Oslava HOJNOSTI A PLODNOSTI bohyně MATKY – Lugnasad (Lammas) s poselstvím pro toto období

Konec července se rychle blíží, dny se začínají krátit a tepla ve večerních hodinách už pomalinku ubývá.  Vrchol světlé poloviny roku – 31. července (přesně v půlce mezi letním slunovratem a podzimní rovnodenností) a s ním přichází oslava starého pohanského  svátku, který byl založen na archetypu ženské energie Země– archetypu MATKY.

Tento svátek můžeme znát pod jmény Lammas, Lughnasadh nebo  Dožínky.

Lammas neboli Lugnasadh je ale předchůdce Dožínek. 

Název LAMMAS je z angličtiny a je odvozeno od slova LUGNASAD (Lug nasadh – Oslavy boha Slunce Luga nebo také řečeného Llewa), kdy pomocí rituálů přivolávali dobrou úrodu pro další sklizeň.

Byl slaven v období kukuřičné a obilné sklizně a symbolizuje především oběť.

Je oslavou hojnosti a plodnosti Matky přírody – je oslavou nejen léta ale i života jako takového.

V tento čas – uprostřed léta se setkávají dvě vesmírné polarity v podobě slunečního boha a měsíční bohyně.

Sluneční bůh v podobě ubývajícího  světla se připravuje na předání posvátného žezla. V tu chvíli přichází měsíční bohyně v podobě přibývající tmy. Někde je název  překládán  jako ,,božský sňatek“, posvátné spojení boha a bohyně.

SVÁTEK SVĚTLA A VŠEPROSTUPUJÍCÍ VESMÍRNÉ LÁSKY.

Země se v tom čase chystá na zimní období a lidem připomínala, že léto není věčné.

Po svátku Beltain (1. května), kdy probíhali schůzky milenců, o  svátku Lammas (1. srpna) se  konaly svatby na zkoušku.

V květnu vše pučí, v srpnu je třeba začít myslet nejen na život – teplé období, ale také na smrt – zimu. Koloběh neustále pokračuje.

Jak už jsem psala, Lugnasad je také o oběti. Na vrcholu léta, kdy je všeho dostatek, sklízí se úroda a my děláme plány do budoucna,  je třeba myslet i na obětování, aby se na příští rok zase urodilo.

Ze sklizeného obilí, které se umele, se pekly obětní koláče – poděkování za hojnost a plodnost Matce Zemi.

Také jedním z dávných rituálů bylo požehnání polí skrze živly. Na konci žní vytvořili slaměnou figuru, která byla roztrhána a vhozena do vody – pro dostatek vláhy, do ohně – pro dostatek tepla nebo rozházena po poli – pro dobrou úrodu a plodnost.

Stejně jako zrno, které během sklizně „umírá“, umírá v podobě oběti ta část nás, kterou dobrovolně odevzdáváme, abychom se mohli posunout dál.

Obětí ale není myšleno něco, co už nepotřebujeme, ale něco, co je cenné a důležité. Na čem visíme a o čem jsme přesvědčeni, že bychom se toho nemuseli a někdy ani nechtěli vzdát.

Tento svátek stojí na počátku dobrovolného sestupu k našim kořenům, do středu Matky Země. Je to první vědomý pohyb dolů – stažení se, aby mohl celý cyklus zase znova pokračovat.

BOHYNĚ ŽIVA

Bohyně plodnosti, hojnosti, Země, úrody je pro nás BOHYNĚ ŽIVA. Krásná zralá žena, která má velká prsa a boky (symboly plodnosti) s letními květy a klasy obilí. Matka plodnosti probouzející mateřskou energii.

Je partnerkou  boha Velese (– rohatý bůh podsvětí, na němž závisí rozmnožování dobytka) a společně tvoří dvojici symbolizující život a smrt.

Díky spojení s Velesem Živa ví, jak je smrt spojená s pokračováním života.

Největší sílu má v létě, zejména v jeho vrcholu a nejlépe se s ní spojíme právě v letní přírodě. Voláme ji, když se cítíme slabí a unavení a potřebujeme probudit naši životní energii.

Živa je také síla, kterou obsahuje vše živé (Zem, rostliny, zvířata, lidé, stromy,..)

symboly: mléko, obilí a vše spojené s úrodou

Jak Lammas probíhal

Oslavy probíhaly u posvátného ohně, bez kterého se neobešel žádný keltský, pohanský svátek. V ohni lidé viděli posvátné kruhy jednoty, lásky, světla a tepla.

Jejich zvykem bylo uctít  ducha žní a drobných bytostí, žijících v okolí stromů a keřů, na nichž zrovna dozrávalo letní ovoce.

K slavnostem patřily také rituály požehnání a vděčnosti,  všeobecné veselí a posvátný tanec v kole (v kruhu).

Byl to svátek kmenového shromáždění, oslav a hodů. Také čas svatebních obřadů a smluvních ujednání mezi kmeny.

Slavnosti sklizně se neobešly bez svátečního pečení chleba, preclíků a obilných placek,  svazování obilí do slavnostních snopů a pletení věnců z klásků obilí. Také pekli obětní koláče.

Tyto oslavy vydržely až do 18. století.

Symboly pro tento svátek:  obilí (pšenice, ječmen, oves), také ovoce, které zrovna dozrávalo a chleba.

Barvy: vínová, zlatá, žlutá, hnědá, zelená.

Uctívané zvíře: černý havran, který byl symbolem keltského boha Lugha.

Jak můžeme uctít tento svátek:

Protože je Lammas oslava sklizně toho, co bylo na jaře zaseto, projevujeme v tomto období vděk za tyto dary.

Můžeme si udělat pořádnou  hostinu, abychom si uvědomili štědrost Matky přírody, kde určitě budou právě její dary. Vyzdobit tuto hostinu barvy tohoto svátku – zlatá, (žlutá), vínová, hnědá, zelená. Ozdobit ji obilím, které se sklidilo a květinami, které kvetou v tomto období. Na mísy dát plody, které v tomto období dozrávají a na ošatku můžeme umístit čerstvě upečený chleba.

Udělat velký oheň nebo pokud není možnost být venku alespoň zapálit svíčku (nejlépe v barvách Lammasu).

Děkujeme Zemi, za její hojnost, výživu, podporu, děkujeme vodě za vláhu, Slunci (ohni) za energii, která je zapotřebí, aby vše rostlo a vytvořilo co nejvíce plodů, vzduchu. Bez nich bychom neměli nic. Můžeme si udělat takový rituál, kdy poděkujeme jednotlivým živlům. Můžeme každému živlu dát nějakou obětinku – Zemi jídlo či květiny, stejně tak i vodě. Můžeme zapálit nějakou vonnou esenci, bylinku,… Nechme se vést, jak to cítíme. Nic není dané.

Také tento svátek oslavuje archetyp MATKY, můžeme zavzpomínat na naše ženské předky – matka, babička, prababička a všechny ženy v našem rodu a jejich životům. A všem jim vyjádřit úctu a vděk.

A stejně tak, jako můžeme pozorovat a být vděční za to, jakou úrodu jsme sklidili na naší zahrádce, v přírodě atd. stejně tak se můžeme podívat na to, jak se nám dařilo v našem vnitřním světě pracovat na sobě samých.

V zimě jsme si vytvářeli vize, co budeme v následujícím roce chtít dosáhnout. Na jaře byl čas zasít semínka našich vizí (udělat první kroky k tomu, abychom vize dosáhli), poté doba opečovávání (provádění potřebných kroků, abychom naše vize podpořili) a nyní přichází čas sklizně. Můžeme se podívat, jak jsme byli úspěšní a být vděční sami sobě.

Protože je Lammas oslava sklizně toho, co bylo na jaře zaseto, projevujeme v tomto období vděk za tyto dary.

Můžeme pozorovat jak se nám v životě dařilo, jak se nám podařilo vypěstovat naše semínka, která jsme na jaře zaseli, jak jsme o ně pečovali a co z nich vzniklo a stejně tak můžeme být vděční přírodě za to, jakou úrodu jsme sklidili  atd. stejně tak se můžeme podívat na to, jak se nám dařilo v našem vnitřním světě pracovat na sobě samých.

V zimě jsme si vytvářeli vize, co budeme v následujícím roce chtít dosáhnout. Na jaře byl čas zasít semínka našich vizí (udělat první kroky k tomu, abychom vize dosáhli), poté doba opečovávání (provádění potřebných kroků, abychom naše vize podpořili) a nyní přichází čas sklizně. Můžeme se podívat, jak jsme byli úspěšní a být vděční sami sobě.

Poselství od  Lammasu po podzimní rovnodennost (Mabon) období 31.7. – 22.9. 2021 :

pro všechny:

Nyní přišel čas konat. Ty moc dobře víš, co máš vykonat. Naslouchej svému středu, seber svou odvahu a jdi do toho. U většiny z vás se může jednat o odpuštění. Zejména odpuštění sama sobě. Aby mohlo dojít k přijetí sama sebe a tím i otevření se studnice moudrosti uvnitř vás…. Sdílejte dál tyto dary….

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená. 

Jste připraveni na výzvu, abyste začali správně usměrňovat svou sílu a zhmotnit si své záměry a sny do svého života. Rozhodnutí tě budou vést k vyřešení si pozemské jistoty. Vše však nebudeš vnímat v tom pravém světle, protože některé věci stojí ve stínu a pracují tak z tvého podvědomí – kořenící ve tvém rodu. Na to si dejte pozor. Dobré řešení je propojit se se středem Země a nebem – stoupnout si do tohoto světelného proudu. Tento proud bude mít léčivé, očistné i aktivující energie, které ti pomohou ve správném rozhodování.  

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Začíná u vás svítat. Vše se přeměňuje k radosti. Procházíte časem, kdy je zapotřebí se odpoutat .. od svých strachů, omezení, závislostí. Uvolnit nitro a tím i sebe. Nyní v tom budete hodně podporováni. Mějte se sebou soucit a porozumění. Očistěte se od negativních a sebedestruktivních programů. A pak začněte dál šířit své světlo, které v sobě nosíte. Nyní je ten správný čas začít…

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Ve vašem životě nyní bude probíhat očistná bouře ve vašich domovech. Vše co tam nepatří, co je přežilé, nefunkční, půjde pryč… Pro vás to bude taková zkouška vaší víry. „Vzpomeň si, kdo jsi. Kdo doopravdy jsi. Neboj se vyjádřit, vyjdi na světlo.“ A nezapomínejte na odpuštění. Sami sobě. Ostatním. Ochota odpustit sobě i jiným vede k přijetí. Požádejte nahoru o pomoc od zranění k síle a lásce, prociť zranění.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

V tomto období přichází spokojenost. Jste sami uvnitř sebe ve středu a jste s ním v harmonii. Umíte poznat pravou míru. Otevírá se před vámi vědomí kosmické lásky a světla – moudrosti. Díky tomu všemu se ve vás začíná probouzet vaše životní energie – vášeň. Usměrni svou sílu a dej jí tvořivý výraz. Toto vše se děje proto, že vše se dostává do rovnováhy. Vše je, jak má být. Nesuď, buď v neutralitě.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Jste tvůrce svých životů a už to víte. Dejte si záměr a vizi a jděte si za svými sny. Spojte se se zemí, s živly a podpořte tím svůj záměr. Otevírá se vám stará moudrost dávných zasvěcení. Otevřete se tomu. Je to vaše posvátné poslání. Nezapomínejte žít v pravdě. Odevzdávejte své masky, postupně se osvobozujte. Očistěte se od negativních a sebedestruktivních programů a úplně se odevzdejte životu. A nezapomínejte mít se sebou a poté i s ostatními soucit a porozumění na cestě životem.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Jste světelným propojením nebe a země. Přivolejte si proud světla a ponoř se do jeho uzdravujících, očistných energií světla a lásky. Zaměřujte se na své srdce. Hledejte a rozpoznávejte v něm Kristovu energii. Nesete milost Kristova vědomí, co přesahuje světlo i tmu. Když nebudete v životě vědět, ptejte se otázkou: „Co by teď udělala láska??“ Propojujte se také se všemi živly. Projevte úctu a vděčnost matce Zemi. A nezapomínejte být bdělý – k tomu může pomáhat vědomé dýchání. Žit v přítomnosti, ve svém středu, osvobozený od mysli a ega k samotnému bytí.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

U vás dochází k důležité transformaci, kde je zapotřebí nechat staré zemřít, aby se uvolnil prostor novému – zde mi to přijde hodně ve vztazích. Může to být očista vztahu, který je třeba osvobodit od určitých omezení – aby se z něj mohl vytvořit vztah na vyšší úrovni nebo ukončení starých, aby se mohl naplno otevřít prostor pro nové vztah z úrovně jednoty. Víš, co máš dělat, tak konej. Spoj se se zemí, s živly – to ti dodá sílu a také uzemnění a podporu vše zdárně vykonat.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Ukončujete starý cyklus. Přichází čas na oslavu života. Tanec, radost,… Přivolej si energii světelných mistrů a otevři své srdce energii lásky, léčení a pomoci a přijmi ji. Vzpomeň si na to, kdo jsi. Kdo doopravdy jsi. Neboj se vyjádřit, jdi na světlo. Ještě bude probíhat očista, osvobození od omezení – všeho co k tobě už nepatří, co je přežité, nefunkční – aby mohlo z tvého života odejít. Díky těmto zkouškám dochází k sebepoznání.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Dochází u vás k probuzení. Vše slouží růstu. Otevři své srdce a naslouchej mu. Zkus se dívat na určité situace více z nadhledu. A nesuď. Nalaď se na své nitro – spokojenost v něm. V tom ti může pomoci svobodné dýchání – v lehkosti. Ještě jedna věc je zapotřebí – potřeba odpuštění. Odpusť sobě. Brána k odpuštění přes anděly o pomoc od zranění k síle a lásce. Prociť znamení a otevři se. A jako odměnou tvé víry a práce je zázrak – nekonečná milost. Pusť se, otevři oči a srdce.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 50 % levněji – cena už je nastavená.

V tomto období ti bude nesmírně pomáhat hudba. Ať budeš zpívat, či hudbou poslouchat – dělej to srdcem. Vnímej ji srdcem, zpívej srdcem. Hudba léčí, hudba probouzí. To bude silným zdrojem radosti a nadšení ve tvém životě. Buď ve středu svého bytí a naslouchej svému nitru. Tvá vnitřní moudrost a vedení ti nyní budou hodně pomáhat. Ty uvnitř víš! A jako odměnou víry se stane zázrak ve tvém životě – pust se a otevři oči i srdce ….  

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Otevírá se před tebou něco nového. Spoj se se stvořitelovou energií a vzpomeň si na to, kdo jsi. Otevírá se před tebou brána všech možných možností. Buď všemi smysly i celým bytím ve své srdce, v přítomnosti, uvolni se a plyň…. A nezapomínej se uzemňovat. To je pro vás nyní hodně důležité, abyste neulítávali. Propoj se s Matkou Zemí i Otcem Vesmíru. Co na tebe má nyní velký vliv je vliv předků. Negativní očisti a zaměř se na to pozitivní. Co ti tvá linie předků přináší do tvého života. Čím tvůj život obohacuje…  

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 50 % levněji – cena už je nastavená.

Pokora a vděčnost budou nyní tví důležití průvodci. Zaměřuj se na ně. Vstup do svého vnitřního chrámu a spoj se s Duchem v sobě. Požádej jej o všechno, co cítíš, poděkuj upřímně za všechny dary života i zkušenosti. Začíná se v tobě probouzet životní energie. Vášeň, tvůj vnitřní oheň. Usměrni svou sílu a dej jí tvořivý výraz. Tím se otevřou brány hojnosti. Nezapomínej nyní na čas pro sebe, na meditace v samotě – abyste mohli poznat odpovědi vašeho vnitřního světla.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře