Poselství pro novoluní 21. ledna ve znamení VODNÁŘE

Novoluní nastane v sobotu 21. ledna v 21,53.

Z numerologického pohledu bude tento den silná mysl a také bude mít velkou sílu slovo. Pozor, ať někomu neuváženě neublížíš. Naopak, pokus se z toho vytěžit a vědomě zaměř svou pozornost na to, co chceš. Myslí i slovem jej můžeš podpořit.

Tento den přináší také témata léčení a pomoci. Proto nabídni pomoc druhým, budeš-li to cítit, či pomoz sama sobě. Budeš-li potřebovat, popros někoho o pomoc.

Budou se dít osudové věci, osudová setkání. Rychlé změny, které tě povedou do tvého srdce. Abys mu začala naslouchat, svým pocitům, emocím, své intuici i své duši a do přítomnosti, božského okamžiku TADY A TEĎ.

Také bude větší napojení na jemněhmotný svět. Spojení s anděly. Komunikaci s nimi. Pomoci od nich.

Také se víc ochraňuj, protože v dnešní den bude zesílena citlivost vůči ostatním a můžeš si na sebe leccos „cizího“ natáhnout.

Den, který tě povede do srdce, k emocím, pocitům, k intuici, duši skrze osvobození se od toho, co tě omezuje..

Gró tohoto dne je vyrovnání energií – karmických. Povede tě to do vnitřní síly přes vědomou práci a pomoc ostatním či léčení.

Poselství karet pro toto novoluní:

V tento den tě to může táhnout na nějaké energetické místo, naslouchej tomuto volání. Může to pomoci tobě a zároveň to může pomoci i danému místu. Je důležité, aby ses naučila milovat sama – aby sis vzpomněla, že lásku, kterou hledáš, máš v sobě. Zavři oči a dej si ruku na své duchovní srdce. Tam je veškerá láska, kterou potřebuješ. Prociť ji. Nyní je čas tvé iniciace, posunu dál. Dochází k tvému znovuzrození. Užívej si potěšení života.

Berani 21.3. – 20.4.

Jsi vyzývána, aby ses mateřsky starala o sebe i o druhé. Abys vnímala své posvátné ženství. Aby ses ponořila do tvoření. Aby ses nechala objímat a objímala. Najdi si své místo v životě. Jsi pod ochranou Velké Matky. Vždy a pořád. Nezapomínej na to.

Téma k rozjímání: ŽENSTVÍ 

Býci 21.4. – 21.5.

Přišel čas se otevřít, vyjít ze stínu a ukázat se celému světu. Kdo jsi. Čas dovolit si být viditelná a sdílet svou nádhernou a opravdovou přirozenost mnoha tváří. Kdy máš bez zaváhání projevit své největší duševní dary. Dovol svému světlu zářit.

Téma k rozjímání: ODVAHA ZÁŘIT

Blíženci 22.5. – 21.6.

Jsi vyzývána, abys přestala řídit celý svůj život, ostatních i celý vesmír a začala důvěřovat životu. Odevzdej se vyšší vůli a tomu, co je pro tebe připraveno. Co pro tebe Bůh připravil. Nyní je to spíš „Má vůle se staň.“ přejdi k „Tvá vůle, se Bože staň.“

Téma k rozjímání: ODEVZDÁVÁM SE DO RUKOU BOŽÍCH

 Raci 22.6. – 22.7.

Naciť se do cykličnosti přírody. Jaro – začátek, vysoký potenciál, který se právě probudil či probouzí a můžeme jej směřovat. Léto – vše kvete, energie je velmi silná, vrcholí. Nyní ji můžete nejlépe využít. Podzim – přichází sklizeň, sklízíte, za celé předchozí období. Zima – odpočinek, stažení energie dovnitř. To celé, co tím má být říct je, přijmi změnu, která přichází. Nebojuj s tím a nesnaž se být pořád v jednom cyklu. Měj úctu ke všem cyklům, nepřeskakuj ani nevynechávej.

Téma k rozjímání: Jak můžu přijmout proměnlivost ve svém životě?

Lvi 23.7. – 22.8.

Léčení posvátného ženství je tématem tohoto novoluní pro jedince znamení LVA. Prokaž úctu ke svému tělu, projev svou moudrost, sdílej svůj hlas. Oddej se své smyslnosti. Povolej své síly zpět. Pokaždé, když uctíš svou cyklickou přirozenost, i tím léčíš posvátné ženství. Buď sama sebou, projev svůj dar, a vezmi si svou sílu zpět. Proto jsi sem přišla.

Téma k rozjímání: Jak mám znovu nalézt svou sílu? 

Panny 23.8. – 22.9.

Jdi na energetické místo, kam tě volá tvoje srdce. Důvěřuj tomu, kam jsi vedena. Je to velmi důležité nejen pro tebe, ale i pro dané místo. Může proběhnout důležitý proces.

Téma k rozjímání: Kam mně volá moje srdce?  

Váhy 23.9. – 23.10.

Věnuj svou pozornost ukotvení svého světla. Čím víc budeš uzemněná, tím více budeš moct v této době pomoci. Také čím silněji rozdmýcháš plamen ve svém srdci, tím víc lásky se díky tobě na tuto planetu dostane.

Téma k rozjímání: Ukotvení tvého světla

Štíři 24.10. – 22.11.

Propoj se se svými kořeny do minulosti, abys mohla jít vpřed. Povolej posvátnou sílu svých předků, kteří jsou s tebou stále a požádej je o podporu. Přijímej těžkosti a vše, co přichází a přej si to vyléčit. Přišla jsi, abys vyléčila a vstřebala to, co jsi zdědila ze své linie předků.   

Téma k rozjímání: SÍLA PŘEDKŮ

 Střelci 23.11. – 21.12.

Je čas odměny za vše, cos udělala. Tvé sny dostávají skutečnou podobu. Uskutečni své projekty. Nyní je ten správný čas. Užívej si tuto chvíli. Oslavuj, cos vytvořila a přijímej, co k tobě přichází. Nyní je čas sklizně.

Téma k rozjímání: OSLAVA

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Přiznej si náročné emoce, situace, konflikty, zranění a strachy, které ti působí bolest a které tě děsí. Jsi vedena k tomu, abys otevřela své srdce i přes všechny tyto emoce, které jsi prožila. Nyní je čas zpět otevřít své srdce.

Téma k rozjímání: Jak můžu otevřít zpět své srdce, zejména těm, kteří mi ublížili?

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Přijímej a dávej lásku a potěšení. Tvá smyslnost, vášeň, sexuální touha, i celá sexualita byli přijaty. Jsou posvátné a svaté. Propoj se se svou skutečnou smyslnou podstatou. A oslavuj ji nejen v sobě, ale i ve všech ostatních lidech.

Téma k rozjímání: Jak mohu naplnit svou posvátnou sexualitu?   

 Ryby 21.2. – 20.3.

Jsi vyzývána, aby ses nechala vést svou inspirací a nechala tak stvořit něco úplně nového. Ať to bude tanec, kniha, obraz či kulinářská specialita, je to úplně jedno. Nech se vést svou intuicí a svou kreativitou.

Téma k rozjímání: Co se skrze mne má zrodit? 

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře