Podzimní rovnodennost 23. září 2022 – MABON – oslava posledních sklizní + s poselstvím pro toto období

Mabon je další z pohanských /keltských/ svátků Kola roku. Nachází se v druhé polovině roku. Vládne mu bohyně Mokoš, bohyně Země. Její vláda začíná podzimní rovnodenností a končí o Samhainu (u nás dušičky), kdy přichází Morena.

Podzimní rovnodennost –  tento rok vychází na 23. září v 3:03 (pohybuje se mezi 21.-23.9.) a  je vstupní branou k nadcházejícímu dalšímu období, tedy Zimě.

Tento rok bude mít hodně velký vliv úplněk z předcházejího dne, který bude zesilovat kvality tohoto svátku. Tento svátek je o propojení světlé a tmavé, pozitivní a negativní, …. a přesně s těmito kvalitami budeme pracovat dle poselství i o tomto úplňku.

Léto je pryč. Začíná nová fáze – podzim. Síla Slunce hodně slábne. Odteď budou další dny viditelně kratší a chladnější. Sklizně začaly na začátku srpna v období Lammas a nyní jsme na jejich konci, kdy je slavíme právě tímto svátkem podzimní rovnodenností – Mabonem. Tento svátek patří k živlu Země. A zde nám právě Země ukazuje, jak umí být štědrá. Přišel čas dozrávání posledních plodů a sklizně. V této době byla Bohyně nejštědřejší, proto se symbolizuje rohem hojnosti.

mabona

Mabon, panenka vnitřní síly vytvořená na oslavu podzimní rovnodennosti a její energie.  Panenku vytvořila Markéta Nemetona Vlčková, http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

V koloběhu života představuje Mabon stáří a s ním přicházející nadhled, moudrost, spravedlnost, schopnost být nad věcí. Archetypem je KRÁLOVNA – moudrá matka, která je zasypána hojností.

Pro Kelty to byl poslední svátek, který se dal uctívat venku pod širou oblohou.

Zapálené ohně plápolaly a všichni tančili opilí vínem. Vařili  pokrmy z jablek a hroznů. Také navštěvovali hřbitovy a pokládali jablka na náhrobky.

Jednak bylo jablko obětí pro bohy a sidhe z Avalonu, jednak vyjadřovalo to, že živí na mrtvé stále nezapomněli a touží se s nimi setkat – většina zvyků na dušičky pochází právě  z Mabonu a ne ze Samhainu (Helloweenu).

Důležitým symbolem tohoto svátku je tedy  jablko. 

Svým kulatým tvarem odkazuje nejen ke slunci, ale i k cykličnosti žití. I když je jablko plod, tedy konečný článek jednoho vývoje, zároveň v sobě nese semínka budoucího života.

Do dnešních dob se některé z tradic uchovaly  v lidovém vinobraní, dožínkách, regionálních akcích jako jsou hody, svátky piva či slivovice. Lidé děkují za plody, které jim Matka Země dala a oslavují ji za tyto dary –  pořádají na její počest hostiny a veselice.

Mabon je vlastně takovou oslavou Díkůvzdání, kdy DÍKY je skládáno přírodě za všechno, co nám během uplynulé sezony přinesla.

A nejlépe se děkuje skrze jídlo a hostiny. Typická oslava podzimní rovnodennosti tak zahrnuje mnoho jablečných a hroznových pokrmů od koláčů přes jablka pečená až po čerstvý mošt,  burčák,  dobré víno či případně medovinu.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na příští rok.

Kdo MABON byl?

Pověst vypráví o bohyni Matce Modron, která porodí syna Mabona. Jeho jméno znamená vlastně Velký syn, je odkazem a světlem své matky bohyně. Několik dní po svém narození je ale unesen do podzemí – vlastně zpět do lůna své matky.

Tam je sice v bezpečí, ale také mimo dosah pozemského světa. Proto z něho na půl roku zmizí síla a barvy, které provázejí Mabona do podzemí. Malý bůh roste a sílí opatrován všeobjímajícím tělem své matky, a tak znovu povstane a s ním přijde jaro.

V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy. Čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se proměnují do chladných nocí a zase nazpět a starý bůh slunce se vrací do objetí Bohyně.

A jak můžeme tento svátek slavit my??

Podzimní rovnodennost znamená, že den stejně jako noc jsou stejně dlouhé. Stejně tak i nám to přináší příležitost ke  sladění a vyrovnání protikladů a k tomu, abychom  se naučili je vidět a vnímat jako součástí celku.

Oslavme sebe samé jako celek – propojme všechny své protiklady (ženskou i mužskou stránku, své vědomí i nevědomí, dávání i přijímání, své světlo i svůj stín, všechna požehnání i výzvy).  Oslavme vše bez našich hodnocení, zda je to dobré nebo zlé.

Vzdejme díky tomuto měnícímu se období, jež nám přináší šanci nového začátku. Světlo a tma jsou vyvážené, vnitřní svět je v harmonii s vnějším. Se zanikajícím vnějším životem se hlásí o slovo život vnitřní.

Dopřejte si dostatek odpočinku, zregenerujte své síly a hledejte spojení sami se sebou.

Se svým vnitřním vedením. Se svou duší a proste ji o vedení na vaší cestě.

Také je to skvělý čas pro očistu.

Očistu mysli – odstranění myšlenek, očistu těla – od potlačených emocí, očistu srdce – od ublížení,  jež narušují naši vnitřní rovnováhu. Transformace a rozloučení se s minulostí uvnitř nás.

Stejně tak můžete očistit i  dům. Vyhodit vše nepotřebné a provést celkovou očistu domova třeba vykouřením ho pomocí šalvěje.

A poté si dejte čas na nalezení nového směru, kterým se chcete vydat. Zasejte nová semínka vašich záměrů. Je to ideální doba na vytvoření nových dlouhodobých plánů.

Tento čas je o projevení vděčnosti za vše, co jsme dostali, čím jsme byli obohaceni, …

Země je tu pro nás po celý náš život. Dává nám kromě jiného pocit bezpečí, výživu, veškerou hojnost a vše potřebné k životu. Uvědomme si to a neubližujme jí! Nebo ještě lépe, naopak – pomozme jí! V konečném důsledku to děláme i sami pro sebe!

Vzdejme ji tedy díky za vše, co nám dala a dává. Každý ji může poděkovat po svém, jak to bude cítit.

Někdo vyrazí na očistu přírody od odpadků, začne třídit odpad, přinese do přírody nějakou obětinku (bylinky, drahé kameny, jídlo,…) jako poděkování za vše, čím nás obohatila. Můžeme také poděkovat vegetačním duchům za jejich péči o úrodu.  Patří mezi ně nejen obilní duchové – Ječmínek, ale také duchové lesa –  Zelený muž. Děkovný obřad, který se dělával kdysi, souvisel s obětováním obilí, ovoce ale také medoviny nebo vína.

Někdo bude mít pro Zemi nějakou krásnou inspirující vizi a jiní procítí vděk, lásku. Nebo vše, každý podle svého.

A s díky můžete pokračovat dál i do vašich soukromých životů. Buďte vděčni za vše, čím jste byli obdarováni a co jste sklidili. Vděčnost v srdci procítěná přitahuje hojnost.

Poděkujte za vnitřní dary, jež začínáte dostávat a moudrost, která vám pomůže je správně využít pro dobro všech.

Pokud nejste propojeni se svou intuicí, nyní je ten nejlepší čas to udělat. Spojit se se svým vnitřním vedením a moudrostí. Přivítejte toto probuzení a prociťte vděk.

Dny se krátí a postupné ochlazování nám připomíná, že přichází zima. Listí mění barvu a padá ze stromů, ovoce dozrává a čeká až bude sklizeno. Venkovní práce musí být dokončeny. Míza stromů a rostlin se nyní pohybuje směrem dolů, ke kořenům.

Pomalu přichází doba spánku, odpočinku a obnovy.

Máme nyní úžasnou příležitost napojit se na tuto energii přírody a znovuvstoupit do lůna svého spirituálního světa a v něm se znovuzrodit.

Respektujme přirozený čas moudré přírody, tedy žijme naplno a odpočívejme vždy, když je k tomu vhodná doba přesně podle rytmů přírody. Tím najdeme zpět ztracenou rovnováhu.

Bohyně Mokoš, bohyně Země

Mokoš je bohyní vlhké, úrodné a plodné země. Z ní se vše a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navrátí zpět.

Mokoš je matkou všech: bohů i lidí. Je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti. Je Bohyní uzemnění, stability a patronkou léčení.

Její zvířata:  zvířata žijící v zemi – lišky, zajíci a jezevci.

Její symbol: vřeteno a předení – právě ona nám odměřuje niť života, ona nás na konci života přijímá zpět  do svého lůna.

Její barva: barva zoraných polí, hnědá a barvy podzimního listí, oranžová.

Její směr: západ.

 *   *   *

Poselství od  Mabonu po Samhain období 23.9. – 31.10. 2022:


Postav se zmatku v sobě nebo v druhých, kteří jsou součástí situace. Zkoumej, jak by mohla tvoje energie způsobovat tření, jiskření anebo zamotání situace, kterou je potřeba objasnit. Snaž se zapojit svou energii a zapojit ji k jasně definovaným cílům. Může ti pomoci vrátit se zpět do svého středu, spojení se Zdrojem či napojení na Matku Zemi.

Berani 21.3. – 20.4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Staň se hravou jako dítě a dovol životu, aby se události vyvíjely samy. Je na čase skoncovat s tvou závislostí na obavách. Také nelpi na hmotných věcech – svazují a zatěžují tě. Plyň jako voda a dovol si zažívat přijímající ženskou energii.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Tvé jasnozřivé, nadsmyslové a vizionářské schopnosti se teď zesilují a rozvíjí. Chop se těchto darů a začni je aktivovat, protože jsou pro tebe důležité. Potřebuješ svou situace nahlédnout jasněji. Abys rozptýlila vnitřní zmatek a neklid, věnuj se činnostem, které mysl zklidňují a obnovuj své soustředění. Pomůžou ti meditace. Také je vhodná aktivně využít imaginaci k nalézání neobvyklých řešení.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Jsi vyzývána k tomu, abys přestala řídit vesmír a začala důvěřovat dechu života. Odevzdej se vyšší vůli a tomu, co pro tebe Bůh připravil. Posuň se od „mé vůle k vůli tvé“. Odevzdáš-li se vyšší vůli života, tvůj život se promění v tanec. Nech se jím vést. „Prosím, použij mě, ukaž mi cestu“.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Moudrost, kterou hledáš, máš ve svém nitru. Navaž spojení se svým Vyšším já, tou nejčistší frekvencí své bytosti a poznej sama sebe. Máš přirozeně dané schopnosti jasnozřivé intuice, potřebuješ však toto umění rozvinout a zdokonalit se v něm. Klíčem ke tvým schopnostem je tvé Vyšší já. Je třeba vyrazit plnou parou vpřed, proto se nezdržuj. Pamatuj kdo jsi – mocná bytost světla, v jejímž nitru se nachází všechny odpovědi a dokážeš proto poznat pravou povahu každé situace.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

V nějakém tvém vztahu – karmickém je konflikt. Jsi vedena k tomu, abys sebrala odvahu a otevřela své srdce a jím se nechala vést. Sblížit se skrze konflikt je mnohem náročnější než zůstávat v oddělenosti. Ale právě ta je důvodem konfliktu. Je snadné jen reagovat a brát si věci osobně. Mnohem větší výzvou je se skrze spor sblížit. Jak můžeš své srdce zjemnit a odložit svůj ochranný štít, abys věci vnímala z jiného úhlu pohledu?

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Jsi tu, abys jedinečným způsobem zasela a ukotvila své světlo. Snaž se být co nejvíc uzemněná, tím můžeš nyní nejvíce pomoci. Čím větší plamen ve svém srdci rozdmýcháš, tím více lásky se díky tobě na tuto planetu dostane.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Brzy projdeš významnou transformací, která tě změní jako nic předtím. Buď připravena na nepředvídané jevy a synchronicity. Podobně jako motýl, který se právě vylíhl z kukly, se i ty můžeš zpočátku cítit dezorientovaná, ve tvém životě však brzy nastane něco magického. Dej tomu průchod a vzlétni.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Netahej na sebe problémy ostatních. A odlož ty, co už na svých bedrech máš. Když budeš vyhořelá a poneseš na sobě tíhu celého světa, nikomu tím neprospěješ. Dej na první místo své blaho. Věnuj se sama sobě. Třeba meditační praxi, praktikuj hluboké dýchání nebo cvičení v přírodě. Až se budeš cítit naplněná, pak teprve můžeš naslouchat i ostatním, ale nezapomeň každý večer udělat očistu – energetickou sprchu.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Pozor na intriky. Někdo se ti chce vkrást do tvého prostoru. Máš zamlžené a otupené své pozorovací schopnosti. Když nevíš, co cítíš nebo co se kolem tebe děje, stává se pochybování překážkou tvého pokroku. Tak do tvého života může proniknout paranoia. Buď obezřetná.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obal22vodnar-e1637122719854.png.

Jsi součástí rodiny duší. To je duše, která je ti blízká, máš pocit, jako bys tuto osobu už dávno znala, je ti s ní dobře a čas rychle utíká a zároveň se prodlouží. Zamysli se nad všemi lidmi ve svém životě – u koho to tak cítíš? Je dost možné, žes nedávno někoho takového potkala nebo brzy potkáš. Budeš-li potřebovat, neváhej tyto duše požádat o podporu.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Bez ohledu na to, zda se nacházíš v ženském či mužském těle, jsi vybízen/a k tomu, abys v sobě vyvažovala aspekty božského ženství a ctila svou hodnotu. Projev svou moudrost a sílu. Vychutnávej svou posvátnost s láskou a vděčností. Stůj si za svými rozhodnutími a současně buď citlivá ke všemu živému.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Je čas ponořit se hluboko do svého nitra. Odpovědi na své otázky máš pouze ty sama. Měla bys ztišit štěbetání tvé duše a věnovat se nějaké formě meditace. Jdi cestou nejmenšího odporu. Co ti je nejbližší? Možná je na čase vzít si potřebnou dovolenou nebo si najít jiný způsob relaxace. Nejvíce vám nyní prospěje ticho a klid.

*       *       *       *       *

Informace o svátku Lammas je z více stránek na internetu zejména z www.cestabohyne.cz

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře