Svátek JARA – Ostara – jarní rovnodennost + poselství

Sníh roztává a teplo přibývá a příroda se stále více probouzí – pučí, kvete… Ovce rodí svá „březnová“ jehňata. Mužská a ženská energie (jin a jang) jsou v rovnováze.

Noc se stále víc zkracuje a den prodlužuje. A právě v tento čas, se konečně noc a den dostanou do rovnováhy – jsou stejně dlouhé.  Tímto dnem začíná vítězit světlo nad temnotou!

Je 20. března, přesně ve 10:37 h. Nastává jarní rovnodennost! Je tu JARO!

Je to období radosti, tance a oslav. Zima je pryč. Přežili jsme nevlídnost tmavých dnů. Začíná nový život. Ve všem. Není náhodou, že zrovna tento svátek je spojen s živlem ohně. Tento svátek je hojně rozšířený ve všech kulturách a má hodně zvyků. Později je převzalo křesťanství a spojilo je ze znovuzrozením Krista, přičemž o znovuzrození tu šlo už dávno před nimi. Tedy o znovuzrození Matky Přírody, která se probouzí po dlouhém zimním spánku, aby zase ožila v plné síle a kráse.

Jak můžeme oslavit Ostaru?

Většina dnešních velikonočních zvyků vychází právě ze starých pohanských obřadů kolem tohoto svátku.

Mrskání pruty

Mělo předat sílu z přírody do lidí a tím podpořit ženskou plodnost.

Barvení vajíček.

Vejce už dávno symbolizovalo nový život. Během jarní rovnodennosti oslavujeme tedy vše kolem nového života, nových začátků, nových projektů. Zejména červená barva značí obnovu životní síly. Barví se plná vejce, jinak ztrácí svou moc i význam.  Na nabarvené vejce napište kvalitu, vlastnost, kterou chcete v sobě plně rozvinout, realizovat. Poté vajíčko nabijte energií a snězte.

Úklid domova

Také jarní úklid našeho domova patří mezi rituály spojené s touto dobou. Očistit náš domov od všech negativních vlivů, které se v něm i v nás nashromáždily po čas zimy. Lépe nám pomůže s plněním našich snů, když do všech částí našeho života vneseme novou čistou energii a negativní – co nás brzdí, odstraníme a náš domov se nabízí jako první.

Na ochranu našeho domova pak můžeme z velikonočních ohňů využít  popel a uhlíky, které mají magickou moc, ochraňují dům před požárem, také třeba i naše pole před kroupami, povodněmi a dalšími pohromami.

Očista těla

A jarní úklid by neměl být proveden jen v našem domově ale i v nás. Očista těla a mysli je nyní velmi důležitá. K očistě těla můžeme využít jarní detoxikační kůry – zelené potraviny, které nám pomohou zbavit těla nashromážděných negativních látek a přinesou nám ještě novou čerstvou energii. Také můžeme naše těla očistit omytím v „živé“ vodě – v potůčku či omývání rosou.

Očista mysli

Mysl zase potřebujeme očistit od starých negativních myšlenek, zkušeností a také návyků, které nám už neslouží. Každý svým způsobem, jak mu vyhovuje. Důležité je zvědomění toho, co nás brzdí a následné přijetí, či dočištění jiným způsobem. Můžeme vědomě trénovat změnu svých škodlivých návyků,… atp. Každý po svém. 

Stejně jako očistujeme domov, tělo a mysl, stejně tak můžeme vnést novou energii i do všech oblastí našeho života. Měli bychom obnovit myšlenky, sny a cíle, také vztahy. Tento  čas je doba nových nápadů a tužeb. Můžete třeba změnit zaměstnání, změnit životní styl, navštěvovat nová míst, kde se můžete seznámit s novými lidmi.

Osobní rituály

Také může být nápomocno změnit některé osobní rituály či aktivity. Například změna naší image – nový účes, styl oblékání nebo líčení. Nové cvičení atp. Vše nové, co nám osvěží náš život. A přinese tu správnou energii, která podpoří nové začátky.

Práce na zahrádce

Pokud máte zahrádku, tak příchod jara je jako ideální doba k probuzení země na vašich záhoncích. Stejně tak můžete i doma do květináče zasít vámi požehnaná semena. Také to podpoří přicházející novou energii.

Duchovní práce na nás samých

Nyní je čas zúrodnit to, co jsme zaseli v IMBOLCU. Sny a cíle, které jsme vkládaly, by nyní měly být začít rozvíjeny.

Oslava

K oslavě Ostary tedy zapalme ohně, můžeme tančit a zpívat v kruhu,  oblečené do červených a zelených šatů – nové šaty pastelových barev) – i ony nám umožňují cítit, že i u nás probíhá proces znovuzrození. Je to čas na veselé oslavy s přáteli, na víno (červené – jako symbol krve a života) a na oslavu všeho, co pro nás představuje naplněný a radostný život.

Kdysi byl tento svátek v různých keltských tradicích slaven různě:

* Některé kmeny uctívali v tento den Boha Válečníka, který bojoval s temnotou, kdy den i noc jsou stejně dlouhé. Světlo však pomalu, ale jistě získává navrch.* Jiné tradice uctívali Matku Zemi a pomáhali jí s probouzením.* Poslední známá podoba tohoto sabatu byl počátek dvoření Boha Bohyni, které bude završeno o Beltainu pohlavním aktem.

panenka OSTARA, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Mytologie Ostary – různé příběhy

  • „Už na Hromnice (Imbolc) se z Bohyně znovu stává dívka a probíhají u ní přípravy na jarní námluvy. Při příchodu jara se pak setkává s mladým Bohem Slunce. Jejich vztah dojde ke svému požehnání prvního májového dne, na Beltain.“
  • „Podle řeckých mýtů se v tento čas vrací Persephone z Podsvětí zpět na tento svět. Její matka Deméter (Bohyně úrody) slaví návrat dcery tím, že přinese zpět jaro na zemi, která byla za Persephoniny nepřítomnosti neúrodná.“
  • „Bůh je na jaře ve svém divokém aspektu pána zeleného lesa. Rohatý  Bůh lovu.  Volný a svobodný se prohání po hlubokých lesích vybaven pouze  mocným kopím.

Bohyně, jenž se vrátila z podsvětí, nyní chodí volně po zemi. Prochází se pod stromy a hvězdami. I ona je volná, nespoutaná a svobodná. Nazýváme ji panenskou lovkyní přinášející do světa radost a mládí čerstvě narozeného jara. Její krok je lehký jako krok bílé laně. Kde se její bosé nohy dotknou země, tam rozkvétají květy a zelenají se stromy.

Jedné noci, když zrovna svítí jasný měsíc a nebe je poseté hvězdami, potká mladý Rohatý Bůh Panenskou lovkyni. Na první pohled se do sebe zamilují.Podle učení velké části tradic se spolu také pomilují. Od toho okamžiku se prohání po lesích společně, mladí, divocí, nezatížení zodpovědností, myšlením a břemenem starostí o tento svět.Tímto svátkem začíná pro Boha nejradostnější období kola roku.

BOHYNĚ OHNĚ – ARTHA

Bohyně Artha je bohyně ohně. Ohně ve hvězdách i v nitru země. Je to JARNÍ PANNA A MATKA OHNĚ.

Bohyně nových začátků, plodnosti, naděje a také obnovy.  Ostara je panenskou bohyní. Vytahuje ze země nový život. Jako bohyně jara je královnou říše početí a zrození mláďat – zvířecích i lidských. V říši rostlin je  vládkyní opylení, květu a zrání ovoce.

Klíčem veškerého života je pohlavní aktivita, a její oslava  je oslavou našeho nejpřímějšího spojení s přírodou.

Její symboly:

vajíčka – symbolizují plodnost a znovuzrození. Žloutek  jako zlatá koule reprezentuje Boha Slunce. Bílá (barva panenství) skořápka zase  Bohyni. Zdobení vajíček pastelovými (barvy květin kvetoucí v tomto období) barvami  symbolizuje příchod jara.

Zajíc/králík  je zasvěcen této bohyni nebo také značí manifestaci Boha. Kromě toho symbolizuje plodnost. (Zaječí námluvy začínají už na konci února, samička může porodit  až 4x/6 měsíců po 2-4 mláďatech a v době březosti je schopna ještě dalšího oplození.)

Barvy: pastelové jarní – hlavně zelená, dále pak žlutá, zlatá, červená, modrá, růžová, bílá,… (barvy květin kvetoucí v tomto období)

Bohyně VESNA

Vesna je archetypem panny – bohyně krásy, mládí, života, jara a mladé nespoutané lásky.

Vypadá jako krásná nespoutaná mladá dívka s rozpuštěnými vlasy, v lehkých šatech, ověnčena květinami.

Její symboly:

strom – bříza

květiny – všechny  jarní květiny

zvířata: zajíc, slepice, skřivan a kukačka.

Přilétá na křídlech jarních ptáků a přináší první jarní déšť .
Vesna je spojována také s první jarní bouřkou a s bohem Perunem. Příběh praví, že první jarní bouřka a jaro začínají, když se bůh Perun zadívá do Vesniných krásných očí, obejme ji a upustí z ruky jeho mocné kopí. To je první jarní blesk. Tím končí období zimy, kdy chodila po světě Morana.
Vesna a první jarní bouřka se  pojí se svátky jara, Velikonocemi. Velikonoční pomlázka je  připomínkou blesku a práskání zase hřmění.

Na jaře ale i později v létě se Vesna objevuje také u studánek jako bílá paní. Takové studánky mají vodu navracející mládí a krásu a podporující plodnost. Zavolejte k sobě Vesnu, chcete-li probudit své mládí, krásu. Také lásku v srdci, nespoutanost a veselost. Uctěte ji vitím věnců z květin a zpěvem v březovém háji.

Také můžete vytvořit rituál tím, že uvijete věnec do kterého vložíte váš záměr a pošlete ho po vodě, která je pomocníkem k předání vašeho záměru dál.

Poselství  pro období Ostary  20. března – 30. dubna 2021 :

Jsme v době, kdy si každý tvoří to, co žije. Tedy to se dělo vždy, ale nyní to už dost velká část z nás má na vědomé úrovni. Toto je velmi důležité. Zaposlouchej se do svého nitra a hledej, po čem tvé srdce prahne. Kterým směrem se vydat. Strádáte po citové stránce. Přichází k vám možnost – je tu muž, který je k vám silně přitahován. Váháte? Nevíte? Odevzdejte to Bohu a nechte se jím vést.

A dále pro jednotlivá znamení:

Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Dostáváte od života nabídku a je na vás, jak se k ní postavíte. Je tu možnost postavit se zpět do své síly. Tím byste se hodně posunuli dál. Vás však brzdí vaše malé sebevědomí. Zkuste se na to zaměřit. Veškerá vaše skvělá práce otevřela dveře pro božské řešení a podporu.

Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Toto období budete řešit vaše důležitá témata, ale bude vám v tomto směru pomáháno, vše dobře dopadne. Není čeho se obávat. Vědomá cesta, jděte krok za krokem a dělejte vědomá rozhodnutí. Tím se posouváte o další level výš. Stýkejte se s lidmi a zapojte se.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Zastavte se, dopřejte si čas a prostor pro to, nahlédnout do svého srdce. Vaše vnitřní síla spočívá v tom, přijmout sami sebe. Dovolit si být sami sebou. Tím se před vámi otevřou nové začátky. Stýkejte se s lidmi. Zapojte se do skupiny podobně smýšlejících lidí a vytvořte si zdravá a posilující nová přátelství.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Toto období stojíte tak trochu v mlze. Nedovedete vidět věci reálně, protože vám v tom cosi brání. Je důležité udělat krok kupředu a je to v oblasti lásky. Něco v minulosti vám v tom ještě brání, dořešte si to a jděte kupředu. Důvěřujte znamením a svému vnitřnímu vedení, které vás dovedou k naplnění.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Toto období bude hlavní otevírání vašeho srdce. Dopřejte si dostatek času, dostatek prostoru. Stáhněte se do ústraní, dopřejte si odpočinek. Abyste zase mohli vládnout svému životu. Odstraňte omezení, která vám v tom brání. Zorganizujte si v této hektické době svůj program a upřímně si přiznejte, proč máte tolik práce. A protřiďte to nepodstatné.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Čas rovnováhy a také spravedlnosti. Přichází doba zúčtování a u vás to bude hlavně v tom pozitivním. Posunete se v důležité věci kupředu a ještě vám v tom bude pomáháno. Otevřete se více životu. Uvědomujte si svou hodnotu. Jste drahocenný boží klenot!

Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Hlavním tématem tohoto období bude váš vztah. Partnerský. Dost pravděpodobně nevnímáte tolik lásky, kolik byste chtěli. Toto je ale hodně o vás, jaký vztah máte k sobě, takový se vám pak odráží zvenku od vašich blízkých. Jen vy to můžete změnit. Dopřejte si dostatek času a změňte to. Zbavte se břemen starostí tím, že je odevzdáte Bohu, Vesmíru, energii či čemu věříte, který vše vyléčí a vyřeší.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

U vás probíhá zásadní transformace a týká se to vašeho domova. Odstraňte přesvědčení, která vám brání se otevřít. To bude to nejzásadnější. Začínáte lépe rozeznávat svá skutečná přesvědčení, což vás nutí učinit nezbytné životní změny.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Otevírá se před vámi nová cesta, nezatížená. Odhalujete přesvědčení a vzorce, která vás omezovala a uvolňujete je ze svého energetického systému. Procházíte důležitou transformací a váš život se zásadně proměňuje. Nazrál čas na velkou a požehnanou změnu a na každém kroku této cesty vás bude doprovázet Bůh, Vesmír, energie či čemu věříte.

Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >> 

Otevřete se své ženské stránce. Přijímání. Uvolněte svůj život. Nemusíte mít vše pod kontrolou. Dovolte energii, aby sama proudila. Jediné, co by se dalo doporučit, tak je praktikování vděčnosti – pěkně ze srdce procítěné. A hlavně ve vztahu k muži, který je vám oporou. Toto je nyní vaše cesta. Buďte sami sebou, neboť Bůh, Vesmír, energie či čemu věříte, vás stvořil přirozeně atraktivní a sympatické, uvnitř i navenek.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Nyní jste podporováni. Štěstí vám přeje, využijte této situace. Čeká vás zkouška a máte nyní velký předpoklad, že projdete s lehkostí. Díky tomu se proměníte v ženu, kterou obohatí její vnitřní moudrost. Zhluboka se nadechněte a při výdechu odevzdejte tuto situaci Bohu, , Vesmíru, energii či čemu věříte, aby ji vyléčil/a a vyřešil/a.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2021 dozvědět více,  klikněte na tento odkaz >>  

Toto období má pro vás obrovský potenciál. Odkryje se pro vás něco velmi důležitého, díky tomu se budete moci projevit jako moudrá žena, která je uzemněná a která vnímá sama sebe a své potřeby. Nazrál čas na velkou a požehnanou změnu a na každém kroku této cesty vás bude doprovázet Bůh, Vesmír, energie či čemu věříte.

*       *       *       *       *

Velice si vážím všech, co podporují mé články a tímto jim děkuji!
Pokud se vám články  a poselství karet  líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 2900992067/2010, variabilní symbol: 8887888.

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Šíření článku bez uvedení autora a stránek, ze kterých je čerpáno, dochází k narušování autorského práva a je trestné!!!!

Také Vám mohu nabídnout můj nový program TRANSFORMACE S LÁSKOU A LEHKOSTÍ. Více v tomto odkazu>>https://lenkabicencova.cz/co-nabizim/transformace/

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře