Samhain – MAGICKÁ NOC SPOJENÁ S TAJEMNEM, MRTVÝMI, VĚŠTĚNÍM + poselství pro toto období

Přichází ještě větší chlad a den se zkracuje. Nastává čas, který byl pro pohany hodně důležitý – svátek nazvaný  SAMHAIN. V tento čas vítali začínající nový rok. Přesný datum je z 31. října na 1. listopadu  a je to tedy další z pohanských /keltských/ svátků Kola roku. Tímto dnem začíná nejtemnější část roku, která končí Imbolcem (Hromnice) – 1. února.

Konec období hojnosti, tepla a světla, začátek doby tmy, zimy a nejistoty, ideální okamžik k předělu celého roku. Tato noc nebyla jen velkou oslavou, ale byla také velmi magická, protože jedině tuto noc v roce se prolínal náš svět se světem mrtvých.

Archetypem tohoto svátku je Stařena, moudrá žena.

V tento čas se příroda chystala k zimnímu spánku, rostliny odumíraly, listí ze stromů je pryč. Je to čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás.

Jak to bývalo kdysi

V tento čas byly všechny ohně uhašeny a z jednoho společného ohně si každý zapálil svou louč a s ní pak podpálil všechny  posvátné ohně ve svých obydlích, aby duše jejich předků mohly navštívit svůj bývalý domov a ohřát se u ohně.

Tyto ohně  zapalovali v co největším možném počtu,  aby duše nebloudily. A to se přeneslo i do dnešní doby v podobě dušiček. Vyrazíte-li v tomto období na hřbitov, uvidíte velké množství plápolajících svící.

A poněvadž se Keltové obávali, že se sem v tuto noc dostaly nejen dobré duše předků, ale i různé přízraky a strašidla, drželi se v tomto období na pozoru. A to se přeneslo do dnešní doby v podobě Halloweenu. Magická noc končila úsvitem. Mrtví se navrátili do svých příbytků a temná moc pozbyla sil. A tak začal další nový rok.

Zvykem bylo spalování figurín ze starých hadrů a vycpané slámou buď přímo o samhainské noci, nebo v některé z pěti následujících nocí. Zpodobňovaly smutek, bolesti a strasti uplynulého roku. Takto se jich lidé rituálně zbavovali, aby očištění začali další rok.

Období Samhainu byl ideální čas pro rituály spojené s věštbami, obětováním bohům a vyprávěním příběhů. Lidé se připravovali na zimu – porážel se dobytek, který by zimní období nepřežil, a toto maso se udilo a nakládalo na zimu. Lidé se více sdružovali  ve svých obydlích.

O Samhainu bylo také důležité dát oběti bohům – různé rituální předměty nebo potraviny, které pokládali  na oltář.

panenka vnitřní síly Samhain, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková, http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Co toto období znamená pro nás, jednotlivce:

Nyní je nejlepší čas dokončit vše staré, nefunkční, i kdyby nám dávalo pocit bezpečí a jistot a vytvořit prostor pro nové začátky. Máme možnost odevzdat vše, co nám již neslouží. Jsme postaveni tváří v tvář svým démonům a strachům.

Musíme se zaměřit na sebe a vyhodnotit, zda žijeme v souladu sami se sebou, s naší pravou podstatou. Vše, co není pravé a pravdivé, můžeme odevzdat a zůstane nám jen to, co je skutečné, co k nám patří.

Pokud si chcete promluvit se svými blízkými zesnulými, nyní je ten nejvhodnější čas, nyní je nejlépe uslyšíte.

Skvělý čas pro magii, rituály a věštění.

candlelight-1433175_640

Bohyně KERRIDWIN

Patronkou tohoto svátku je známá  Bohyně Kerridwin, Královna Podsvětí. Manželka Duší a Nositelka smrti, proměny a znovuzrození. Čeká nás po našem sestupu dolů, do podsvětí, kde se  setkáváme s vlastními stíny.

Ona tam pro nás je a můžeme ji využít jako podporu při zpracovávání těchto témat. Ona ví, že když s ní strávíme v jejím podsvětí dostatek času, tak se proměníme a změní se i naše pocity k našemu stínovému já. Přijetí temnoty, skrytých aspektů nás samých  nás  promění, staneme se celiství.

U nás Bohyně MORANA

Bohyně zimy a smrti.

Dříve lidé ctili bohyni Živu – bohyni života a stejně tak i bohyni Moranu, bohyni smrti.

Stařena proměňující se před těmi, kdo se jí nebojí, v krásnou mladou ženu. V jejím popisu se skrývá mystérium smrti a znovuzrození.

Smrt je láskyplná a je vstupní branou do nového života. Život stále pokračuje. Ti, co zemřou, žijí dál ve svých dětech a jejich dětech.

Dává zemřít jednomu cyklu, aby mohl začít další. Aby se staré a nepotřebné mohlo proměnit ve výživu pro nové stejně tak, jak se to děje v přírodě.

Patronka Dušiček, může nám pomoci spojit se s našimi blízkými zesnulými.

Můžeme ji uctít jako tu, která nám může pomoci, aby smrt získala znovu úctu a lidé odcházeli z života důstojně a v lásce, ne o samotě a v zapomnění.

Bohyně Kerridwin

Bohyně Samhainu, Květa Oakland, Foceno: Tina Radnic

Poselství pro období Samhainu 1.11. – 20.12. 2021

Dochází k léčení vztahů. Důležité zde je přijetí, pochopení a odpuštění – sobě i ostatním. Také je velmi důležité vyjadřovat své potřeby a emoce – to by nyní také měl být hlavní cíl. A v neposlední řadě je důležité v této oblasti očistit sami sebe od negativních a sebedestrukčních programů.

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená. 

Pokud chcete fungující a naplněný partnerský vztah zaměřte se na očistu . Spojte se s nebem i zemí a přivolejte si proud světla a nechte se jím očistit, poléčit a aktivovat božský zdroj. Při vytváření záměru poslouchej hudbu, která tě v tom bude podporovat. Hudba léčí i probouzí. Zpívej, poslouchej a buď součástí hudby vesmíru, vnímej hudbu srdcem. A nezapomeň na odpuštění – to tě v tomto směru ještě také může brzdit. Ať se jedná o odpuštění sám sobě či někomu jinému.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 75% levněji – cena už je nastavená.

Potřebujete nyní čas sami pro sebe. Pro to, abyste mohli jít dovnitř, do svého nitra a najít tam sami sebe. Meditace v samotě může přinést odpovědi na otázky, které vás v poslední době trápí. Vnitřní moudrost a vědění je neskonale hluboké. Ty víš… Můžeš být duchovním rádcem či učitelem. Oslavuj život a dovol si hojnost v souladu s přírodou v přítomnosti. TADY a TEĎ.. Buď všemi smysly i celým bytím v přítomnosti, uvolni se a plyň …

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 75% levněji – cena už je nastavená.

Nyní bude pro vás nejdůležitější váš domov a zejména váš muž. Otevřete srdce kristovské lásce – lásce bez podmínek a dovolte ji vstoupit do vašeho vztahu. To je teď to nejdůležitější. Pokud tě to povede k nějaké akci – konej! Nebo pokud už delší dobu přešlapuješ na jednom místě, i když víš, co máš udělat – nyní je ten vhodný čas. Konej!

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

V této době se zaměř na sebepřijetí. Přijetí nejen svých světlých stránek, ale i těch temných, těch, co v poslední době vystrkují růžky a ty se je snažíš potlačovat. Otevře se ti kanál hojnosti a bude k tobě proudit hojnost ze všech možných směrů. Nyní je čas aktivovat své světelné tělo. Odevzdej se lásce a světlu kosmické matky i otce. Čeká tě nějaká zkouška – uvědom si svoje strachy, omezení, závislosti – a uvolni vnitřní odpor. Sebepřijetí je nyní tvou cestou.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 75% levněji – cena už je nastavená.

Vstup do svého nitra a rozsviť. Ve tvém nitru se skrývá tvá moudrost a vědení – vyšší učení. Ty víš… Otevři se tomuto tvému kanálu. Přichází k tobě dar z nebe. Může to být v podobě dítěte, vyššího tvoření či nějaké šťastná volbě. Uvědom si slunce ve svém srdci a dovol jeho světlu zářit.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

Napoj se na svou vnitřní moudrost a vědění. Dovol si být duchovním rádcem. Ty víš… Přinese ti to vnitřní pokoj. Láska, krása, harmonie spojení protikladů. To bude nyní také vaše téma. Přijmi vše takové, jaké to je. Vol srdcem a dovol si otevřít se sdílení citů. Sdílej je se svou láskou. To ti přinese velký úspěch zhmotňovat své sny. Jen pozor na zotročení hmotou.

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 75% levněji – cena už je nastavená.

Tématem tohoto období je léčení vztahů. Přijetí, pochopení, odpuštění,, láska, komunikace a vyjádření potřeb a pocitů, ocenění. Láska léčí. Vnes do těchto vztahů bezpodmínečnou lásku. Tu co přesahuje světlo i tmu. Která nerozlišuje. Je zde pořád. To bude takové tvé nelehké. Stále je ještě důležité si zvědomovat svoje strachy, omezení a závislosti. , tendence ovládání a manipulace /z jakékoli strany/. Pokud se ti to povede, je tu obrovský tvořivý potenciál k lásce, harmonii ve vztahu.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

Procházíš nyní transformací. Zaměř se hlavně na odpuštění – sami sobě či ostatním. Požádej archanděly o pomoc, aby ses mohl uzdravit – od zranění k síle a lásce. Vstup do svého nitra a rozsviť! Spoj se s matkou zemí. i otcem vesmíru. Projev zemi úctu, vděčnost…. To ti nyní může hodně pomoci.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

Vaším středobodem tohoto období bude váš domov. Spoj se s matkou Zemí, s vesmírným otcem a přivolej si proud světla – ponoř se do jeho léčivých, očistných a aktivujících energií božského zdroje. Přichází k tobě inspirace. Nenech si ji utéct. Následuj jí. 🙂 Pokud máš strach nebo si nevěříš, přivolej si na pomoc nanebevzaté mistry.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> o 75% levněji – cena už je nastavená.

Spoj se se svou vnitřní moudrostí, věděním. Dovol si jí pouštět ven. Ty víš … V tom ti brání neodpuštění vůči sám sobě. Odpusť sám sobě a dovol svému srdci zářit. Toto nyní bude tvá cesta sebepoznání. Co není na pevném základu se hroutí, co je – tak roste. Procházíš procesem vysoké intenzity léčení. Očekávej zázrak. Po této nelehké práci přichází odměna. Soustřeď se na podstatné a nech věci plynout.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

Nyní ti mohou být velmi nápomocni nanebevzatí mistři. Přivolávej si je do svého života, kdykoli budeš potřebovat. Jdi do svého středu bytí. Bud bdělý, dýchej vědomě a odpoutej se od mysli a ega k čistému bytí. Tím se promění tvůj života. Projde důležitý přelom a před tebou jsou nové začátky. Vycentruj se a jdi si za tím, co chceš. Z hloubi, ze tvého podvědomí na tebe působí jakési skryté vlivy. Vstup do svého nitra a rozsviť. Nenech je, aby tě ovládaly.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  o 75% levněji – cena už je nastavená.

Vstup do ticha, do tvého středu a dovol si tam poznat odpovědi na otázky, které tě v poslední době trápí. Toto je pro tebe důležité k naplnění cyklu. Pak se můžeš radovat a oslavovat, protože jsi zvládl důležitou životní etapu a postupuješ dál. Přijetí sám sebe ve své přirozenosti (se všemi stíny i strach, dary i touhami). Potřebuješ být v harmonii sám se sebou, s přírodou i vesmírem. To má vliv na tvé fyzické zdraví. Nezapomínej na to.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře