Oslava HOJNOSTI A PLODNOSTI bohyně MATKY – Lugnasad (Lammas) s poselstvím pro toto období

Konec července se rychle blíží, dny se začínají krátit a tepla ve večerních hodinách už pomalinku ubývá.  Vrchol světlé poloviny roku – 31. července (přesně v půlce mezi letním slunovratem a podzimní rovnodenností) a s ním přichází oslava starého pohanského  svátku, který byl založen na archetypu ženské energie Země– archetypu MATKY.

Tento svátek můžeme znát pod jmény Lammas, Lughnasadh nebo  Dožínky.

Lammas neboli Lugnasadh je ale předchůdce Dožínek. 

Název LAMMAS je z angličtiny a je odvozeno od slova LUGNASAD (Lug nasadh – Oslavy boha Slunce Luga nebo také řečeného Llewa), kdy pomocí rituálů přivolávali dobrou úrodu pro další sklizeň.

Byl slaven v období kukuřičné a obilné sklizně a symbolizuje především oběť.

Je oslavou hojnosti a plodnosti Matky přírody – je oslavou nejen léta ale i života jako takového.

V tento čas – uprostřed léta se setkávají dvě vesmírné polarity v podobě slunečního boha a měsíční bohyně.

Sluneční bůh v podobě ubývajícího  světla se připravuje na předání posvátného žezla. V tu chvíli přichází měsíční bohyně v podobě přibývající tmy. Někde je název  překládán  jako ,,božský sňatek“, posvátné spojení boha a bohyně.

SVÁTEK SVĚTLA A VŠEPROSTUPUJÍCÍ VESMÍRNÉ LÁSKY.

Země se v tom čase chystá na zimní období a lidem připomínala, že léto není věčné.

Po svátku Beltain (1. května), kdy probíhali schůzky milenců, o  svátku Lammas (1. srpna) se  konaly svatby na zkoušku.

V květnu vše pučí, v srpnu je třeba začít myslet nejen na život – teplé období, ale také na smrt – zimu. Koloběh neustále pokračuje.

Jak už jsem psala, Lugnasad je také o oběti. Na vrcholu léta, kdy je všeho dostatek, sklízí se úroda a my děláme plány do budoucna,  je třeba myslet i na obětování, aby se na příští rok zase urodilo.

Ze sklizeného obilí, které se umele, se pekly obětní koláče – poděkování za hojnost a plodnost Matce Zemi.

Také jedním z dávných rituálů bylo požehnání polí skrze živly. Na konci žní vytvořili slaměnou figuru, která byla roztrhána a vhozena do vody – pro dostatek vláhy, do ohně – pro dostatek tepla nebo rozházena po poli – pro dobrou úrodu a plodnost.

Stejně jako zrno, které během sklizně „umírá“, umírá v podobě oběti ta část nás, kterou dobrovolně odevzdáváme, abychom se mohli posunout dál.

Obětí ale není myšleno něco, co už nepotřebujeme, ale něco, co je cenné a důležité. Na čem visíme a o čem jsme přesvědčeni, že bychom se toho nemuseli a někdy ani nechtěli vzdát.

Tento svátek stojí na počátku dobrovolného sestupu k našim kořenům, do středu Matky Země. Je to první vědomý pohyb dolů – stažení se, aby mohl celý cyklus zase znova pokračovat.

BOHYNĚ ŽIVA

Bohyně plodnosti, hojnosti, Země, úrody je pro nás BOHYNĚ ŽIVA. Krásná zralá žena, která má velká prsa a boky (symboly plodnosti) s letními květy a klasy obilí. Matka plodnosti probouzející mateřskou energii.

Je partnerkou  boha Velese (– rohatý bůh podsvětí, na němž závisí rozmnožování dobytka) a společně tvoří dvojici symbolizující život a smrt.

Díky spojení s Velesem Živa ví, jak je smrt spojená s pokračováním života.

Největší sílu má v létě, zejména v jeho vrcholu a nejlépe se s ní spojíme právě v letní přírodě. Voláme ji, když se cítíme slabí a unavení a potřebujeme probudit naši životní energii.

Živa je také síla, kterou obsahuje vše živé (Zem, rostliny, zvířata, lidé, stromy,..)

symboly: mléko, obilí a vše spojené s úrodou

Jak Lammas probíhal

Oslavy probíhaly u posvátného ohně, bez kterého se neobešel žádný keltský, pohanský svátek. V ohni lidé viděli posvátné kruhy jednoty, lásky, světla a tepla.

Jejich zvykem bylo uctít  ducha žní a drobných bytostí, žijících v okolí stromů a keřů, na nichž zrovna dozrávalo letní ovoce.

K slavnostem patřily také rituály požehnání a vděčnosti,  všeobecné veselí a posvátný tanec v kole (v kruhu).

Byl to svátek kmenového shromáždění, oslav a hodů. Také čas svatebních obřadů a smluvních ujednání mezi kmeny.

Slavnosti sklizně se neobešly bez svátečního pečení chleba, preclíků a obilných placek,  svazování obilí do slavnostních snopů a pletení věnců z klásků obilí. Také pekli obětní koláče.

Tyto oslavy vydržely až do 18. století.

Symboly pro tento svátek:  obilí (pšenice, ječmen, oves), také ovoce, které zrovna dozrávalo a chleba.

Barvy: vínová, zlatá, žlutá, hnědá, zelená.

Uctívané zvíře: černý havran, který byl symbolem keltského boha Lugha.

Jak můžeme uctít tento svátek:

Protože je Lammas oslava sklizně toho, co bylo na jaře zaseto, projevujeme v tomto období vděk za tyto dary.

Můžeme si udělat pořádnou  hostinu, abychom si uvědomili štědrost Matky přírody, kde určitě budou právě její dary. Vyzdobit tuto hostinu barvy tohoto svátku – zlatá, (žlutá), vínová, hnědá, zelená. Ozdobit ji obilím, které se sklidilo a květinami, které kvetou v tomto období. Na mísy dát plody, které v tomto období dozrávají a na ošatku můžeme umístit čerstvě upečený chleba.

Udělat velký oheň nebo pokud není možnost být venku alespoň zapálit svíčku (nejlépe v barvách Lammasu).

Děkujeme Zemi, za její hojnost, výživu, podporu, děkujeme vodě za vláhu, Slunci (ohni) za energii, která je zapotřebí, aby vše rostlo a vytvořilo co nejvíce plodů, vzduchu. Bez nich bychom neměli nic. Můžeme si udělat takový rituál, kdy poděkujeme jednotlivým živlům. Můžeme každému živlu dát nějakou obětinku – Zemi jídlo či květiny, stejně tak i vodě. Můžeme zapálit nějakou vonnou esenci, bylinku,… Nechme se vést, jak to cítíme. Nic není dané.

Také tento svátek oslavuje archetyp MATKY, můžeme zavzpomínat na naše ženské předky – matka, babička, prababička a všechny ženy v našem rodu a jejich životům. A všem jim vyjádřit úctu a vděk.

A stejně tak, jako můžeme pozorovat a být vděční za to, jakou úrodu jsme sklidili na naší zahrádce, v přírodě atd. stejně tak se můžeme podívat na to, jak se nám dařilo v našem vnitřním světě pracovat na sobě samých.

V zimě jsme si vytvářeli vize, co budeme v následujícím roce chtít dosáhnout. Na jaře byl čas zasít semínka našich vizí (udělat první kroky k tomu, abychom vize dosáhli), poté doba opečovávání (provádění potřebných kroků, abychom naše vize podpořili) a nyní přichází čas sklizně. Můžeme se podívat, jak jsme byli úspěšní a být vděční sami sobě.

Protože je Lammas oslava sklizně toho, co bylo na jaře zaseto, projevujeme v tomto období vděk za tyto dary.

Můžeme pozorovat jak se nám v životě dařilo, jak se nám podařilo vypěstovat naše semínka, která jsme na jaře zaseli, jak jsme o ně pečovali a co z nich vzniklo a stejně tak můžeme být vděční přírodě za to, jakou úrodu jsme sklidili  atd. stejně tak se můžeme podívat na to, jak se nám dařilo v našem vnitřním světě pracovat na sobě samých.

V zimě jsme si vytvářeli vize, co budeme v následujícím roce chtít dosáhnout. Na jaře byl čas zasít semínka našich vizí (udělat první kroky k tomu, abychom vize dosáhli), poté doba opečovávání (provádění potřebných kroků, abychom naše vize podpořili) a nyní přichází čas sklizně. Můžeme se podívat, jak jsme byli úspěšní a být vděční sami sobě.

Poselství od  Lammasu po podzimní rovnodennost (Mabon) období 31.7. – 22.9. 2022

pro všechny:

Ať se jedná o vztah, tvůrčí projekt či obchodní partnerství – daří se ti v těchto oblastech vyjadřovat? Jak? Cítíš zábrany a omezení? Nebo snad vystupuješ panovačně? Buď k sobě upřímná. Je tvůj tvůrčí duch uvězněný a tajně hledá způsob, jak by se mohl projevit? Tvá kreativita a smyslovost touží objevovat. Pokud se zatím držíš zpátky, je teď čas projev se a dát průchod svému sebevyjádření.

Krystal: KARNEOL, JANTAR

Esenciální olej: MANDARINKA, POMERANČ

Berani 21.3. – 20.4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Intuitivně vnímáš, že některé věci se mají jinak, než navenek vypadají. Moudrost tě nabádá těmto pocitům důvěřovat a nenechat se ošálit vnějšími dojmy. Procházíš nyní komplikovanou situací nebo vztahem. Důvěřuj sama sobě a podiv se pravdě do očí a tím se vyhneš budoucímu utrpení.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Je nebo brzy bude k tobě přitahován někdo, kdo je pro tebe velmi důležitý a významným způsobem ovlivní tebe i tvůj život. Nyní je třeba, abyste rozvinula lásku k sobě jak nejvíce to jen jde, a byla tak připravena k posunu na vyšší úroveň. Může to být i v obchodní sféře.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Boj a temná fáze je za tebou. Stojíš před novým obdobím plným naděje, úspěchů, světla a vítězství. To vše jsi získala díky své odvaze a vytrvalosti. Občas jsi měla tendence vše vzdát, ale nakonec jsi vždy zůstala silná a vytrvalá, odevzdat se božství a pokračovat na své cestě. Zažilas mnoho útrap, ale nyní jsi u cíle. Vítězství je tvé. Znovuzrodilo se v tobě nové vědomí.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nyní potřebuješ sílu vytrvat. Jsi vyzývána, abys postoupila vpřed a jednala energetičtěji. Požádej svou božskou ženskou stránku o pomoc s nalezením pevné půdy pod nohama a se znovunastolením rovnováhy v této situaci. Božská láska a magické energie stojí při tobě a je čas konat. Musíš si věřit a být pevná ve svých rozhodnutích.  

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Jsi zasvěcována do mysterií síly. Tvá slova mají stále větší moc. Abys mohla bez překážek sklízet plody této síly, praktikuj vědomou řeč a pročisti své srdce od starých „neodpuštěných zranění“, která mohou tvá slova nevědomě otrávit. Tvé srdce se otevře a tvá řeč získá sílu duchovní autority. Vše, co řekneš, se naplní.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Přichází čas léčení tvé duše a přinese ti to i duchovní obnovu. Je potřeba uzdravit tvá stará i současná traumata, abys mohla posbírat ztracené části své duše. Brzy tě zaplní velká radost, energie a síla. Přichází ti dary a duševní schopnosti, o kterých se ti ani nesnilo.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nyní je důležité k rovnováze ve tvém životě vyrovnat tvou činnost a aktivity odpočinkem a obnovou. Je chvíle, abys nabrala síly a načerpala novou energii. Procházíš fází nového tvoření. Uvolni se a raduj se z tohoto procesu, aniž by ses jej snažila kontrolovat a vynucovat silou.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Procházíš transformací. Tvé energetické pole sílí, protože se zbavuješ nepotřebných energií. Vše ti jde lépe. Nehodnoť své nové schopnosti dle starých standardů, které pro tebe již neplatí. Jsi silnější a mocnější než kdy předtím. Zjisti, co vše dokážeš. Jsi podporována.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Tvoř! Přijímáš nebo brzičko budeš přijímat příval tvůrčích vlivů. Máš teď podporu všech živlů, abys mohla uplatnit své vysoce imaginativní magické já. Tvoř, tvoř, tvoř. Tvá tvorba může mít hmotnou podobu nebo probíhat v rovině idejí. Ať už toužíš vytvořit cokoli, teď je vhodný čas nechat svůj kreativní potenciál objevovat a vzkvétat! Jsi tvůrcem své vlastní reality.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obal22vodnar-e1637122719854.png.

Důvěřuješ svým vnitřním pocitům? Tvá intuice tě povede k moudrým rozhodnutím, budeš-li ji naslouchat. Budeš-li činit rozhodnutí pod vlivem vnějšího světa, tvá síla bude slábnout. Ukotvi a stabilizuj se ve svém středu své bytosti. V této situaci potřebuješ vyzařovat jistotu. Nepřipusť, aby tě cokoli vykolejilo nebo zaskočilo, a pečlivě sleduj záměry druhých. Je čas důvěřovat svému vnitřnímu pocitu.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nikdo tě nemůže připravit o tvou sílu, pokud to sama nedovolíš. Pokud tedy pociťuješ bezmoc, jsi nabádána, aby sis pamatovala, kým jsi, a opět se o svou moc přihlásila. Využij naplno svůj skutečný potenciál a postav se ke své současné situaci iniciativně, průbojně, ale také laskavě. Teď je čas být svobodná a stát si za svým. Čas radovat se z úspěchů, kterých jsi ve svém životě dosáhla, nebo se zbavit toho, co ti už nesvědčí.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Máš potřebu nebo již jsi součástí komunity, která je založena na rovnosti, respektu, zdravých hranicích a osobní svobodě, v níž panuje vzájemná touha po duchovním růstu a vnitřní moudrosti a díky tomu se mohou dít velké věci. Dříve taková komunita byla jen v duchovním světě, nyní se rodí také na Zemi. Tvým osudem je, abys tuto uvědomělou komunitu, která všechny své členy naplňuje silou a touhou po pravdě, pomáhala rozvíjet.

*       *       *       *       *

Informace o svátku Lammas je z více stránek na internetu zejména z www.cestabohyne.cz

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře