Noc protknutá MAGIÍ – Letní slunovrat/LITHA – s poselstvím run pro toto období

Noc protknutá MAGIÍ – Letní slunovrat/LITHA – s poselstvím run pro toto období

Teplo, západ slunce, vlahý podvečer, začíná nejteplejší část roku, je 20. června.. Tuto noc a následující den oslavujeme letní slunovrat.

Zpravidla vychází na 21. června. I tento rok tomu tak je.  Letos nastane, když Slunce vstoupí do znamení Raka – přesně v 6:25.

České slovo „slunovrat“ je odvozeno z pohybu Slunce vycházejícího na obzorem.

Nyní je nejdelší den a nejkratší noc. Litha je  jedním z nejmagičtějších dnů v roce.  Je spojena s elementem VODY.

Ožívají tajemné síly země, léčivá síla Slunce a také vody.  Celá příroda vyzařuje kouzelnou energii. Všechno je zahaleno zvláštním kouzlem. Více než kdy jindy se projevují duchové ohně, vody, vzduchu a země.

Země se otvírá. A v tento čas je ochotná vydat nám své poklady (hluboké duchovní zážitky).

Den i noc  v moci tajemných kouzel.

Jak to bývalo kdysi..

V tento den se uctívalo zejména sluneční  božstvo, hlavně jeho duchovní síla. A samozřejmě i Matka Země.

Probíhaly léčivé i spirituální rituály, oslavy.  Lidé vzdávali hold přírodním energiím a očekávali pro nadcházející období jen vše dobré.

Házeli dary slunečním bohům a měsíčním bohyním  do studní nebo hlubokých vod (mince, zlaté sošky, keramika, vyřezávané dřevěné sošky).

Studánkám a pramenům přinášeli obětiny (med a koláče).

Zahrady  poprašovali  směsí sušené šalvěje, sporýše a tabáku jako úlitbu skřítkům a přírodním duchům.

Každé stavení pokropili svěcenou nebo čistou pramenitou vodou. Také je zdobili květinami a březovými větvičkami.

Posvátné duby zdobili barevnými pentlemi, kolem nich pak tančili, hodovali a hráli různé hry.

Oslava probíhala v různých kostýmech, herci v rituálních maskách předváděli představení. Všichni zúčastnění v procesí nesli žhnoucí pochodně.

Divoké panny na loukách nebo lesní víly tančily a zpívaly /mohly omámit  neopatrné mládence.  Nechají-li se svést,  víly je utančí k smrti/.

 

Co tento d

MAGICKÁ SÍLA VODY

Léčivou sílu Slunce přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody.

Proto také oltáře zasvěcené Slunci často bývaly u léčivých studní a pramenů.

Voda venku v přírodě má omlazující účinek. A to nejen o letním slunovratu. V tento den má ale také magickou moc. Můžeme ji použít na různé rituály, tyto rituály budou mít větší sílu. Pokud chcete přitáhnout do svého života novou lásku, hojnost peněz, máte ideální příležitost. Ale i pro ty, kteří nejsou úplně vyznavači magických rituálů, postačí, pokud si  v sobě srovnají, co chtějí a vyšlou si jasný záměr.   Také posilujeme svoji vnitřní sílu a jasnou mysl.

Ranní rosa léčí nemoci očí a posiluje zrak.

Vykoupeme-li se v potoce nebo v ranní rose na louce,  přinese nám svěžest a zdraví.

A také se na vodní hladině dala spatřit budoucnost.

Odívali vodní zdroje – studny (prameny)“. Pokryli je květinami a větvemi. Součástí tohoto rituálu bývalo i přivolávání deště. Lidé nabírali vodu do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách. U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a také hrálo.

Mladé dívky rituálně otevíraly studánky. Obcházely je po směru hodinových ručiček.

Lidé považovali lesní studánky za kouzelné a léčivé.  Než se napili, žádali o svolení studánkové víly.

Studánky a jezera byly této noci vstupními branami do zásvětí.

Rituálním ponořením do potoka, jezera či moře věřili, že se můžou  vynořit v jiném čase. Voda představuje proud času – s její pomocí se můžeme přenést do jiné reality.

OČISTNÉ OHNĚ

Na nejvyšších kopcích lidé zapalovali rituální ohně, u nichž se scházela mládež z každé vesnice stejně jako o Beltainu, jen nyní se oslavovalo vrcholící Slunce.

Ohně obcházeli v kruhu a přeskakovali. Symbolicky tyto akty vyjadřují očistu od všeho zlého, posílení a upevnění zdraví. Světlo a záře posvátných ohňů přináší ochranu.

Lidé kolem ohňů tančili. Žehnali dobytku zapálenými bylinami z ohně. Po polích pak rozhazovali uhlíky ze slunovratových ohňů, aby zajistili bohatou úrodu.

Také vyhazovali do vzduchu hořící košťata, která měla za úkol odehnat zlé čarodějnice a chránit vesničany před temnou mocí všech temných sil.

Také se v tento den uzavíraly tzv. čarodějnické svatby.

DEVATERO KVÍTÍ

Dívky trhaly v předvečer svatojánské noci  v tichosti devatero kvítí, nesměly při tom promluvit ani se ohlédnout. Kouzelné kvítí uložené pod polštář jim mělo přivodit sny, v kterých se vdavek chtivým dívkám zjevil vyvolený mládenec.

Devatero kvítí: chrpa, kopretina, smolnička, planá růže, rozchodníček, mateřídouška, fialka, zvonek a čekanka.

V předvečer letního slunovratu se sbíraly všechny právě rostoucí léčivé bylinky – svatojánské koření. Mají magickou moc – využívají se při léčení, k dochucení pokrmů, i k magickým rituálům.

Proto sbírejte v tento den léčivé rostliny – mají nejvyšší účinnost.

Vykuřování levandulí mělo přinést lásku, radost, přátelství, zdraví a požehnání.

 

Můžete si uplést věneček z pelyňku černobýlu a o svatojánské noci skrz něj pohledět do ohně. Ochrání vás před nemocemi očí a bolestmi hlavy.

Strávíte-li noc v blízkosti černého bezu, nebo pod ním dokonce přespíte, a naladíte své vědomí na Universum, může se vám podařit spatřit krále přírodních duchů, skřítků a víl. A možná vám splní vaše nejtajnější přání.

Nejsilnější posvátná energie tohoto dne  nastane v okamžik při východu Slunce.

To je nejvhodnější doba pro rituál,  meditaci v přírodě. Či jen rozjímání o Matce Zemi a Slunci.

Rituály – inspirace pro nás:

Jak můžeme oslavit Letní slunovrat?

Kromě výše uvedeného můžeme během Lithy – letního slunovratu udělat dva základní rituály

1. Poděkování (vděčnost) za vše, co máme.

Za vše, co nám náš život dává. Zejména za lidi, které kolem sebe máme. Jenž nás milují, podporují a obklopují svou péčí.

Můžeme podpořit někoho, kdo to potřebuje. Usmát se na někoho na ulici,  vyjádřit city svým nejbližším, aby věděli, jak moc je máme rádi.

2. Práce s emocemi.

Očista od starých křivd, pocitů studu, samoty, pocitů viny, všech nepříjemných prožitků, které zůstaly v našem těle.

Upřímné povídaní si, vyjasnění vztahu ale také masáže a práce s tělem. Také sdílení a vzájemná péče v kruhu žen (tak jak to bývalo dříve). Ženy se tak mohou vzájemně inspirovat anebo sdílet tíhu těžkých prožitků. Trochu jsme zapomněli na důležitost  ženského kruhu, který nám může dodat jakousi zvláštní výživu, kterou často hledáme jinde. Litha je nejvyšší čas obnovit spojení s tímto zdrojem lásky, opory a přijetí.

3. K zajištění štěstí a blahobytu si můžete dát v noci do oken zapálené svíce. Domov očistit levandulí.

A dveře vašeho domova ozdobit věncem s květy letních květin a magickým znakem (otevřená křivka, která znázorňuje rozvinutý list).

4. sběr léčivých rostlin – jak už bylo psáno, budou mít silnější účinky.

Panenka Litha, letní slunovrat, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

 

Bohyně DOMNU

Je to Matka prastaré rasy Fiomore,  starší sestra Danu, kterou potkáváme během Zimního slunovratu.

Jejich společný příběh symbolizuje boj mezi světlem a stínem našeho života.

Domnino  panství vodního království se nachází v hlubinách, skrývá stín a hluboké emoce společně s mnoha poklady.

Je držitelkou emocí

Její magickou přítomnost cítíme z moře. Její léčení je obsaženo v ledových proudech řek a pramenů. Je obsažena v dešti, teče v našich slzách.

Dommu si přivoláme, když potřebujeme vypustit své potlačené emoce, aby mohly proudit svobodně – vyjadřovat se, plakat, truchlit, řvát, smát se, tančit a milovat.

Její kalich drží naše hluboké emoce.

Ona nás otevírá pocitům, které nás mohou ranit. Ale také vyjádřit své skryté emoce a léčit se tak v jejích posvátných vodách.

S Domnu se setkáváme na pobřeží, kde nadšeně tančí na večer letního slunovratu. Je to noc, kdy si můžeme užít sami sebe a své úspěchy. Můžeme s ní tančit a radovat. Kolem nás je příroda, která se nyní manifestuje naplno.  Domnu sama s námi plakala – její empatie pro naši bolest byla zjevná, ale nyní se opět raduje, tančí a vyjadřuje radost z moudrosti, jenž vzešla z  uvolnění emocí. Je svobodná, divoká a plná radosti. Na kamenech jsou její poklady z hlubin a její posvátný kalich.

Domnina zvířata: delfíni, velryby, lososi, lachtani a volavky.

Její strom: dub.

Další symboly: kalich a mušle.

Její barva: modrá.

Bohyně VLTAVA, RUSALKA

Na slovanském Kole roku se se svátkem letního slunovratu a také elementem vody pojí bohyně Vody Vltava a Rusalka.

Vltava byla starou pohanskou bohyní řeky, jejíž název pochází z germánského Wilth Ahwa – Divoká řeka. Řeky byly v dávných dobách uctívané jako mocná životodárná božstva.

Když se obracíme k Matce Vody, můžeme používat jména řek, ke kterým cítíme pouto např. Vltava, Morava, Jizera, atp.

Všechny nesou sílu vody, nespoutanosti, emocí, očisty, plynutí a zdroje života a každá ještě navíc nese své specifické kvality, které se pojí s podstatou dané řeky.

Rusalka je elementální bytost spojená s Vodou, duchem Vody. Objevuje se poblíž jezer, řek a potůčků v divoké přírodě.

Je to krásná bytost s dlouhými vlasy, ve kterých je ukryta její moc. Jejich rozčesáváním ovládá vodu a může spustit i povodeň. Často si hlavu zdobí věnci. Krásně tančí a zpívá. Stará se o rostliny a úrodu, o plodnost polí. Objevuje se hned poté, co roztaje poslední sníh.

V mýtech byly Rusalky také spojovány s dušemi předčasně zemřelých dívek, jejichž energie zůstávala ve světě, dokud nevypršel přirozený čas jejich života, a ony mohly svojí plodnou silou pomáhat přírodě.

Na bohyně Vody se obracíme, chceme-li rozproudit náš život a naše emoce. Když cítíme, že v našem životě něco stagnuje nebo v nás něco zamrzlo. Jsou propojené se silou plodnosti a ženské jin (plynoucí, vodní) sexuality.

Poselství od  Lithy po Lammas období 21.6.2018 – 31.7. 2018 za pomocí run:

pro všechny:

Hlavním tématem v tomto období budou zase vztahy. Zejména partnerské. Otevři se v této oblasti sama sobě. Co vlastně vůbec chceš? Jdi hluboko dovnitř, do sebe, do svého srdce a tam najdeš upřímnou odpověď. Vyhovuje ti nynější situace? Nebo ti naopak spíš ubližuje? Toto je velmi důležité. Podle toho budeš moct nasměrovat vaše další kroky.
Stále ještě tu má vliv tvá minulost. Nenech se jí omezovat. Pusť poslední, co zbývá a osvoboď se od ní. Vím, i když tě to nové velmi láká, to staré ti dává  pocit bezpečí a jistot. Podiv se ale pořádně – jaké jistoty a pocit bezpečí díky tomu získáváš. Když se podíváš hlouběji, zjistíš, že je to jen iluze, klam.
V tomto období budeme všichni ještě víc podporováni zhůry. Stačí si vyslat přání a pak přijmout tuto pomoc. Může přijít v podobě nápadu, myšlenky nebo nějakého nasměrování. Může přijít v podobě nějaké osoby, která ti může změnit celý tvůj život…. Přijmi ji s vděčností a užívej si všeho, co přichází. Zasloužíš si to!!! 🙂

dále pro jednotlivá znamení:

A nyní pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Stále přešlapujete na jednom místě, tato situace už se ale nedá déle vydržet. Chce to pohyb vpřed. Hodně se zaměřte na to, kterým směrem se vydáte. Nevyberete-li dobře, hned se vám to odrazí do života. Zaměřte se hluboko do svého srdce a tam najděte pravdu. Odpoutejte se od všech omezení, iluzí a představ a nechte ji na vás působit. To je vaše cesta, jak z toho ven…

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Býčky nyní čeká úspěšné, plodné období. Ještě by to chtělo dotáhnout vaší minulost, to je jediné, co vás ještě brzdí. Ale i tak budete zažívat úspěchy. Pokud zpracujete minulost…bude to pro vás naprosto osvobozující. Dost pravděpodobně se to týká vašeho dětství. Vidím tam situaci, kdy nám byla sebrána odvaha, síla – jít si za svým. A v některém směru vašeho života se to stále odráží.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

V tomto období budete řešit lásku a partnerské vztahy. Budete v této oblasti procházet očistnou bouří. Jen díky ní se budete moci v této oblasti posunout, takže ji nechte proběhnout. Nebraňte se jí. Přinese vám to své plody. Je dost možné, že se stávající vztah začne uzdravovat nebo druhá varianta, že potkáte někoho nového. Ať to bude tak či tak, odevzdejte tuto situaci do rukou Božích. Ony vás povedou….

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

U vás v tomto období budou probíhat očistné bouře ve vašem domově. Situace už byla dlouho nesnesitelná a nikam se nehýbala. Teď se vše začne proměňovat. Projdete si nejednou očistnou bouřkou, ale díky ní se bude moct zase začít dát dýchat. Zaměřte se na vaši srdeční čakru. Tam by bylo potřeba se posunout. Naslouchejte vedení, znamením…..ony vás nasměrují….

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Na vaší cestě svítí jasné světlo. Pokud se jím necháte vést, nemůže se vám nic stát. Pokud z cesty sejdete, utrpíte zranění. Velkým průvodcem v tomto období by pro mělo být Slunce, které je vám velmi blízké. Začněte s ním pracovat, může vás podpořit v různých oblastech. Podpořit 3. čakru a vaše sebevědomí, dodat energii, která vám zrovna teď moc nevybývá, dodat určité nápady, …… Slunce je velká zásobárna energie. Zdroj všeho, veškerého života! A pak nezapomeňte také brát život z jeho lehčí stránky – radujte se, hrajte si. Užívejte si života! Život není jen neustálá dřina. Zavřete oči a zasněte se, co byste si přáli? Co by vám teď udělalo radost? Co byste v životě chtěli zažívat, mít,….. ?? Dovolte si to vše ve vašich představách prožívat…

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Ve vašem životě se začíná blýskat na lepší časy. Začínáte si života víc užívat. Jste na správné cestě, pokračujte. Také si díky tomu urovnáváte svou pozici…tady na světě. Začínáte objevovat svou vnitřní sílu. A že zvládnete daleko víc než jste si původně mysleli. Odpoutejte se od všeho, co vám už neslouží a odevzdejte to. Zkuste na všechny situace, které se vám dějí nahlížet očima lásky. To vám může přinést uzdravení.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

S vámi hodně pracuje, co se odehrává u vás doma. Chvíli jsou emoce jako klidná hladina a za chvíli probíhá obrovská bouře. Je potřeba se více na emoce zaměřit a naučit se s nimi líp pracovat. Také si uvědomit, že jsme ovlivňovány i vnějšími vlivy – poloha Měsíce, cykličnost,… Zaměřte se na vaši ženskost. Potřebujete se z této emoční autodráhy osvobodit. Už je pro to ten správný čas. Jděte raději ven – vyvětrat hlavu, zkuste něco nového než se v tom donekonečna pořád točit.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

K štírům nyní přichází bohatství. Nemusí být jen finančního charakteru, i když i této oblasti se to bude týkat. U vás nyní bude taky zásadní oblast láska a vaše partnerství. Nabízí se vám toho spousty, ale vidíte to?? Díky této situaci, ve které se nacházíte – nalézáte své místo, svou vnitřní sílu. Co se týká partnerství – důvěřujte si!! To je pro vás velmi důležité. Odpoutej se a odevzdej celou situaci – oni ti s tím pomohou.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

V tomto období vám bude přáno. Budete hojně podporováni. Bude k vám přicházet hojnost a podpora ze všech možných směrů. Může se vám přihodit nějaká menší ztráta, ublížení, ale ta/to tu bude jen pro to, aby slunce mohlo naplno zářit. Dovolte si užívat radost a lásku. Za každou situací se skrývá láska. Zkuste si toto zvědomovat, na ostatní nahlížet skrze lásku včetně na sebe samé. A  to vás může dovést k uzdravení.

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Vstoupili jste do nějaké situace, která vás nyní zatěžuje. Táhne vás to k zemi. Zasekli jste se v této situaci a nyní už to začíná být neúnosné. Potřebujete se hnout z místa. Chcete-li se osvobodit, požádejte o pomoc. Potřebujete do vašeho života více lehkosti a hravosti. Zkuste pozorovat děti, jak si umí užívat a zkuste to také vložit do svého života.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!

Emoce, emoce, emoce. Hodně vás nyní ovlivňují. Jsou to emoce z vaší minulosti. Je potřeba s nimi popracovat. Týkají se vašeho domova. Nezapomínejte na sebe. Důvěřujte si! Vnímej za každou situací lásku. Láska je všude, v každém z nás, v každém činu, ve všem….i když může stát někdy hodně v pozadí.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>Nyní za poloviční cenu!!!!


Pozor, jak se chováte. Vše se vám bude vracet. Když toto dodržíte, budete zažívat sklizeň. Jen vykročte po nové cestě, opusťte minulost. Už je pryč. Důležitý pro vás nyní je vztah, který i když to tak nemusí připadat – můžete v ní najít pro vás skryté požehnání. Zkuste se na ni podívat z jiného úhlu. 🙂

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

A zde s velkou radostí meditace. Meditace pro realizaci vysněného života. Může být lepší dárek pro vás či bytosti, co máte rádi, než najít cestu sama k sobě a vyplnit si svá přání? 🙂

dvdnahravky

 

S radostí Vám mohu představit můj nový e-Book Poselství karet pro rok 2018 pro jednotlivá znamení nebo pro každé znamení zvlášť, který je tento rok důkladněji propracovaný a čeká v něm na vás překvapení. Při koupi tohoto e-Booku dostanete dáreček.

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře