teď. Ve svém středu. Potřebuješ poléčit vztah/y. Přijetí, pochopení, odpuštění, láska. Otevřená komunikace a vyjádření potřeb a pocitů. Nový začátek. Vědomé tvoření. Uvnitř sebe neseš strádání, nehraj si na nic a svěř se. Tím se před tebou otevřou nové začátky.

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Spoj se se svým zdrojem, se svou vnitřní podstatou. Otevřou se ti nekonečné možnosti. Vzpomeň si, kdo jsi. Procházíš důležitou zkouškou, je to test tvé víry. Jak jsi v sobě pevná. Nezapomínej, po každé bouřce vyjde slunce. Ty jsi v pozici rozhodování, kterou cestu si vybereš.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Jsi nyní pod ochranou Boží. Zůstaň věrná a oddaná sama sobě, své cestě, poslání, lásce. Důvěřuj svému duchovnímu vedení. Vykroč za svým snem. Tím se otevřeš kanálu hojnosti.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Přijmi vše takové, jaké to je. Stojíš na křižovatce, jediná rada je, vol srdcem. Čeká tě test tvé víry v sebe i život, jak si v něm obstojíš? Vše, co není na pevném základu se bortí, co je, to roste. Připadáš si jak ve slepé uličce. Je to však jen problém tvé mysli. Zkus změnu úhlu pohledu.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Procházíš si zklamáním, které bude krátkodobého charakteru. Zaměř se na vizi nového světa, buď spolutvůrcem nové vlny tvoření života. Následuj svou vnitřní inspiraci. Jedná se hlavně o tvé vztahy založené na důvěře, sdílení citů, upřímnosti… O spojení protikladů. Nyní máš vše ve svých rukou. Udělej to tak, jak to cítíš ve svém nitru.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Konej! Od slov k činům. Naplň své rozhodnutí, jdi do toho a doveď to až do zdárného konce. Uvolni strach ze selhání a pokračuj. Povede se ti to, posuneš se dál a můžeš slavit. Týká se to vztahů. Pochopilas, že je důležité přijetí toho, jak to je. Spojení protikladů. Otevřené sdílení pocitů. Ty jsi královna svého života. Ty máš život ve svých rukou, nech se inspirovat svým nitrem, kam tě povede a po té cestě vykroč za svými sny.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Posouváš se do nových energií, stojíš pod šťastnou hvězdou, která tě chrání a podporuje. Pomáhá ti také přinést vesmírné vhledy na zem, také léčit kosmickou energií. Je to vše jen a jen ve tvých rukou. Nech se vést svým srdcem.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Ujasni si, co bys chtěla. Záměr tvého nynějšího žití. Vytvoř vizi a prociť ji, jak kdyby se to už dělo. Hlavně se to týká vztahu s mužem, který je ti oporou, který stojí po tvém boku, ať se děje cokoli. Je to posun do nových energií. Stáváš se vládkyní svého života. Vědomou vládkyní, kterou vede její nitro.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Toto období bude o tobě a tvém partnerovi. On k tobě vzhlíží. Je ti velkou oporou. Dává ti pocit bezpečí a jistot. Je-li mezi vámi nějaký problém, nechte se léčit hudbou. Hudba léčí, hudba probouzí. Poslouchejte oblíbenou hudbu, zpívejte si, vyražte na koncert,… Bude se vám dařit, jste spřízněné duše, tvořte vědomě.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zaměř se na modlitbu. Požádej Boha o vše, co v nitru cítíš. Také ti nyní může být blízké zpívání posvátné slabiky OM. Buď trpělivá a nech se vést svým nitrem. Tam ti bude přicházet inspirace. Důvěřuj si a jdi si za tím.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Přesouváš se do nových energií. Uvolni své myšlení, svůj starý způsob myšlení. Vše, co tě brzdí. A zejména se to může týkat vztahu k mužům. Také k autoritám. Může se to týkat tvého otce, partnera či nějakého jiného muže, který je pro tebe důležitý nebo vztah k mužům obecně. Zaměř se ale i na svou lásku. Tam to nyní bude nejdůležitější.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Stojíš pod šťastnou hvězdou. Jsi chráněná a vedená. Otevři se a přines sem vesmírné vhledy, které k tobě přichází. Přijímání a dávání. Je zapotřebí rovnováhy. Zaměř se nyní na sílu vůle, systematičnost, disciplínu, vytrvalost a systém. V tomto období to pro tebe bude velmi přínosné. Odměněna budeš velkou radostí, která k tobě bude přicházet. Uvolni se a nech se vést vášní a nadšením.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Přivolej si na pomoc, s čímkoli co tě trápí, archanděly. Požádej o pomoc a otevři se jejích energii. Jsi pod ochranou. Není se čeho obávat. Neber si věci osobně. Naslouchej a podporuj. To je nyní důležité ve tvých přátelských vztazích. Dochází k probuzení lásky tvé duše přes spojení s tvou kosmickou rodinou.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře