Podzimní rovnodennost 23. září 2018 – MABON – pohanská oslava posledních sklizní + s poselstvím RUN pro toto období

Podzimní rovnodennost 23. září 2018 – MABON – pohanská oslava posledních sklizní + s poselstvím run pro toto období

Mabon je další z pohanských /keltských/ svátků Kola roku. Nachází se v druhé polovině roku a vládne mu bohyně Mokoš, bohyně Země. Její vláda začíná podzimní rovnodenností a končí o Samhainu (u nás dušičky), kdy přichází Morena.

Podzimní rovnodennost –  tento rok vychází na 23. září v 3:55 (pohybuje se mezi 21.-23.9.) a  je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období, tedy Zimě.

Léto je pryč a začíná nová fáze. Síla Slunce hodně slábne. Odteď budou další dny viditelně kratší a chladnější. Sklizně začaly na začátku srpna v období Lammas a nyní jsme na jejich konci, kdy je slavíme právě tímto svátkem podzimní rovnodenností – Mabonem. Patří k živlu Země. A zde nám právě Země ukazuje, jak umí být štědrá. Přišel čas dozrávání posledních plodů a sklizně. V této době byla Bohyně nejštědřejší, proto se symbolizuje rohem hojnosti.

mabona

Mabon, panenka vnitřní síly vytvořená na oslavu podzimní rovnodennosti a její energie.  Panenku vytvořila Markéta Nemetona Vlčková, http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

 

V koloběhu života představuje Mabon stáří a s ním přicházející nadhled, moudrost, spravedlnost, schopnost být nad věcí. Archetypem je KRÁLOVNA – moudrá matka, která je zasypána hojností.

Pro Kelty to byl poslední svátek, který se dal uctívat venku pod širou oblohou.

Zapálené ohně plápolaly a všichni tančili opilí vínem. Vařili  pokrmy z jablek a hroznů. Také navštěvovali hřbitovy a pokládali jablka na náhrobky.

Jednak bylo jablko obětí pro bohy a sidhe z Avalonu, jednak vyjadřovalo to, že živí na mrtvé stále nezapomněli a touží se s nimi setkat – většina zvyků na dušičky pochází právě  z Mabonu a ne ze Samhainu (Helloweenu).

Důležitým symbolem tohoto svátku je tedy  jablko. 

Svým kulatým tvarem odkazuje nejen ke slunci, ale i k cykličnosti žití. I když je jablko plod, tedy konečný článek jednoho vývoje, zároveň v sobě nese semínka budoucího života.

Do dnešních dob se některé z tradic uchovaly  v lidovém vinobraní, dožínkách, regionálních akcích jako jsou hody, svátky piva či slivovice. Lidé děkují za plody, které jim Matka Země dala a oslavují ji za tyto dary –  pořádají na její počest hostiny a veselice.

Mabon je vlastně takovou oslavou Díkůvzdání, kdy DÍKY je skládáno přírodě za všechno, co nám během uplynulé sezony přinesla.

A nejlépe se děkuje skrze jídlo a hostiny. Typická oslava podzimní rovnodennosti tak zahrnuje mnoho jablečných a hroznových pokrmů od koláčů přes jablka pečená až po čerstvý mošt,  burčák,  dobré víno či případně medovinu.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na příští rok.

Kdo MABON byl?

Pověst vypráví o bohyni Matce Modron, která porodí syna Mabona. Jeho jméno znamená vlastně Velký syn, je odkazem a světlem své matky bohyně. Několik dní po svém narození je ale unesen do podzemí – vlastně zpět do lůna své matky.

Tam je sice v bezpečí, ale také mimo dosah pozemského světa. Proto z něho na půl roku zmizí síla a barvy, které provázejí Mabona do podzemí. Malý bůh roste a sílí opatrován všeobjímajícím tělem své matky, a tak znovu povstane a s ním přijde jaro.

V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy. Čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se proměnují do chladných nocí a zase nazpět a starý bůh slunce se vrací do objetí Bohyně.

A jak můžeme tento svátek oslavit my??

Podzimní rovnodennost znamená, že den stejně jako noc jsou stejně dlouhé. Stejně tak i nám to přináší příležitost ke  sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součástí celku.

Oslavme sebe samé jako celek – propojme všechny své protiklady (ženskou i mužskou stránku, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy).  Oslavme vše bez našich hodnocení, zda je to dobré nebo zlé.

Vzdejme díky tomuto měnícímu se období, jež nám přináší šanci nového začátku. Světlo a tma jsou vyvážené, vnitřní svět je v harmonii s vnějším. Se zanikajícím vnějším životem se hlásí o slovo život vnitřní.

Dopřejte si dostatek odpočinku, zregenerujte své síly a hledejte spojení sami se sebou.

Se svým vnitřním vedením. Se svou duší a proste ji o vedení na vaší cestě.

Také je to skvělý čas pro očistu.

Očistu mysli – odstranění myšlenek, očistu těla – od potlačených emocí, očistu srdce – od ublížení,  jež narušují naši vnitřní rovnováhu. Transformace a rozloučení se s minulostí uvnitř nás.

Stejně tak můžete očistit i  dům. Vyhodit vše nepotřebné a provést celkovou očistu domova třeba vykouřením ho pomocí šalvěje.

A poté si dejte čas na nalezení nového směru, kterým se chcete vydat. Zasejte nová semínka vašich záměrů. Je to ideální doba na vytvoření nových dlouhodobých plánů.

 

Teď je ale ještě čas oslavit letošní úrodu a poděkovat za ni.

O oslavách se už psalo výše a tak se nyní zaměřme na to, jak můžeme ještě  poděkovat.

Země je tu pro nás po celý náš život. Dává nám kromě jiného pocit bezpečí, výživu,veškerou hojnost, a vše potřebné k životu. Uvědomme si to a neubližujme jí! Nebo ještě lépe, naopak – pomozme jí! V konečném důsledku to děláme i sami pro sebe!

Vzdejme ji tedy vděčnost za vše, co nám dala a dává. Každý ji může poděkovat po svém. Někdo vyrazí na očistu přírody od odpadků, začne třídit odpad, atp. Někdo bude mít pro Zemi nějakou krásnou inspirující vizi a jiní procítí vděk, lásku. Nebo vše, každý podle svého.

Také ji můžete poděkovat tím, že přinesete do přírody nějakou obětinku /bylinky, drahé kameny, jídlo,…/jako díky za všechny dary, co nám přinesla.

Nezapomeňme poděkovat také vegetačním duchům za jejich péči o úrodu.  Patří mezi ně nejen obilní duchové – Ječmínek, ale také duchové lesa –  Zelený muž. Děkovný obřad, který kdysi probíhal, souvisel s obětováním obilí, ovoce ale také medoviny nebo vína.

A s díky pokračujte dál i do vašich soukromých životů. Buďte vděčni za vše, čím jste byli obdarováni a co jste sklidili. Vděčnost v srdci procítěná přitahuje hojnost.

Poděkujte za vnitřní dary, jež začínáte dostávat a moudrost, která vám pomůže je správně využít pro dobro všech. Pokud nejste propojeni se svou intuicí, nyní je ten nejlepší čas to udělat. Spojit se se svým vnitřním vedením a moudrostí. Přivítejte toto probuzení a prociťte vděk.

 

Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že přichází zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a čeká až bude sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům.

Pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy.

Máme nyní úžasnou příležitost napojit se na tuto energii přírody a znovuvstoupit do lůna svého spirituálního světa a v něm se znovuzrodit.

Respektujme přirozený čas moudré přírody, tedy žijme naplno a odpočívejme vždy, když je k tomu vhodná doba přesně podle přírody. Tím najdeme zpět ztracenou rovnováhu. Přivítejte s radostí změnu a uvědomte si posun, ke kterému v přírodě dochází, v toku energie a její síle, která jakoby se vracela do lůna, ze kterého vyšla.

 

Bohyně Mokoš, bohyně Země

Mokoš je bohyní vlhké, úrodné a plodné země. Z ní se vše a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navrátí zpět.

Mokoš je matkou všech: bohů i lidí. Je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti. Je Bohyní uzemnění, stability a patronkou léčení.

Její zvířata:  zvířata žijící v zemi – lišky, zajíci a jezevci.

Její symbol: vřeteno a předení – právě ona nám odměřuje niť života, ona nás na konci života přijímá zpět  do svého lůna.

Její barva: barva zoraných polí, hnědá a barvy podzimního listí, oranžová.

Její směr: západ.

 

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

 *   *   *

Poselství od  Mabonu po Samhain období 22.9. 2018 – 31.10. 2018:

pro všechny:

Otevři se emočně vůči situaci, která ti přináší velké omezení. Řešíš ji už dlouho, ale hlavou a nedaří se popojít kupředu. Dotáhnout ji do konce. Je potřeba otevřít se srdcem. Uvolni svou mysl a dovol si nacítit srdce.  A poté, co si toto vše v sobě urovnáš, dovol si být upřímná slovem. Buď pravdivý, ale předávej tvé pravdy skrze tvé srdce, citlivě.

A nyní pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní za poloviční cenu!!!!

Můžete se tento měsíc  osvobodit z uzavřeného cyklu, vystoupit ze začarovaného kruhu a posunout se dál, na další úroveň. Máte tam dlouhodobé strádání – může být citové či finanční, zklamání z celé té situace. Nyní vám přijde do cesty podnět, náhle a nečekaně a povede vás z celé té situace ven.

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Nyní budete řešit karmickou záležitost. Situace, kterou si s sebou nesete z minulých životů. Bude vám nyní přáno, budete velmi podporováni, takže cestu jak z toho ven, najdete velmi rychle.  Je to vaše velká životní lekce a vypadá to, že ji tentokrát zvládnete velmi úspěšně.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Berete situaci pevně do svých rukou. Máte v sobě velká omezení. Nesete je ale jen ve vaší mysli! Když svou mysl osvobodíte, osvobodíte sami sebe!!! To je pro vás nyní velmi důležité!! Váš život se tím může úplně proměnit. Je to zásadní věc, protože si tuto situaci mimo jiné nesete i z minulých životů. Očistou vaší mysli, uzdravíte váš život!!! Jděte do toho!!! Vaše duše potřebuje osvobodit a vzlétnout – osvobodit se od vašeho tíživého myšlení.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Nyní se potřebujete více otevřít. Vystoupit z vaší izolace. Dovolit si otevřít se lásce a emocím. Tím se otevřete i své vnitřní síle. Zboří se tím spousta starého, nefunkčního a vy budete mít prostor začít budovat jinak, nově, podle vašich představ.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Nastoupili jste na cestu, kdy se vám daří. Máte velkou šanci osvobodit se od hlubokého zklamání, které si s sebou dlouhodobě táhnete. Nebo to může být zklamání, která se vám několikrát opakovalo. Nyní se po vás chce jen jediné. Nechte se vybičovat okolím a posuňte se zase o kousek dál. Tím budete dál pokračovat po vaší nastoupené cestě úspěchu a radosti.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Trpělivost milé dámy – PANNY! Vše se začíná dávat do pořádku. Hodně se to nyní točí kolem vašeho domova. Vše vypadá v pořádku, spokojeně. Je dost možné, že budete nyní řešit dítě či děti. Otevřete se, své srdce. Jak to doopravdy cítíte? Osvoboďte se od mysli a zkuste to vzít nyní jen skrze své srdce.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Máte bolest ve svém srdci. Chce se po vás, abyste se posunuli. Přestaňte bojovat, ale otevřete se. Otevřete své srdce lásce. Dovolte si cítit. Přestaňte si dělat hradby kolem sebe. Nikdo vám už neublíží. Je to jen vaše minulost! Pokud vám to pomůže, vraťte se do ní a uzdravte ji. Láska – to je to co nyní velmi potřebujete. Dovolte si ji.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Domov, kolem toho se bude nyní vše točit. Přijdou nějaké nové zprávy o muži ve vašem životě – muž, který se rád baví, je hodně citlivý a v určitých případech může být i na něčem závislý. Tento muž má potřebu stále s vámi bojovat.  Budete nyní muset udělat rozhodnutí, co vlastně dál chcete. Chcete ve vašem životě lásku?? Tak si ji dovolte! Rozhodněte se pro ni….

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Bude potřeba vystoupit z omezení, které jsou jen ve vašich myslích. Hodně nyní ovlivňují váš život! Je potřeba tyto myšlenky jednu po druhé začít odstraňovat. Zahnaly vás nyní do slepé uličky.  Ale situace se změní. A vy z toho vystoupíte. Jen vás to bude stát hodně úsilí a energie.

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Tato doba bude o uzdravování, také tvoření – dělání věcí s láskou. Začněte nyní pracovat zejména na vašem myšlení – na vašich omezujících myšlenkách. Stále se ve vašem podvědomí skrývají takové, které si neuvědomujete. Začněte se jimi zabývat, sáhněte hlouběji, do vašeho podvědomí, jaké myšlenky negativně ovlivňují váš život.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

V tomto období bude vaším hlavním tématem láska. Budete se cítit zahnáni do slepé uličky. Zkuste se z této situace osvobodit. POdívat se více z nadhledu. Cestou radosti. Co vás naplní? A vaší duši? Potřebujete se posunout o stupeň výš a nyní je ten čas. POtřebujete se osvobodit od posledních pár negativ, abyste se mohli posunout dál.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2018 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>. Nyní  za poloviční cenu!!!!

Nyní probíhá velmi důležitá transformace. Vnitřní a velmi hluboká. Potřebujete se uzdravit ze zklamání. To zklamání bylo tehdy v pořádku. Nyní je na čase se s ním vypořádat, osvobodit se od něj. Bude vám v tom pomáháno. Kostky jsou vrženy. Otevřete se této transformaci.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

A zde s velkou radostí meditace. Meditace pro realizaci vysněného života. Může být lepší dárek pro vás či bytosti, co máte rádi, než najít cestu sama k sobě a vyplnit si svá přání? 🙂

dvdnahravky

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře