Podzimní rovnodennost 23. září 2019 – MABON – pohanská oslava posledních sklizní + s poselstvím pro toto období

Mabon je další z pohanských /keltských/ svátků Kola roku. Nachází se v druhé polovině roku a vládne mu bohyně Mokoš, bohyně Země. Její vláda začíná podzimní rovnodenností a končí o Samhainu (u nás dušičky), kdy přichází Morena.

Podzimní rovnodennost –  tento rok vychází na 23. září v 9:50 (pohybuje se mezi 21.-23.9.) a  je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období, tedy Zimě.

Léto je pryč a začíná nová fáze. Síla Slunce hodně slábne. Odteď budou další dny viditelně kratší a chladnější. Sklizně začaly na začátku srpna v období Lammas a nyní jsme na jejich konci, kdy je slavíme právě tímto svátkem podzimní rovnodenností – Mabonem. Patří k živlu Země. A zde nám právě Země ukazuje, jak umí být štědrá. Přišel čas dozrávání posledních plodů a sklizně. V této době byla Bohyně nejštědřejší, proto se symbolizuje rohem hojnosti.

mabona

Mabon, panenka vnitřní síly vytvořená na oslavu podzimní rovnodennosti a její energie.  Panenku vytvořila Markéta Nemetona Vlčková, http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

V koloběhu života představuje Mabon stáří a s ním přicházející nadhled, moudrost, spravedlnost, schopnost být nad věcí. Archetypem je KRÁLOVNA – moudrá matka, která je zasypána hojností.

Pro Kelty to byl poslední svátek, který se dal uctívat venku pod širou oblohou.

Zapálené ohně plápolaly a všichni tančili opilí vínem. Vařili  pokrmy z jablek a hroznů. Také navštěvovali hřbitovy a pokládali jablka na náhrobky.

Jednak bylo jablko obětí pro bohy a sidhe z Avalonu, jednak vyjadřovalo to, že živí na mrtvé stále nezapomněli a touží se s nimi setkat – většina zvyků na dušičky pochází právě  z Mabonu a ne ze Samhainu (Helloweenu).

Důležitým symbolem tohoto svátku je tedy  jablko. 

Svým kulatým tvarem odkazuje nejen ke slunci, ale i k cykličnosti žití. I když je jablko plod, tedy konečný článek jednoho vývoje, zároveň v sobě nese semínka budoucího života.

Do dnešních dob se některé z tradic uchovaly  v lidovém vinobraní, dožínkách, regionálních akcích jako jsou hody, svátky piva či slivovice. Lidé děkují za plody, které jim Matka Země dala a oslavují ji za tyto dary –  pořádají na její počest hostiny a veselice.

Mabon je vlastně takovou oslavou Díkůvzdání, kdy DÍKY je skládáno přírodě za všechno, co nám během uplynulé sezony přinesla.

A nejlépe se děkuje skrze jídlo a hostiny. Typická oslava podzimní rovnodennosti tak zahrnuje mnoho jablečných a hroznových pokrmů od koláčů přes jablka pečená až po čerstvý mošt,  burčák,  dobré víno či případně medovinu.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na příští rok.

Kdo MABON byl?

Pověst vypráví o bohyni Matce Modron, která porodí syna Mabona. Jeho jméno znamená vlastně Velký syn, je odkazem a světlem své matky bohyně. Několik dní po svém narození je ale unesen do podzemí – vlastně zpět do lůna své matky.

Tam je sice v bezpečí, ale také mimo dosah pozemského světa. Proto z něho na půl roku zmizí síla a barvy, které provázejí Mabona do podzemí. Malý bůh roste a sílí opatrován všeobjímajícím tělem své matky, a tak znovu povstane a s ním přijde jaro.

V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy. Čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se proměnují do chladných nocí a zase nazpět a starý bůh slunce se vrací do objetí Bohyně.

A jak můžeme tento svátek oslavit my??

Podzimní rovnodennost znamená, že den stejně jako noc jsou stejně dlouhé. Stejně tak i nám to přináší příležitost ke  sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součástí celku.

Oslavme sebe samé jako celek – propojme všechny své protiklady (ženskou i mužskou stránku, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy).  Oslavme vše bez našich hodnocení, zda je to dobré nebo zlé.

Vzdejme díky tomuto měnícímu se období, jež nám přináší šanci nového začátku. Světlo a tma jsou vyvážené, vnitřní svět je v harmonii s vnějším. Se zanikajícím vnějším životem se hlásí o slovo život vnitřní.

Dopřejte si dostatek odpočinku, zregenerujte své síly a hledejte spojení sami se sebou.

Se svým vnitřním vedením. Se svou duší a proste ji o vedení na vaší cestě.

Také je to skvělý čas pro očistu.

Očistu mysli – odstranění myšlenek, očistu těla – od potlačených emocí, očistu srdce – od ublížení,  jež narušují naši vnitřní rovnováhu. Transformace a rozloučení se s minulostí uvnitř nás.

Stejně tak můžete očistit i  dům. Vyhodit vše nepotřebné a provést celkovou očistu domova třeba vykouřením ho pomocí šalvěje.

A poté si dejte čas na nalezení nového směru, kterým se chcete vydat. Zasejte nová semínka vašich záměrů. Je to ideální doba na vytvoření nových dlouhodobých plánů.

Teď je ale ještě čas oslavit letošní úrodu a poděkovat za ni.

O oslavách se už psalo výše a tak se nyní zaměřme na to, jak můžeme ještě  poděkovat.

Země je tu pro nás po celý náš život. Dává nám kromě jiného pocit bezpečí, výživu,veškerou hojnost, a vše potřebné k životu. Uvědomme si to a neubližujme jí! Nebo ještě lépe, naopak – pomozme jí! V konečném důsledku to děláme i sami pro sebe!

Vzdejme ji tedy vděčnost za vše, co nám dala a dává. Každý ji může poděkovat po svém. Někdo vyrazí na očistu přírody od odpadků, začne třídit odpad, atp. Někdo bude mít pro Zemi nějakou krásnou inspirující vizi a jiní procítí vděk, lásku. Nebo vše, každý podle svého.

Také ji můžete poděkovat tím, že přinesete do přírody nějakou obětinku /bylinky, drahé kameny, jídlo,…/jako díky za všechny dary, co nám přinesla.

Nezapomeňme poděkovat také vegetačním duchům za jejich péči o úrodu.  Patří mezi ně nejen obilní duchové – Ječmínek, ale také duchové lesa –  Zelený muž. Děkovný obřad, který kdysi probíhal, souvisel s obětováním obilí, ovoce ale také medoviny nebo vína.

A s díky pokračujte dál i do vašich soukromých životů. Buďte vděčni za vše, čím jste byli obdarováni a co jste sklidili. Vděčnost v srdci procítěná přitahuje hojnost.

Poděkujte za vnitřní dary, jež začínáte dostávat a moudrost, která vám pomůže je správně využít pro dobro všech. Pokud nejste propojeni se svou intuicí, nyní je ten nejlepší čas to udělat. Spojit se se svým vnitřním vedením a moudrostí. Přivítejte toto probuzení a prociťte vděk.

Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že přichází zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a čeká až bude sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům.

Pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy.

Máme nyní úžasnou příležitost napojit se na tuto energii přírody a znovuvstoupit do lůna svého spirituálního světa a v něm se znovuzrodit.

Respektujme přirozený čas moudré přírody, tedy žijme naplno a odpočívejme vždy, když je k tomu vhodná doba přesně podle přírody. Tím najdeme zpět ztracenou rovnováhu. Přivítejte s radostí změnu a uvědomte si posun, ke kterému v přírodě dochází, v toku energie a její síle, která jakoby se vracela do lůna, ze kterého vyšla.

Bohyně Mokoš, bohyně Země

Mokoš je bohyní vlhké, úrodné a plodné země. Z ní se vše a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navrátí zpět.

Mokoš je matkou všech: bohů i lidí. Je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti. Je Bohyní uzemnění, stability a patronkou léčení.

Její zvířata:  zvířata žijící v zemi – lišky, zajíci a jezevci.

Její symbol: vřeteno a předení – právě ona nám odměřuje niť života, ona nás na konci života přijímá zpět  do svého lůna.

Její barva: barva zoraných polí, hnědá a barvy podzimního listí, oranžová.

Její směr: západ.

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

 *   *   *

Poselství od  Mabonu po Samhain období 23.9. 2019 – 31.10. 2019:

Spojte se s Matkou Zemí. Spojte se s ní natolik, abyste cítili, že vám dává pocit jistoty, bezpečí. Díky tomu pak budete moc vykročit jakýmkoli směrem jen budete chtít či potřebovat. Strachy se rozplynou. I pocity nedostatku lásky. I tou vás zahrne. A vy budete moct vykročit do nových začátků. Přesně takhle by to mělo být…jděte směle dál… 🙂

Berani 21.3 – 20. 4.

Uvnitř vás je velké napětí. Děláte, že jej nevnímáte, ale i tak tam je. A vám to ubližuje. Postupně to může přecházet i do fyzické bolesti. Toto napětí je spjaté s vaší matkou s vaší minulostí nebo se svou vnitřní ženskou stránkou a jejím přijetí či spíše nepřijetí. Zaměřte se na to a najděte, kde si stojíte v cestě. Jak toto zvládnete, zase se dostanete do své vnitřní síly a vše se dá do pořádku.

 Býci 21.4. – 21.5.

Rýsují se nové začátky. Může to být v obchodní či pracovní oblasti. Dopřejte si čas a naslouchejte svému vedení. Nechte odeznít vše, co už není funkční, co je přežité a jen vás drží zpět. Dovolte ať to odejde a může se vytvořit prostor pro něco nového, co bude blíž vám, vašemu srdci.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Stále vás drží dole pocity méněcennosti. Zkuste najít odkud pramení a na celou situaci se podívat jinak. Jak vás ta situace mohla obohatit. Co vám měla přinést. Uchopte do svých rukou vše a jděte kupředu všemu, o čem jste snili. Co jste si přáli. Spojte se se Zemí a vykročte směle kupředu…

 Raci 22.6. – 22.7.

Ideální čas pro to, abyste využili naplno svého vnitřního potenciálu. Už umíte pracovat se svou vnitřní silou. Máte svůj život ve svých rukách. Jděte směle krok za krokem za vším, po čem prahnete, co je vaší vnitřní touhou srdce…

 Lvi 23.7. – 22.8.

Přichází k vám nová nabídka. Naslouchejte svým srdcem, díky tomu poznáte, zda je pro vás dobrá či ne. Měla by být od muže, který vám dává pocit jistoty. Tato akce by u vás měla vyvolat probuzení vaší duše.

 Panny 23.8. – 22.9.

Před vámi se nyní otevírá nová cesta, která vás vede k probuzení, pokud ještě nejste. Osvobodíte se od zklamání od ženy, která je pro vás velmi důležitá, může to být vaše matka nebo některá jiná důležitá žena. Otevíráte se novému. Gratuluji.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Osvobozujete se od omezujícího myšlení a díky tomu se posouváte hodně kupředu. Vítězství je na dosah. Budete oslavovat. Udržte si tento pocit. Otevíráte své srdce, krásné, konečně.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Pro vás nyní bude důležité období. Otevřete se vaší ženské stránce. Naslouchejte jí. Nechte se jí vést. Něco by vás mohla naučit. Probíhá u vás velká transformace. Odevzdejte se do rukou muži, který vás zabezpečuje, o kterého se můžete opřít. Zkuste to nechat na něm a zaměřte se na svou ženskou roli.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Čeká vás nyní nějaká šťastná náhoda, která by vám mohla hodně pomoci. Stále se zdokonalujte, cvičte a nevzdávejte to. Bude se to velmi hodit. Zkuste v určitých situacích nahlížet spíše z nadhledu než se v nich citově zainteresovávat. Dovolte si být sami sebou.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Naslouchejte svému srdci a jděte kupředu svým cílům. Může se jednat o vašeho partnera (ať nynějšího či budoucího). Je dost pravděpodobné, že váš vztah nyní bude opravdu vzkvétat. Jen buďte sami sebou. Smeťte už všechny masky, které jste v průběhu života nasbírali a buďte své.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Přichází čas, kdy budete moct naplno využít svůj potenciál. Nechte, aby odešlo vše, co už neslouží, co by vám mohlo stát v cestě. Zkuste se spojit s Lunou, s její energií, s její cykličností. Příliv, odliv, dovolte si plynout. V určité situaci si snažte udržet nadhled.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Poposunuli jste se o kus dál. Můžete slavit vítězství. Osvobodili jste se od něčeho, co vás dost brzdilo a nyní vás čekají nové začátky. Otevřete se naplno svému vnitřnímu potenciálu.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

A zde s velkou radostí meditace. Meditace pro realizaci vysněného života. Může být lepší dárek pro vás či bytosti, co máte rádi, než najít cestu sama k sobě a vyplnit si svá přání? 

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře