Samhain – MAGICKÁ NOC SPOJENÁ S TAJEMNEM, MRTVÝMI, VĚŠTĚNÍM + poselství pro toto období

Přichází ještě větší chlad a den se zkracuje. Nastává čas, který byl pro pohany hodně důležitý – svátek nazvaný  SAMHAIN. V tento čas vítali začínající nový rok. Přesný datum je z 31. října na 1. listopadu  a je to tedy další z pohanských /keltských/ svátků Kola roku. Tímto dnem začíná nejtemnější část roku, která končí Imbolcem (Hromnice) – 1. února.

Konec období hojnosti, tepla a světla, začátek doby tmy, zimy a nejistoty, ideální okamžik k předělu celého roku. Tato noc nebyla jen velkou oslavou, ale byla také velmi magická, protože jedině tuto noc v roce se prolínal náš svět se světem mrtvých.

Archetypem tohoto svátku je Stařena, moudrá žena.

V tento čas se příroda chystala k zimnímu spánku, rostliny odumíraly, listí ze stromů je pryč. Je to čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás.

Jak to bývalo kdysi

V tento čas byly všechny ohně uhašeny a z jednoho společného ohně si každý zapálil svou louč a s ní pak podpálil všechny  posvátné ohně ve svých obydlích, aby duše jejich předků mohly navštívit svůj bývalý domov a ohřát se u ohně.

Tyto ohně  zapalovali v co největším možném počtu,  aby duše nebloudily. A to se přeneslo i do dnešní doby v podobě dušiček. Vyrazíte-li v tomto období na hřbitov, uvidíte velké množství plápolajících svící.

A poněvadž se Keltové obávali, že se sem v tuto noc dostaly nejen dobré duše předků, ale i různé přízraky a strašidla, drželi se v tomto období na pozoru. A to se přeneslo do dnešní doby v podobě Halloweenu. Magická noc končila úsvitem. Mrtví se navrátili do svých příbytků a temná moc pozbyla sil. A tak začal další nový rok.

Zvykem bylo spalování figurín ze starých hadrů a vycpané slámou buď přímo o samhainské noci, nebo v některé z pěti následujících nocí. Zpodobňovaly smutek, bolesti a strasti uplynulého roku. Takto se jich lidé rituálně zbavovali, aby očištění začali další rok.

Období Samhainu byl ideální čas pro rituály spojené s věštbami, obětováním bohům a vyprávěním příběhů. Lidé se připravovali na zimu – porážel se dobytek, který by zimní období nepřežil, a toto maso se udilo a nakládalo na zimu. Lidé se více sdružovali  ve svých obydlích.

O Samhainu bylo také důležité dát oběti bohům – různé rituální předměty nebo potraviny, které pokládali  na oltář.

panenka vnitřní síly Samhain, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková, http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Co toto období znamená pro nás, jednotlivce:

Nyní je nejlepší čas dokončit vše staré, nefunkční, i kdyby nám dávalo pocit bezpečí a jistot a vytvořit prostor pro nové začátky. Máme možnost odevzdat vše, co nám již neslouží. Jsme postaveni tváří v tvář svým démonům a strachům.

Musíme se zaměřit na sebe a vyhodnotit, zda žijeme v souladu sami se sebou, s naší pravou podstatou. Vše, co není pravé a pravdivé, můžeme odevzdat a zůstane nám jen to, co je skutečné, co k nám patří.

Pokud si chcete promluvit se svými blízkými zesnulými, nyní je ten nejvhodnější čas, nyní je nejlépe uslyšíte.

Skvělý čas pro magii, rituály a věštění.

candlelight-1433175_640

Bohyně KERRIDWIN

Patronkou tohoto svátku je známá  Bohyně Kerridwin, Královna Podsvětí. Manželka Duší a Nositelka smrti, proměny a znovuzrození. Čeká nás po našem sestupu dolů, do podsvětí, kde se  setkáváme s vlastními stíny.

Ona tam pro nás je a můžeme ji využít jako podporu při zpracovávání těchto témat. Ona ví, že když s ní strávíme v jejím podsvětí dostatek času, tak se proměníme a změní se i naše pocity k našemu stínovému já. Přijetí temnoty, skrytých aspektů nás samých  nás  promění, staneme se celiství.

U nás Bohyně MORANA

Bohyně zimy a smrti.

Dříve lidé ctili bohyni Živu – bohyni života a stejně tak i bohyni Moranu, bohyni smrti.

Stařena proměňující se před těmi, kdo se jí nebojí, v krásnou mladou ženu. V jejím popisu se skrývá mystérium smrti a znovuzrození.

Smrt je láskyplná a je vstupní branou do nového života. Život stále pokračuje. Ti, co zemřou, žijí dál ve svých dětech a jejich dětech.

Dává zemřít jednomu cyklu, aby mohl začít další. Aby se staré a nepotřebné mohlo proměnit ve výživu pro nové stejně tak, jak se to děje v přírodě.

Patronka Dušiček, může nám pomoci spojit se s našimi blízkými zesnulými.

Můžeme ji uctít jako tu, která nám může pomoci, aby smrt získala znovu úctu a lidé odcházeli z života důstojně a v lásce, ne o samotě a v zapomnění.

Bohyně Kerridwin

Bohyně Samhainu, Květa Oakland, Foceno: Tina Radnic

Poselství pro období Samhainu 1.11. – 20.12. 2022

Přijmi svou jedinečnost, „jinakost“ i divokost. Vzpomeň si na svou pravou a jedinečnou podstatou, na to, kým skutečně jsi. Tvá divoká podstata tě osvobozuje. Věci, které tě drží zkrátka, tě svazují a ubližují ti. Uvědom si, že právě nyní potřebuješ svou rozmanitou a divokou přirozenost nejvíce. Dělej věci, které tě osvobozují. Důvěřuj ve svou jinakost. Aby sis uvědomila, že tu nejsi proto, abys zapadla. Zpívej svou píseň, kterou jsi sem přišla zpívat. Vrať se ke své pravé a jedinečné podstatě a tu žij. Jen tak můžeš naplno rozvinout svůj potenciál.

Esence: Krásenka zpeřená

Berani 21.3. – 20.4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nyní je čas, o kterém mluvilo hodně mystiků v historii a ty ses rozhodla zrodit se právě do ní. Nebyla jsi v tom sama a nebudeš v tom sama. Nyní dochází k znovushledání s podobnými dušemi. Nyní je důležité rozpomenout se, že spolu navzájem nesoutěžíme, namísto toho máme klíč jeden pro druhého. Buď sama sebou s odvahou bez ohledu na to, co dělají ostatní. A zůstaň otevřená, bez pocitu ohrožení, když i oni jsou sami sebou. Máš kolem sebe lidi, kteří se rozhodnou kráčet s tebou, ale nejprve se jim musíš ukázat. A to se ti povede tím, že se otevřeš a zůstaneš otevřená.

Nápomocná esence: divizna malokvětá, sedmikráska

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Pokud máš pocit, že jsi někomu nevědomě ublížila, cítíš se špatně a je pro tebe těžké si odpustit, přestaň se obviňovat a soudit. Zkus raději věci napravit. Nezapomínej, že jsi jen člověk. Stejně jako ostatní. Nejsi zlomená a nikdys nebyla. Procházíš seberozvojem stejně jako my všichni. Buď na sebe jemná a buď jemná k ostatním. Navrať se ke svému lidství. Tvé lidskosti. Uvědom si, žes nikdy nebyla dokonalá, a že být člověkem není o dokonalosti. Buď k sobě jemná. Máš v sobě dobro a o to pečuj a i dobro v ostatních.

Nápomocná esence: slíva třešňová, sedmikráska

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Zde nyní nastává pravý samhainový čas. Odpočívej, buď trpělivá a snaž se věci přijímat takové, jaké jsou. Abychom nechaly část svého života, nebo dokonce naše minulé já metaforicky zemřít, a mohly tak zasít semínko, z něho vyroste výhonek, a pak rostlina s poupaty, která nádherně rozkvetou. Nyní se musíš něčeho vzdát, abys mohla jít dál.

Nápomocná esence: devaterník penízkovitý

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Silné téma. Nese jej i znamení štíra a kozoroha.

Ženská síla, vyjádření a moudrost byly potlačovány a umlčovány. Návrat ke své ženské síle, posvátnému ženství aktivně prováděj tím, že budeš projevovat úctu svému tělu, projev svou moudrost, sdílej svůj hlas a oddej se své smyslnosti. Můžeš navštěvovat ženské kruhy, … Cti svou cyklickou přirozenost. Tím vším léčíš posvátné ženství včetně sama sebe.

Nápomocná esence: krásenka zpeřená, habr

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Máš za sebou období, které nebylo jednoduché. Všechno zlé, je pro něco dobré. Nyní je však po všem. Z atmosféry se uvolnilo vše, co bylo nahromaděné, došlo k pročištění. Zkouška je za tebou.

Nápomocná esence: řepík, zvonek rozkladitý

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nyní procházíš z jedné fáze do druhé, což vyžaduje velkou odvahu a víru. Jedinou cestou jak v sobě otevřít iniciaci je, když se odevzdáš své vlastní síle. Síle, která je uvnitř tebe a zároveň je napojena na vyšší inteligenci, která existuje ve veškerém životě. Důvěřuj jí. Bude tě provázet celým procesem proměny. Odevzdej se tomu, co se chce skrze tebe zrodit. Život tě chce zasvětit do ještě větší hloubky tvé bytosti.

Nápomocná esence: topol osika

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Pokračuj na své cestě. Hledej svou pravdu a následuj volání tvé duše tvořit. Tvá snaha je už vidět. Pokračuj dál a tvůj výtvor bude již brzy dobře vidět. Můžeš pracovat na nějakém projektu nebo se se může jednat o změny ve tvém životě.

Nápomocná esence: rožec rolní

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Totožný výklad s rakem. Obě vodní znamení. 🙂 A navíc ještě kozorohem. Nyní silné téma.

Ženská síla, vyjádření a moudrost byly potlačovány a umlčovány. Návrat ke své ženské síle, posvátnému ženství aktivně prováděj tím, že budeš projevovat úctu svému tělu, projev svou moudrost, sdílej svůj hlas a oddej se své smyslnosti. Můžeš navštěvovat ženské kruhy, … Cti svou cyklickou přirozenost. Tím vším léčíš posvátné ženství včetně sama sebe.

Nápomocná esence: krásenka zpeřená

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Důvěřuj tomu, že tě drží Velká Matka. Důvěřuj bezpečí její půdy. Důvěřuj v proces rozvoje a uvědom si, že nejsi jediná, která jím prochází.

Nápomocná esence: bílá lesní réva

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obal22vodnar-e1637122719854.png.

Do třetice – totožný výklad s rakem a štírem. Zajímavé. Toto téma je nyní hodně silné!

Ženská síla, vyjádření a moudrost byly potlačovány a umlčovány. Návrat ke své ženské síle, posvátnému ženství aktivně prováděj tím, že budeš projevovat úctu svému tělu, projev svou moudrost, sdílej svůj hlas a oddej se své smyslnosti. Můžeš navštěvovat ženské kruhy, … Cti svou cyklickou přirozenost. Tím vším léčíš posvátné ženství včetně sama sebe.

Nápomocná esence: krásenka zpeřená, jestřábník

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nikdy není pozdě. Přichází k tobě nová šance, nové možnosti. Regenerace a znovunalézání sama sebe. Necháme-li věci volně odcházet a končit, může k vám přijít nový začátek. Jsi připravená podruhé rozkvést. Tvá nová podoba čeká, až ji plně přijmeš a necháš ji projevit. Čím víc se otevřeš změně, tím otevřenější jsi k životu. Čím víc dokážeš své srdce otevřít k životu, tím je pravděpodobnější, že se znovuzrodíš.

Nápomocná esence: krásenka zpeřená, pampeliška

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2022 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Přijmi cykly života a změny s nimi spojené. Vše má svůj přirozený řád a prochází určitým vývojem. Jaro, léto, podzim, zima. Proměnlivost přírody. Stejně taková probíhá ve všem. I ve tvém životě. Přijmi tyto cykly. Každá fáze má svou důležitost. Vše má svůj přirozený vývoj. Čím víc budeš změnám odolávat, tím víc se budeš vzdalovat svému novému já. Když však změnu přijmeš, přijímáš tím život, přírodu a neustálý rozvoj.

Nápomocná esence: rožec rolní, bílý řebříček

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře