Poselství pro jednotlivá znamení pro rok 2023

Co nám tento rok přinese?

Numerologicky rok 2023 dává dohromady číslo 7. Bude tedy akčním rokem, kdy se budou dít věci, protože se vše dává do pohybu. Změny, změny, změny. Jaké tyto změny budou? Budou se týkat hodně vztahů jako takových, ale také celé společnosti. Viděla bych je víceméně jako pozitivní. Posun kupředu, který tě povede k momentálnímu vítězství.

Celý tento rok tě bude nabádat jít víc a víc k sobě, ke svému nitru, k naslouchání své intuice. Bytí v přítomnosti.

A pak komunikace, hlavně ve vztazích. Mluvit, mluvit, mluvit. Něco se ti nelíbí? Nečekej, že druhého napadne, o co jde, jak to vnímáš ty, ale řekni mu to. Slušně a v klidu si to vysvětlit. Nauč se být asertivní.

Otevřít se své intuici a tou se nechat vést a věci vykomunikovat. Naučit se říct, co se ti nelíbí, ale i to, co se ti líbí. Říkat věci, co tě zraňují, co ti ubližuje atp. Druzí si to těžko domyslí. Každý jsme jiný. Každý reaguje na tutéž situaci jinak. A proto je důležitá komunikace.

Zbytečně v tobě narůstají různé emoce, ať už strachu, vzteku, lítosti, …. Spousty domněnek. Od toho by ses měla osvobodit.

Dále 7 je číslem pomoci ostatním, pomoci sobě a obecně léčení. Neboj se si říct o pomoc. A stejně tak, když za tebou někdo přijde s prosbou o pomoc, buď mu nápomocen, ať tvá pomoc pro tebe bude reálná v jakékoli podobě. Někdy úsměv a objetí dá víc než hromady peněz nebo hmotných dárečků. Toto je hodně individuální a je zase na tvé intuici, aby tě navedla, která cesta bude pro tebe i pro danou osobu ta nejlepší.

Pro jednotlivá znamení:

pro BERANY:

SEBEPŘIJETÍ. Přijetí sama sebe se všemi svými klady, ale i se všemi svými stíny. A skrze to i přijetí všeho takové, jaké to je a každého takový, jaký je. Přes sebepřijetí, to bude jednodušší.

Dovol si být sama sebou. Taková, jaká doopravdy jsi. Tím, že jsi sama sebou plníš plán své duše a zároveň sloužíš i celému světu.

Pozor na „našeptávače“ ve tvé mysli, který na tebe vytváří tlak, abys byla dokonalá. Budou ti přinášet pochybnosti o sobě samé. Uvědom si: JÁ JSEM LÁSKA V ODPUŠTĚNÍ a to v sobě probuď.

Důvěřuj svému duchovnímu vedení. Jsi bezpodmínečně milovaná. Jdi pomalu krok za krokem ke své vnitřní spokojenosti.

To je cesta k tomu stát se královnou svého života. Usednout na trůn a začít si vést svůj život podle svého. Nenechat se smýkat okolnostmi.

Nech rozzářit svůj život. Dovoluj si radost, potěšení. Rozzař své životní světlo a nech ho zářit ven. I pro ostatní. Přinese ti radost, potěšení, úspěch, vitalitu ale přinese ti to do života i hru.

Pozor na: touhu po dokonalosti. (Tím si můžeš hodně uškodit. Snaž se věci přijímat takové, jaké jsou.

na závislosti (na jídle, kouření, hraní či jakékoli činnosti a stejně tak i na závislosti na určitém člověku, lidech, ….). – Uvolni emocionální připoutanosti.

Co ti může pomoci: každý den večer se pochval za 6 věcí, které jsi tento den udělala dobře. Odpuštění, přijetí.

Cesta, která tě k tomu dovede: naslouchej svým pocitům, emocím, své intuici, svému srdci, své duši a nech se jimi vést. Setrvávej v přítomném okamžiku. A odevzdej se Bohu. „Tvá vůle se staň.“

pro BÝKY:

Pro tebe je tématem roku 2023 spojení protikladů. Sebepřijetí. Přijetí světla i stínu a propojení. Přijmout vše takové, jaké to je. Sebeláska. Ocenění sama sebe.

Naslouchej svému srdci a nech se jím vést. Otevři se sdílení citů. Jen tak můžeš žít opravdové vztahy, opravdový život.

Toto vše ti pomůže k lásce, k naplněnému partnerskému vztahu. Ač jej máš či ne, buď ti to lásku přivede nebo ti to vztah hodně promění. Více do hloubky, k sobě.

Ukotvi svůj život zde, tady na Zemi, v přítomnosti. Prokořeň se až do středu země. Plně se oddej svému životu a žij ho naplno, tady a teď. V přítomnosti.

Budeš královnou, která usedne na svůj trůn. Budeš žít život, který máš ve svých rukou.

Pozor na: touhu po dokonalosti. (Tím si můžete hodně uškodit. Přijmi vše takové, jaké to je.

Co ti může pomoci: každý den večer se pochval za 6 věcí, které jsi tento den udělala dobře.

Cesta, která tě k tomu dovede: Vědomá práce se svou myslí. Srovnej si co chceš, vizualizuj si, co si přeješ. Prociťuj všemi smysly, jako by se tak už stalo. Prováděj pravidelně. A pak to odevzdej do rukou Božích. Jdi si svou cestou, dovol si být sama sebou. Být sama sebou, opravdová a jedinečná.

pro BLÍŽENCE:

Tvé téma roku 2023 je ženství (včetně vztahu sama k sobě vs ke své matce), také komunikace a síla mysli. Také rok rodiny, hojnosti a společnosti.

Nyní je tvá mysl a tvé slovo hodně silná a tak si je hlídej. Neříkej to, co nechceš. Ale naopak. Využij toho a začni si tak do života přitahovat to, co si přeješ. Přemýšlej a mluv o tom, co ve svém životě chceš. Vědomě tvoř svůj život. Mysli a mluv o tom, co ve svém životě chceš a ne naopak. Komunikuj. Sdílej s partnerem. Hovoř o svých potřebách i pocitech.

Pozor na: svou mysl. Nehřeš slovem. Program samoty. Sliby a přísahy.

Co ti může pomoci: Očista a upokojení mysli – myslet pozitivně. Kontrola slova. Projevovat svoje myšlenky, potřeby a představy verbálně.

Cesta, která tě k tomu dovede: Naslouchej svým pocitům, emocím, své intuici, svému srdci, své duši a nech se jimi vést. A buď v přítomném okamžiku. Také odevzdání se Bohu. „Tvá vůle se staň.“

pro RAKY:

Hlavní téma tohoto roku jsou pro tebe nové začátky – a začni hned na začátku – u své mysli (ta je nyní velmi silná). Tak ji využij pro své dobro. Jdi si svou cestou.

V hlavě si srovnej, co nyní chceš. Nebo si to hoď na papír. Vytvoř jasný záměr, co bys v tomto roce chtěla. Třeba si vytvoř vision board (mapu snů neboli jantru). A pak si vše představ, vizualizuj, jak kdybys to už zažívala. Prociť to všemi smysly, i svým srdcem. Zaměřuj se pravidelně na toto procítění. Ideálně denně. A jinak to nech být.

Tím si to můžeš přitáhnout do svého života. Nyní k tobě přichází myšlenky, které jsou inspirované. Dávej jim pozornost. Nech se jimi vést.

Buď sama sebou. Přesně taková, jaká jsi. Bez omezení. Vzpomeň si na to, kdo jsi. Nyní se oživují tvé duchovní dary. Neboj se je vyjádřit. Vyjít na světlo.

Dostalas další šanci. Nikdy není pozdě. A právě teď, k tobě přichází nové možnosti, nové začátky. 🙂

Pozor na: své ego. Projevuj se vědomě.

Co ti může pomoci: Vision board. Zhmotňování skrze vizualizaci a procítění, jak kdyby se už vše stalo, všemi smysly i ve svém srdci.

Cesta, která tě k tomu dovede: Osvobození se od očekávání. Uvolni se. Rozpusť své přesvědčení MUSÍM a NESMÍM. Léčení anděly.

pro LVY:

Hlavní téma tohoto roku je rovnováha a také síla a moc. Probuzení životní energie – vášně. Sexualita. Vnitřní oheň. Otevři se své vnitřní síle, usměrni ji a dej jí tvořivý výraz. Jedná se o sílu nejen fyzickou ale také duchovní. Přichází k tobě hojnost.

Tento rok rok bude duchovní i fyzický.

Usměrni svou sílu – dej si pozor na extrémy – nahoru, dolů. Snaž se jít zlatou střední cestou. Dej do života rovnováhu a tu se snaž držet ve všech směrech. Přeměň ji do tvořivé formy.

Můžeš mít strach probudit svou vnitřní sílu. Učíš se koncentraci, trpělivosti, vytrvalosti a postupnosti.

V tomto roce budeš sklízet, cos zasela.

Také se zaměř na vyrovnání energií. Uzdravení karmy – léčení a uvolňování mentálního programu chudoby (fyzické, emoční – láska, mentální – tvořivé) po ženské rodové linii. Povolej posvátnou sílu svých předků, kteří jsou stále s tebou a požádej je o podporu. Přijmi vše, co kolem toho přichází. Přej si to vyléčit. Děláš to pro všechny, jež přijdou po tobě. Pak se ti mimo jiné také otevřou dary z této rodové linie.

Jdeš pomalu, krok za krokem za svým snem. Tvá vnitřní moudrost nyní říká, že je potřeba počkat si na objasnění situace a neudělat další krok dříve, než si uvědomím co a jak dál. Pečlivě se dívej, jaká cesta je pro tebe v tuto chvíli ta nejlepší. Důvěřuj načasování. Máš spoustu času. Nepodléhej stresu z toho, že je to jinak. Je potřeba, aby prošla transformace ve tvém srdci. Aby to, co je potřeba se uzdravit, se uzdravilo a uvolněné mohlo odejít. Pak přijde ten pravý čas. Tento rok má pro tebe obrovský potenciál. Může se v něm zrodit něco pro tebe velmi důležitého.

Pokud nebudeš žít v rovnováze, můžeš mít zdravotní problémy s hlavou, břichem či zády (v oblasti kříže).

Pozor na: Netrpělivost. Na nedostatek odpočinku. Na extrémy.

Co ti může pomoci: Vyvážené dávání a přijímání. Zvládnout chaos a tlak ti pomůže vědomé dýchání do břicha – navrácení se do svého středu. Aktivní pohyb i meditace.

Cesta, která tě k tomu dovede: Naslouchej svým pocitům, emocím, své intuici, svému srdci, své duši a nech se jimi vést. A buď v přítomném okamžiku. Odevzdání se Bohu. „Tvá vůle se staň.“

pro PANNY:

Tento rok pro tebe bude důležité téma svobody či nesvobody. Najdi si zlatou střední cestu a tou jdi. Nevyhrocuj to do extrémů. Zejména v emocionální oblasti. Jdi cestou pravé míry. Nemusí jít o svobodu jako takovou, ale aby ses vnitřně cítila svobodná. Neomezovaná. V tom potřebuješ svobodný nádech, uvolnit se.

Nauč se zdravě si vymezit své hranice. Někdy se ztrácíš ve vztazích, v tom, kde jsi ty. Je to o tom, že jsi hodně citlivá a ostatní miluješ naplno. Měla by ses však naučit nejdřív milovat sama sebe. Aby sis vzpomněla, že lásku, kterou hledáš venku, máš uvnitř sebe.

Sleduj, ve kterém směru na sebe vytváříš tlak, aby ses mohla uvolnit a zároveň naopak v čem potřebuješ probudit svou vůli, abys věci změnila.

Bude to rok duchovní i fyzický.

Pokud nebudeš svobodu cítit, můžeš mít problém v oblasti hrudníku, s kůží, s lymfatickým či endokrinním systémem, který ti to ukazuje.

V tomto roce jsi léčitelem sám sobě v duchovní, emocionální, mentální i fyzické rovině. Vytvoř si lektvar pro sebe na úrovni srdce – potřebuješ dovyživit tělo, mysl i duši. Nyní je čas věnovat se svému tělu skrze péči o něj – koupele (očista) a výživu (vápník, hořčík a zinek). Dovyživit se přes přírodní medicínu – bylinky, aromaterapie,… . I šamanská cesta ti nyní může být blízká a může ti být hodně nápomocná.

Jsi vedena naslouchat své vnitřní moudrosti. Žij v souladu s přírodou. Bylinky, Bachovo esence, aromaterapie, krystaly, energie stromů, šamanství …

Zaměř se na odpuštění. Buď ochotna odpustit sobě i druhým.

Pozor na: Netrpělivost. Na extrémy.

Co ti může pomoci: Příroda, tanec, umění, procházky v přírodě, přírodní medicína, šamanismus, dýchání, odpuštění.

Cesta, která tě k tomu dovede: Osvobození se díky nastavení si správných hranic. Uvolni se. Rozpusť přesvědčení MUSÍM a NESMÍM.

pro VÁHY:

Rok 2023 pro tebe bude akčním rokem. Rokem změn, akcí a pohybu vpřed. Přichází čas cestování, posunu. Také bude rokem pomoci ostatním, léčení.

V tomto roce potřebuješ změnu hlavně fyzickou. Pokud se sebou nejsi spokojená, hledej, co potřebuješ. Změnu stravy, cvičení, změnu prostředí,… Nyní je velká šance udělat změnu a léčení. Zlepšit si svůj život.

Je to rokem, kdy budeš pomáhat ostatním. Můžeš se věnovat léčení. A stejně tak i ty můžeš poprosit o pomoc a léčení, budeš-li to cítit. Ty máš však omezení ve své mysli a nevidíš cestu, jak to udělat. Spíš si připadáš jak ve slepé uličce. Nevíš, jak se hnout, jak udělat změnu k tomu, abys došla ke svému srdci, ke svému nitru. Je tam něco, co tě stále omezuje. Je to nepřijetí. Uvolni se.

Neřeš problémy a žij! Pusť starosti. Tancuj! Užívej si života. Uvolni vášeň ve svém srdci. Žij ze svého srdce. Nadšení je zdrojem tvé tvořivé síly. Vytvoř prostor a otevři se změně.

Bude to rok fyzický.

Tento rok také může přinést zkoušku víry.

Co ti může pomoci: Pohyb, změna. Uvolni odpor vůči změně.

Cesta, která tě k tomu dovede: Občasná samota, kdy se můžeš věnovat sama sobě a svému nitru. Meditace. Zodpovědnost. Také nejvyšší nasazení a hloubka ducha.

pro ŠTÍRY:

Rok 2023 pro tebe bude rokem změn, akcí a pohybu vpřed. Čas cestování a posunu. Také bude rokem pomoci ostatním a léčení zejména ve vztahové oblasti.

V tomto roce potřebuješ změnu hlavně fyzickou. Pokud se sebou nejsi spokojená sama se sebou, hledej, co potřebuješ? Změnu přístupu v jednom určitém vztahu. Nyní je velká šance udělat změnu a léčení. Zlepšit si svůj život. Popros o pomoc a léčení, budeš-li to cítit.

Ty máš však omezení ve své mysli a nevidíš cestu, jak to udělat. Spíš si připadáš jak ve slepé uličce. Je tam něco, co tě stále omezuje. A to je dovolit si žít tak, jak to cítíš ve svém srdci.

Neřeš problémy a žij! Pusť starosti. Tancuj! Užívej si života. Uvolni vášeň ve svém srdci. Žij ze svého srdce. Nadšení je zdrojem tvé tvořivé síly. Vytvoř prostor a otevři se změně.

Bude to rok fyzický.

Tento rok také může přinést zkoušku víry.

Co ti může pomoci: Pohyb, změna. Uvolni odpor vůči změně.

Cesta, která tě k tomu dovede: Sebeláska, sebepřijetí, sebeocenění. Přijetí všeho takové, jaké to je.

pro STŘELCE:

Extrémy – „svoboda nebo nesvoboda“, „všechno nebo nic“,… – najdi si zlatou střední cestu a tou jdi. Nevyhrocuj do extrémů. Buď trpělivá. Zejména v emocionální oblasti. Jdi cestou pravé míry. Nemusí jít o svobodu jako takovou, ale aby ses vnitřně cítila svobodná. Neomezovaná. Potřebuješ svobodný nádech, uvolnit se. Nauč se zdravě si vymezit své hranice.

Otevři se své vnitřní moudrosti a nech se jí vést. Ty víš…. Najdi svůj vnitřní mír.

Někdy se ztrácíš ve vztazích, v tom, kde jsi ty. Je to o tom, že jsi hodně citlivá a ostatní miluješ naplno. Měla by ses však naučit nejdřív milovat sama sebe. Aby sis vzpomněla, že lásku, kterou hledáš venku, máš uvnitř sebe.

Bude to rok duchovní i fyzický.

Pokud nebudeš svobodu cítit, můžeš mít problém v oblasti hrudníku, s kůží, lymfatickým či endokrinním systémem, který ti to ukazuje.

Jsi vedena naslouchat své vnitřní moudrosti. Žij v souladu s přírodou. Může tě oslovit šamanská cesta, bylinky, aromaterapie, Bachovo esence, krystaly, stromy, nebo jiné dary přírody.

Zaměř se na odpuštění. Odpusť sobě i druhým.

Pozor na: Netrpělivost. Na extrémy.

Co ti může pomoci: Příroda, tanec, umění, procházky v přírodě, přírodní medicína, šamanismus, dýchání, odpuštění.

Cesta, která tě k tomu dovede: Disciplína, řád, systém, postupnost, pokora a vděčnost.

pro KOZOROHY:

Tématem roku 2023 je pro tebe komunikace, vztah sama k sobě, který stojí na vztahu ty vs tvoje matka. A v neposlední řadě také síla mysli a síla slova. Také rok rodiny, hojnosti a společnosti.

Nyní je tvá mysl a tvé slovo hodně silná a tak nehřeš slovem. Nezaměřuj pozornost na negace, na strachy, na to, co nechceš. Ale naopak. Využij toho a začni si tak do života přitahovat to, co si přeješ. Přemýšlej a mluv o tom, co ve svém životě chceš. Vědomě tvoř svůj život. Mysli a mluv o tom, co ve svém životě chceš a ne naopak. Komunikuj. Sdílej s partnerem. Hovoř o svých potřebách i pocitech.

Uzavírá se jedna kapitola ve tvém životě a ty se posouváš na další úroveň. Je čas oslavovat, tančit, radovat se. Dopřej si toho plnými doušky. Je na čase umět se ocenit za dobře odvedenou práci. Uvolni se a žij. Raduj se!

Pozor na: svou mysl. Nehřeš slovem. Program samoty. Sliby a přísahy.

Co ti může pomoci: Očista a upokojení mysli – myslet pozitivně. Kontrola slova. Projevovat svoje myšlenky, potřeby a představy verbálně.

Cesta, která tě k tomu dovede: Rovnováha v životě. Probuzení své vnitřní síly fyzické i duchovní.

pro VODNÁŘE:

Nové začátky přináší tvému znamení tento rok. Co od života chceš? Co opravdu ve svém srdci chceš?? Jdi do svého nitra a hledej odpovědi na tuto otázku. Můžeš si to sepsat. Vytvořit mapu snů (vision board či jantru). Tvá mysl je nyní velmi silná a je jen na tobě, co si ve své mysli vytvoříš. Jak budeš žít.

Vytvoř jasný záměr, co bys v tomto roce chtěla zažívat. Zaměř se na to, po čem tvé srdce prahne? A pak si představ vše do největších detailů, jak kdybys to už zažívala. Prociť to všemi smysly, i svým srdcem. Zaměřuj se pravidelně na toto procítění. Ideálně denně. A jinak to nech být. Uvolni očekávání. To by ti mohlo hatit tvé sny převést do reality.

Tím si můžeš přitáhnout do svého života vše, co si přeješ. Ve tvém srdci je velmi silná energie, vášeň. Zjisti, pokud to ještě nevíš, po čem tvé srdce prahne. A jdi si za tím. Dovol si to! Žít!

Také si dovol být sama sebou. Přesně taková, jaká jsi. Bez omezení. Vzpomeň si na to, kdo jsi. Nyní se oživují tvé duchovní dary. Neboj se vyjádřit. Vyjít na světlo.

Je to tu! Nové možnosti, nové začátky.

Pozor na: své ego. Projevuj se vědomě.

Co ti může pomoci: Vision board. Zhmotňování skrze vizualizaci a procítění, jak kdyby se už vše stalo, všemi smysly i ve svém srdci.

Cesta, která tě k tomu dovede: Disciplína, řád, pečlivost, systém, postupnost, pokora a vděčnost.

pro RYBY: 0 zdroj,3/modlitba

Zdroj. Spojení se zdrojem. Na tom postav tento rok. Spoj se se zdrojem ve svém nitru. Tvůj život se neuvěřitelně promění.

Další témata tohoto roku budou komunikace, vztah sama k sobě, který stojí na vztahu ty s tvou matkou. A v neposlední řadě také síla mysli a síla slova. Také je rokem rodiny, hojnosti a společnosti.

Nyní je tvá mysl a tvé slovo hodně silná a tak si jej hlídej. Slovo má nyní velkou sílu. Praktikuj jednu ze 4 toltéckých dohod – „Nehřeš slovem“ – neříkej to, co nechceš. Ale naopak. Vědomě tvoř svůj život. Komunikuj, sdílej s partnerem. Je velmi důležité hovořit se svými blízkými, zejména partnerem o svých potřebách a pocitech.

Uzavírá se jedna kapitola ve tvém životě a ty se posouváš na další úroveň. Je čas oslavovat, tančit, radovat se. Dopřej si toho plnými doušky. Uvolni se, bav se, oslavuj, žij.

V tomto roce ti bude hodně nápomocna modlitba. Komunikuj s Bohem….. S Bohem ve svém nitru.

Pozor na: svou mysl. Nehřeš slovem. Program samoty. Sliby a přísahy.

Co ti může pomoci: Očista a upokojení mysli – myslet pozitivně. Kontrola slova. Projevovat svoje myšlenky, potřeby a představy verbálně.

Cesta, která tě k tomu dovede: Být sama sebou. Používat své ego vědomě.

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře