Oslava HOJNOSTI A PLODNOSTI bohyně MATKY – Lugnasad (Lammas) s poselstvím pro toto období

Konec července se rychle blíží, dny se začínají krátit a i tepla už pomaloučku ubývá. A s ním přichází oslava starého pohanského  svátku, který byl založen na archetypu ženské energie Země– archetypu MATKY a oslavy její hojnosti a plodnosti.Lammas je předchůdce dožínek. Byl slaven přesně v půlce  mezi letním slunovratem a podzimní rovnodenností tj. nejčastěji z 31. červenec na 1. srpna (případně na první úplněk ve slunečním znamení Lva) v období kukuřičné a obilné sklizně a symbolizuje především oběť.

Je to SVÁTEK SVĚTLA A VŠEPROSTUPUJÍCÍ VESMÍRNÉ LÁSKY. Oslava Matky přírody, její hojnosti a plodnosti. Uprostřed léta se setkávají dvě vesmírné polarity v podobě slunečního boha a měsíční bohyně.

Tento keltský svátek je oslavou léta a samotného života.

Čas mezidobí, kdy sluneční bůh v podobě ubývajícího  světla se připravuje na předání posvátného žezla. V tu chvíli přichází měsíční bohyně v podobě přibývající tmy. Někde je název  překládán  jako ,,božský sňatek“, posvátné spojení boha a bohyně.

Pro Kelty to byla hostina zasvěcená  Mateřské bohyni ( Anu Danaa,  Ker). Lammas byl svátkem  shromáždění jejího kmene, oslav a hodování.  Přišel čas sklidit úrodu semen, která byla zaseta.  Oslavovali  zázrak setby, klíčení a zrání a život sám.

Země se v tom čase chystá na zimní období a lidem připomínala, že léto není věčné. Je to vrchol teplé části roku. Po svátku Beltain (1. května), schůzky milenců,  svátek Lammas (1. srpna) se  konaly svatby na zkoušku. V květnu vše pučí, v srpnu je třeba začít myslet nejen na život – teplé období, ale také na smrt – zimu. Koloběh neustále pokračuje.

Název LAMMAS je z angličtiny a je odvozeno od slova LUGNASAD (Lug nasadh – Oslavy boha Slunce Luga nebo také řečeného Llewa), kdy pomocí rituálů přivolávali dobrou úrodu pro další sklizeň.

Jak už jsem psala, Lugnasad je také o oběti, kdy na vrcholu léta, kdy máme všeho dostatek, sklízí se úroda a my děláme plány do budoucna, je třeba myslet i na obětování, aby se na příští rok zase urodilo. Ze sklizeného obilí, které se umele, se pečou obětní koláče – poděkování za hojnost a plodnost Matce Zemi. Také jedním z dávných rituálů bylo požehnání polí skrze živly. Na konci žní vytvořili slaměnou figuru, která byla roztrhána a vhozena do vody – pro dostatek vláhy, do ohně – pro dostatek tepla nebo rozházena po poli – pro dobrou úrodu a plodnost.

Stejně jako zrno, které během sklizně „umírá“, umírá v podobě oběti ta část nás, kterou dobrovolně odevzdáváme, abychom se mohli posunout dál. Obětí ale nenazýváme něco, co už nepotřebujeme, ale něco, co je cenné a důležité. Na čem visíme a o čem jsme přesvědčeni, že bychom se toho nemuseli a někdy ani nechtěli vzdát. Tento svátek stojí na počátku dobrovolného sestupu k našim kořenům, do středu Matky Země. Je to první vědomý pohyb dolů – stažení se, aby mohl celý cyklus zase znova pokračovat.

Jak Lammas probíhal

Oslavy probíhaly u posvátného ohně, bez kterého se neobešel žádný keltský, pohanský svátek.

V ohni lidé viděli posvátné kruhy jednoty, lásky, světla a tepla. Jejich zvykem bylo uctít  ducha žní a drobných bytostí, žijících v okolí stromů a keřů, na nichž zrovna dozrávalo letní ovoce. K slavnostem patřily také rituály požehnání a vděčnosti,  všeobecné veselí a posvátný tanec v kole (v kruhu).

Byl to svátek kmenového shromáždění, oslav a hodů. Také čas svatebních obřadů a smluvních ujednání mezi kmeny.

Slavnosti sklizně se neobešly bez svátečního pečení chleba, preclíků a obilných placek,  svazování obilí do slavnostních snopů a pletení věnců z klásků obilí. Také pekli obětní koláče.

Tyto oslavy vydržely až do 18. století.

Symboly pro tento svátek:  obilí (pšenice, ječmen, oves), také ovoce, které zrovna dozrávalo a chleba.

Barvy: vínová, zlatá, žlutá, hnědá, zelená.

Uctívané zvíře: černý havran, který byl symbolem keltského boha Lugha.

I my můžeme uctít tento svátek:

Je čas sklidit to, co vyrostlo ze semen, které jsme zaseli. Čas hojnosti a blahobytu. Projevujeme vděčnost za dary, které nám byly darovány. V případě, že máte omezené možnosti, můžete ho uctít jen doma – třeba tím, že upečete chleba.

Můžete si byt vyzdobit barvami tohoto svátku (vínová, zlatá, žlutá, hnědá, zelená), použít květiny a doplnit ošatkou s obilím (nejlépe čerstvě sklizeným) či mísou s ovocem, které zrovna dozrává. Zapálit s úctou svíčku, nejlépe zase v barvě tohoto svátku a vzdát díky přírodě – Velké Matce Bohyni a darů jejího těla – Zemi.

Také můžeme zavzpomínat na naše předky a na to, jak Matka Bohyně transformovala jejich životy a i jim – našim matkám a jejich matkám a všem těm matkám v našem rodu vzdát hold.

A nezapomeňte vyjádřit vděčnost Matičce Zemi, která nám tu zajišťuje mnohé z toho, co k životu potřebujeme.

Můžete sdílet lásku vůči  ŽIVĚ jako naší velké archetypální Matce.

Máte-li možnost být venku, můžete si udělat oheň. A u něho  velkou hostinu, která nám bude připomínat, jak moc je Matka Příroda štědrá. (váš čerstvě upečený chléb, ovoce, obilí, květiny, stuhy….) Nezapomeňte vzdát úctu Matce Přírodě a její plodnosti a hojnost.

Bohyně Živa

Bohyně plodnosti, hojnosti, Země, úrody. Krásná zralá žena – velká prsa a boky (symboly plodnosti) s letními květy a klasy obilí. Matka plodnosti. Také probouzí mateřskou energii.

Partnerka boha Velese – rohatý bůh podsvětí, na němž závisí rozmnožování dobytka. Společně tvoří dvojici symbolizující život a smrt. Díky spojení s Velesem Živa ví, jak je smrt spojená s pokračováním života.

Největší sílu má v létě.

Voláme ji, když se cítíme slabí a unavení a potřebujeme probudit naši životní energii. Nejlépe se s ní propojíme v letní přírodě.

Živa je také síla, kterou obsahuje vše živé (Zem, rostliny, zvířata, lidé, stromy,..)

symboly: mléko, obilí a vše spojené s úrodou

Poselství od  Lammasu po Mabon období 1.8.2019 – 21.9. 2019:

pro všechny:

Máš pocit, že strádáš, opak je však pravdou. Dovol si posvítit na vše, co se ti v životě dostává, jak moc jsi podporovaná. Hlavní, co se po tobě chce je, abys odhodila všechny masky a dovolila si zářit. Dovol si být sama sebou a vše k tobě bude samo proudit, ještě víc než si přeješ. Láska je všude kolem nás, jen se jí otevřít.

dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Některé věci pro vás stále zůstavají zahalené..v oparu. A po vás se chce, abyste se nacítili sami na sebe. Dovolili si jednat podle toho, jak to cítíte. Zapomeňte na to, že to máte nějak nalajnované a hledejte uvnitř sebe, jak to cítíte vy sami??? Je tady možnost nového začátku, jen si to dovolit…

 Býci 21.4. – 21.5.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Nový vědomý začátek. Nyní vás čeká spokojenost v rodině…s mužem, který se vyskytuje ve vašem životě a dává mu jistoty a pocit bezpečí. Rozhýbejte své myšlení právě kolem tohoto muže. Některé přesvědčení, které o něm máte jsou už dávno přežitá.

 Blíženci 22.5. – 21.6.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska  

Žijete nyní v minulosti. Vzpomínáte na to hezké, co jste ve vašem životě zažili. Žít minulostí vám ale moc nepomáhá. Leda tak uvědomit si, co vlastně chcete a vědomě si svůj život nasměrovat tak, aby to co si tam chcete přenést, jste tam zase mohli mít. Potřebujete cítit rodinnou harmonii.

 Raci 22.6. – 22.7.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>    
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Ve vašem životě je nyní vše podle toho, jak jste se k tomu přičinili. Dochází k vyrovnávání. Stále žijete v určitých omezeních. Tím si ale stojíte v cestě ke své vnitřní síle. Zkuste se nyní na tyto omezení zaměřit a odstranit je ze svého života. Tím se vám otevřou nové obzory.

 Lvi 23.7. – 22.8.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 
 

Zaměřte se na sebe a své nitro. Dopřejte si dostatek času a prostoru. Uvnitř sebe, svého srdce nosíte bolest, se kterou je třeba trpělivě pracovat. Nyní je čas se na ní zaměřit. Díky tomu se vám otevřou nové nečekané obzory.

 Panny 23.8. – 22.9.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 
 

Jste vedeni, abyste šli do svého srdce. Tam se dostanete zpět do své síly. Získáte pocit jistoty a budete moct řešit všechny problémy. To je vaše velká životní lekce. Dostat se do své síly. To vám přinese velké vnitřní uspokojení.

 Váhy 23.9. – 23.10.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Potřebujete se dostat sami k sobě. Dopřejte si čas a dostatek prostoru. Nyní ho pro sebe potřebujete. Díky tomu začnete na některé situace nahlížet z jiného úhlu pohledu – z nadhledu. 🙂 Přinese vám to velký potenciál možností, takže už je jen na vás, do čeho se pak vrhnete.

 Štíři 24.10. – 22.11.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>    
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Zaměřte se na sebe a svůj domov. Do vašeho života se dostává láska. Velmi silná láska. Věčte nebo ne, je to tak správně. Uchopte tuto šanci za pačesy. Opravdu si ji zasloužíte. Takže neváhejte. 🙂

 Střelci 23.11. – 21.12.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>  
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Přichází k vám nové možnosti. Otevřete se jim. Vše je jen na vás a vaší připravenosti. Možná zvažujete, zda chcete to či ono. Možná není na čase váhat ale naopak, otevřít se všem těm možnostem vstříc. Přichází do vašeho života láska. Otevřete se jí?

Kozorozi 22.12. – 20.1.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Přichází k vám nová nabídka. Přijmete jí? Je to taková nabídka snů….Seberte veškerou odvahu a jděte do toho. Tohle bude něco pro vás. Zbavte se toho napětí, které uvnitř sebe nosíte, přestaňte kopat kolem sebe a otevřete se tomu, co se vám nabízí.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Seberte odvahu a jděte vstříc vašemu životu. Zapracujte na zklamání, které uvnitř sebe máte. Tím že budete dělat, že vás nezraňuje, tím to nevyřešíte. Chce to udělat krok kupředu. Začít to řešit. Jen pozor na zahleděnost jen jedním směrem. Může vám tím něco důležitého uniknout.

 Ryby 21.2. – 20.3.


Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2019 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>   
Dárek pro vás – 50% sleva na samostatné e-Booky „Poselství pro rok 2019“. 
Slevový kód: laska 

Uvnitř vás leží poklad. Zaměřte se na něj. Může vám přinést velkou hojnost. Díky němu si můžete změnit život ve fyzickém ale i v tom vnitřním světě. Narovnáte si život směrem, který bude přesně podle vás. Proběhne velká transformace.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře