Oslava letního slunovratu 20. června 2022 – MAGICKÁ NOC s poselstvím pro toto období

Teplo, západ slunce, vlahý podvečer, začíná nejteplejší část roku, je 20. června.. Tuto noc a následující den oslavujeme letní slunovrat.

Zpravidla vychází na 20 června. I tento rok slunovrat nastane 21. června 2022, přesný čas v 11:13 a slaví se o noc dříve a celý slunovratový den.

České slovo „slunovrat“ je odvozeno z pohybu Slunce vycházejícího na obzorem.

Nyní je nejdelší den a nejkratší noc. Litha je  jedním z nejmagičtějších dnů v roce.  Je spojena s elementem VODY.

Ožívají tajemné síly země, léčivá síla Slunce a také vody.  Celá příroda vyzařuje kouzelnou energii. Všechno je zahaleno zvláštním kouzlem. Více než kdy jindy se projevují duchové ohně, vody, vzduchu a země.

Země se otvírá. A v tento čas je ochotná vydat nám své poklady (hluboké duchovní zážitky).

Den i noc  v moci tajemných kouzel.

Jak to bývalo kdysi..

V tento den se uctívalo zejména sluneční  božstvo, hlavně jeho duchovní síla. A samozřejmě i Matka Země.

Probíhaly léčivé i spirituální rituály, oslavy.  Lidé vzdávali hold přírodním energiím a očekávali pro nadcházející období jen vše dobré.

Házeli dary slunečním bohům a měsíčním bohyním  do studní nebo hlubokých vod (mince, zlaté sošky, keramika, vyřezávané dřevěné sošky).

Studánkám a pramenům přinášeli obětiny (med a koláče).

Zahrady  poprašovali  směsí sušené šalvěje, sporýše a tabáku jako úlitbu skřítkům a přírodním duchům.

Každé stavení pokropili svěcenou nebo čistou pramenitou vodou. Také je zdobili květinami a březovými větvičkami.

Posvátné duby zdobili barevnými pentlemi, kolem nich pak tančili, hodovali a hráli různé hry.

Oslava probíhala v různých kostýmech, herci v rituálních maskách předváděli představení. Všichni zúčastnění v procesí nesli žhnoucí pochodně.

Divoké panny na loukách nebo lesní víly tančily a zpívaly /mohly omámit  neopatrné mládence.  Nechají-li se svést,  víly je utančí k smrti/.

Co tento d

MAGICKÁ SÍLA VODY

Léčivou sílu Slunce přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody.

Proto také oltáře zasvěcené Slunci často bývaly u léčivých studní a pramenů.

Voda venku v přírodě má omlazující účinek. A to nejen o letním slunovratu. V tento den má ale také magickou moc. Můžeme ji použít na různé rituály, tyto rituály budou mít větší sílu. Pokud chcete přitáhnout do svého života novou lásku, hojnost peněz, máte ideální příležitost. Ale i pro ty, kteří nejsou úplně vyznavači magických rituálů, postačí, pokud si  v sobě srovnají, co chtějí a vyšlou si jasný záměr.   Také posilujeme svoji vnitřní sílu a jasnou mysl.

Ranní rosa léčí nemoci očí a posiluje zrak.

Vykoupeme-li se v potoce nebo v ranní rose na louce,  přinese nám svěžest a zdraví.

A také se na vodní hladině dala spatřit budoucnost.

Odívali vodní zdroje – studny (prameny)“. Pokryli je květinami a větvemi. Součástí tohoto rituálu bývalo i přivolávání deště. Lidé nabírali vodu do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách. U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a také hrálo.

Mladé dívky rituálně otevíraly studánky. Obcházely je po směru hodinových ručiček.

Lidé považovali lesní studánky za kouzelné a léčivé.  Než se napili, žádali o svolení studánkové víly.

Studánky a jezera byly této noci vstupními branami do zásvětí.

Rituálním ponořením do potoka, jezera či moře věřili, že se můžou  vynořit v jiném čase. Voda představuje proud času – s její pomocí se můžeme přenést do jiné reality.

OČISTNÉ OHNĚ

Na nejvyšších kopcích lidé zapalovali rituální ohně, u nichž se scházela mládež z každé vesnice stejně jako o Beltainu, jen nyní se oslavovalo vrcholící Slunce.

Ohně obcházeli v kruhu a přeskakovali. Symbolicky tyto akty vyjadřují očistu od všeho zlého, posílení a upevnění zdraví. Světlo a záře posvátných ohňů přináší ochranu.

Lidé kolem ohňů tančili. Žehnali dobytku zapálenými bylinami z ohně. Po polích pak rozhazovali uhlíky ze slunovratových ohňů, aby zajistili bohatou úrodu.

Také vyhazovali do vzduchu hořící košťata, která měla za úkol odehnat zlé čarodějnice a chránit vesničany před temnou mocí všech temných sil.

Také se v tento den uzavíraly tzv. čarodějnické svatby.

DEVATERO KVÍTÍ

Dívky trhaly v předvečer svatojánské noci  v tichosti devatero kvítí, nesměly při tom promluvit ani se ohlédnout. Kouzelné kvítí uložené pod polštář jim mělo přivodit sny, v kterých se vdavek chtivým dívkám zjevil vyvolený mládenec.

Devatero kvítí: chrpa, kopretina, smolnička, planá růže, rozchodníček, mateřídouška, fialka, zvonek a čekanka.

V předvečer letního slunovratu se sbíraly všechny právě rostoucí léčivé bylinky – svatojánské koření. Mají magickou moc – využívají se při léčení, k dochucení pokrmů, i k magickým rituálům.

Proto sbírejte v tento den léčivé rostliny – mají nejvyšší účinnost.

Vykuřování levandulí mělo přinést lásku, radost, přátelství, zdraví a požehnání.

Můžete si uplést věneček z pelyňku černobýlu a o svatojánské noci skrz něj pohledět do ohně. Ochrání vás před nemocemi očí a bolestmi hlavy.

Strávíte-li noc v blízkosti černého bezu, nebo pod ním dokonce přespíte, a naladíte své vědomí na Universum, může se vám podařit spatřit krále přírodních duchů, skřítků a víl. A možná vám splní vaše nejtajnější přání.

Nejsilnější posvátná energie tohoto dne  nastane v okamžik při východu Slunce.

To je nejvhodnější doba pro rituál,  meditaci v přírodě. Či jen rozjímání o Matce Zemi a Slunci.

Rituály – inspirace pro nás:

Jak můžeme oslavit Letní slunovrat?

Kromě výše uvedeného můžeme během Lithy – letního slunovratu udělat dva základní rituály

1. Poděkování (vděčnost) za vše, co máme.

Za vše, co nám náš život dává. Zejména za lidi, které kolem sebe máme. Jenž nás milují, podporují a obklopují svou péčí.

Můžeme podpořit někoho, kdo to potřebuje. Usmát se na někoho na ulici,  vyjádřit city svým nejbližším, aby věděli, jak moc je máme rádi.

2. Práce s emocemi.

Očista od starých křivd, pocitů studu, samoty, pocitů viny, všech nepříjemných prožitků, které zůstaly v našem těle.

Upřímné povídaní si, vyjasnění vztahu ale také masáže a práce s tělem. Také sdílení a vzájemná péče v kruhu žen (tak jak to bývalo dříve). Ženy se tak mohou vzájemně inspirovat anebo sdílet tíhu těžkých prožitků. Trochu jsme zapomněli na důležitost  ženského kruhu, který nám může dodat jakousi zvláštní výživu, kterou často hledáme jinde. Litha je nejvyšší čas obnovit spojení s tímto zdrojem lásky, opory a přijetí.

3. K zajištění štěstí a blahobytu si můžete dát v noci do oken zapálené svíce. Domov očistit levandulí.

A dveře vašeho domova ozdobit věncem s květy letních květin a magickým znakem (otevřená křivka, která znázorňuje rozvinutý list).

4. sběr léčivých rostlin – jak už bylo psáno, budou mít silnější účinky.

Panenka Litha, letní slunovrat, vytvořila Markéta Nemetona Vlčkováhttp://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Bohyně DOMNU

Je to Matka prastaré rasy Fiomore,  starší sestra Danu, kterou potkáváme během Zimního slunovratu.

Jejich společný příběh symbolizuje boj mezi světlem a stínem našeho života.

Domnino  panství vodního království se nachází v hlubinách, skrývá stín a hluboké emoce společně s mnoha poklady.

Je držitelkou emocí

Její magickou přítomnost cítíme z moře. Její léčení je obsaženo v ledových proudech řek a pramenů. Je obsažena v dešti, teče v našich slzách.

Dommu si přivoláme, když potřebujeme vypustit své potlačené emoce, aby mohly proudit svobodně – vyjadřovat se, plakat, truchlit, řvát, smát se, tančit a milovat.

Její kalich drží naše hluboké emoce.

Ona nás otevírá pocitům, které nás mohou ranit. Ale také vyjádřit své skryté emoce a léčit se tak v jejích posvátných vodách.

S Domnu se setkáváme na pobřeží, kde nadšeně tančí na večer letního slunovratu. Je to noc, kdy si můžeme užít sami sebe a své úspěchy. Můžeme s ní tančit a radovat. Kolem nás je příroda, která se nyní manifestuje naplno.  Domnu sama s námi plakala – její empatie pro naši bolest byla zjevná, ale nyní se opět raduje, tančí a vyjadřuje radost z moudrosti, jenž vzešla z  uvolnění emocí. Je svobodná, divoká a plná radosti. Na kamenech jsou její poklady z hlubin a její posvátný kalich.

Domnina zvířata: delfíni, velryby, lososi, lachtani a volavky.

Její strom: dub.

Další symboly: kalich a mušle.

Její barva: modrá.

Bohyně VLTAVA, RUSALKA

Na slovanském Kole roku se se svátkem letního slunovratu a také elementem vody pojí bohyně Vody Vltava a Rusalka.

Vltava byla starou pohanskou bohyní řeky, jejíž název pochází z germánského Wilth Ahwa – Divoká řeka. Řeky byly v dávných dobách uctívané jako mocná životodárná božstva.

Když se obracíme k Matce Vody, můžeme používat jména řek, ke kterým cítíme pouto např. Vltava, Morava, Jizera, atp.

Všechny nesou sílu vody, nespoutanosti, emocí, očisty, plynutí a zdroje života a každá ještě navíc nese své specifické kvality, které se pojí s podstatou dané řeky.

Rusalka je elementální bytost spojená s Vodou, duchem Vody. Objevuje se poblíž jezer, řek a potůčků v divoké přírodě.

Je to krásná bytost s dlouhými vlasy, ve kterých je ukryta její moc. Jejich rozčesáváním ovládá vodu a může spustit i povodeň. Často si hlavu zdobí věnci. Krásně tančí a zpívá. Stará se o rostliny a úrodu, o plodnost polí. Objevuje se hned poté, co roztaje poslední sníh.

V mýtech byly Rusalky také spojovány s dušemi předčasně zemřelých dívek, jejichž energie zůstávala ve světě, dokud nevypršel přirozený čas jejich života, a ony mohly svojí plodnou silou pomáhat přírodě.

Na bohyně Vody se obracíme, chceme-li rozproudit náš život a naše emoce. Když cítíme, že v našem životě něco stagnuje nebo v nás něco zamrzlo. Jsou propojené se silou plodnosti a ženské jin (plynoucí, vodní) sexuality.

Poselství od letního slunovratu /Lithy/ po svátek hojnosti a plodnosti /Lammas/ období 21.6. – 31.7. :

pro všechny:

„Přišel čas, kdy potřebuješ čas na odpočinek, uvolnění, osvěžení. Ideálně jdi do přírody. Zhodnoť svůj život a všechno, co se událo, protože se blíží změny. Pamatuj, že je pro tebe nyní velmi důležité si toto období dopřát a pak bude vše v pořádku. Přišel také čas odpuštění. Odpusťte sobě i ostatním, abys mohla pokročit dál, zčerstva a s novou perspektivou. Od něčeho se možná budeš muset odpoutat, aby do tvého života mohly vstoupit nové energie.“

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zaměř se nyní na své okolí. Sleduj pozorně znamení. Tvůj strážný anděl, průvodce,…se snaží získat tvou pozornost. Dost možná jsi v situaci, kdy by ses měla chránit před něčím zvenčí (toxický vliv, energetický upír nebo nějaký přicházející problém). Zhodnoť také účinnost svých ochranných mechanismů. Máš nějaké? A fungují? Pokud ne, zaměř se na ně a posilni je.

Spřízněný krystal: zelený obsidián, chrysoberyl

Spřízněný éterický olej: směs jehličnanů

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Je čas být hravá, užívat si. Buď podnikavá a zkoušej nové věci. Dopřej svému vnitřnímu dítěti prostor ke zkoumání a objevování. Užívej si to. Do tvého života se chystá vstoupit něco nového. Jen ty máš klíč k odpovědím na tvou situaci.

Spřízněný krystal: čaroit

Spřízněný éterický olej: vratič obecný

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Buď už se to děje nebo brzičko k tobě bude přitahován někdo, kdo je pro tebe velmi důležitý a hodně tebe a tvůj život ovlivní. (Buď v partnerském životě či obchodním). Nyní je třeba zaměřit se na lásku k sobě, pozvednout ji do co možná nejvyšších frekvencí a byla tak připravena k posunu na vyšší úroveň.

Spřízněný krystal: diamant, rodochrozit

Spřízněný éterický olej: damascenská růže

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Tvá životní energie může být vyčerpána a ty potřebuješ nabrat sílu pomocí uzemňujících cvičení či propojení se s Gaiou. Potřebuješ se stabilizovat a ukotvit. Vždy máš podporu a je o tvé potřeby postaráno. Buď si toho vědoma. Nepoddávej se strachu. Máš sílu a moc a jsi plna života a sebedůvěry. Stůj pevně nohama na zemi a dobře o sebe pečuj.

Spřízněný krystal: skoryl, hematit

Spřízněný éterický olej: bergamot

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Je čas ponořit se do svého nitra. Odpovědi na tvé otázky máš jen ty, uvnitř sebe. Ztiš se a věnuj se svému nitru – své duši. Zklidni se pomocí nějaké uklidňující meditace. Jdi cestou nejmenšího odporu. Možná je načase si vzít dovolenou nebo najít nějaký jiný způsob relaxace. Nejvíc ti nyní prospěje ticho a klid.    

Spřízněný krystal: avanturín

Spřízněný éterický olej: smrk

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Nikdy nejsi sama, ani na chvilku! Andělé i ostatní pomocníci ze světelné říše se s tebou snaží komunikovat. Nasloucháš? Buď otevřená a vnímavá. Naslouchej radám, které ti přichází prostřednictvím intuice. Přichází ti odpovědi – hledej znamení, které přináší odpovědi na tvé otázky. Možná je čas postoupit na vyšší úroveň, abys mohla pokročit ve svém duchovním růstu.

Spřízněný krystal: angelit, apofylit

Spřízněný éterický olej: bílá andělika

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Snaží se s tebou spojit galaktické bytosti a podělit se o své znalosti i pokročilé technologie. I ty jsi připravena setkat se znovu se svou hvězdnou rodinou, která ti v budoucnu bude velmi prospěšná. Dej průchod svým telepatickým schopnostem a alternativním formám komunikace. Naslouchej poselstvím i znamení, které k tobě přichází. Jsi připravená popojít dál.

Spřízněný krystal: vltavín

Spřízněný éterický olej: neroli

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Je čas ponořit se do svého nitra. Odpovědi na tvé otázky máš jen ty, uvnitř sebe. Ztiš se a věnuj se svému nitru – své duši. Zklidni se pomocí nějaké uklidňující meditace. Jdi cestou nejmenšího odporu. Možná je načase si vzít dovolenou nebo najít nějaký jiný způsob relaxace. Nejvíc ti nyní prospěje ticho a klid.    

Spřízněný krystal: avanturín

Spřízněný éterický olej: smrk

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Nikdy nejsi sama, ani na chvilku! Andělé i ostatní pomocníci ze světelné říše se s tebou snaží komunikovat. Nasloucháš? Buď otevřená a vnímavá. Naslouchej radám, které ti přichází prostřednictvím intuice. Přichází ti odpovědi – hledej znamení, které přináší odpovědi na tvé otázky. Možná je čas postoupit na vyšší úroveň, abys mohla pokročit ve svém duchovním růstu.

Spřízněný krystal: angelit, apofylit

Spřízněný éterický olej: bílá andělika

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Moudrost, kterou hledáš, máš uvnitř sebe, ve svém nitru. Navaž s ní spojení přes tvé Vyšší já a začni poznávat sama sebe. Máš přirozeně dané schopnosti jasnozřivé intuice, potřebuješ s ní pracovat – rozvíjet ji a zdokonalovat se v tom. Klíčem ke tvým schopnostem je spojení s Vyšším já. Konej. Jsi mocná bytost světla a ve tvém nitru se nachází všechny odpovědi a dokážeš díky tomu poznat pravou povahu každé situace.

Spřízněný krystal: apatit, modrý avanturín

Spřízněný éterický olej: máta

  

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Buď už se to děje nebo brzičko k tobě bude přitahován někdo, kdo je pro tebe velmi důležitý a hodně tebe a tvůj život ovlivní. (Buď v partnerském životě či obchodním). Nyní je třeba zaměřit se na lásku k sobě, pozvednout ji do co možná nejvyšších frekvencí a byla tak připravena k posunu na vyšší úroveň.

Spřízněný krystal: diamant, rodochrozit

Spřízněný éterický olej: damascenská růže

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Tvé jasnozřivé, nadsmyslové a vizionářské schopnosti se teď zesilují a rozvíjí. Uchop se těchto darů a začni je aktivovat. Jsou pro tebe velmi důležité, proto začni s nimi pracovat. Potřebuješ svou situaci nahlédnout jasněji. Abys rozptýlila vnitřní zmatek a neklid, věnuj se činnostem, které tvou mysl zklidňují a obnovuj své soustředění. Meditaci ti mohou pomoci. Tato situace také vyžaduje aktivní využití imaginace k nalézání neobvyklých řešení.

Spřízněný krystal: fialový fluorit

Spřízněný éterický olej: kadidlo

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře