Čtení nejen pro starodávné kněžky – Hromnice, IMBOLC + poselství bohyně ZORY pro jednotlivá znamení

Čtení nejen pro starodávné kněžky – Hromnice, IMBOLC + poselství bohyně ZORY pro jednotlivá znamení

Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků kola roku.  Byl slaven 1.  února a později přešel  do křesťanské tradice pod názvem Hromnice – slaveny 2. února nebo se také nazývá Svátky světla – „Na Hromnice o hodinu více.“

Světla stále přibývá. Už je tu příslib jara. Nových začátků. Nové energie. Oslava konce zimy.  Příroda se začíná pomalu probouzet. Je možné zažít první lásky, najít  první jarní květiny či uvidět první mláďata.

Avšak hlavní probouzení probíhá nyní hlavně pod povrchem. Imbolc je symbolickým protějškem Lammasu,  doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Tento svátek je spojen s ARCHETYPEM DÍVKY (PANNY). Nespoutané, nezávislé, divoké a svobodné dívky.

Je ještě sama, patří sama sobě a na své cestě si jde za svými sny a cíly bez omezení – partnera a dětí –  je jen ona sama. Podoba ženy přecházející z dětství do ženství.

Hlavní patronkou tohoto svátku je bohyně Brighid.

Keltská bohyně Brighid byla jednou ze tří podob jedné bohyně. V zimě vystupovala v podobě „stařeny“ (Cailleach), obávané bohyně spojované se smrtí, ale i znovuzrozením. Nyní přichází v osobě panenské a čisté bohyně, symbolizující příchod jara. To bývá zobrazována v bílých šatech, které mají zvýraznit její nevinnost.

Podle starých legend chodí tato bohyně dosud po světě, protože mezi její nesčetné umění patří též schopnost udržovat věčný oheň keltské tradice.

Brighid je bohyně inspirace a učení, patronka kovářů, léčitelka a zastánkyně všech opuštěných.

Byla velmi oblíbenou bohyní na řadě míst – po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brighid z Kildare.

S bohyní Brighid se pojí více zvyků a jeden z nich je nošení slaměných nevěst – malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů.  S nimi děvčata obcházela od domu k domu a koledovala „pro ně“ symbolické dárky.

V některých krajích se také háže do vody nebo pálí slaměná panna Morany – zimy, a tím se přivolává jaro.

Další symbol Imbolcu je Brighidin kříž – ochranný uzel, (vázaný ze slámy nebo větviček), který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Také tyto kříže někteří zapalovali a vyhazovali k nebi, aby posílili a oslavili slunce.

Součástí těchto oslav bylo i zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek. Věřilo se, že mají symbolickou moc chránit dům před kroupami a úderem blesku.

Bohyně Brighid byla také patronkou chovu ovcí a Imbolc se s  mlékem také pojil. Únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata či telata a díky tomu se dal chudý jídelníček vylepšit právě ovčím, kravím mlékem. Mléko však nebylo jen vítaným zpestřením, ale někdy také poslední možností, jak přežít, pokud začaly docházet zásoby.

V předvečer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina a jejím součástí bylo pečivo ozdobené symbolickými znaky. Také nechávali něco z jídla jako oběť bohům.

V období tohoto svátku bývalo také zvykem, vykonat první jarní orbu. Ta se konala také slavnostním způsobem, pluhy se ozdobily barvenými pentlemi, polévaly (křtily se) pálenkou a byly doprovázeny mladými dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické oběti bohům (kousky chleba a sýra).

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Udělat očistu sebe – očistné koupele a i prostor, v kterých přebýváme.

Udělat čistku, co už nepotřebujeme vytřídit a poslat dál někomu, komu ještě může sloužit. Zapálit očistné vonné tyčinky či aromalampu. Otevřít okna a vpustit čerstvý vzduch a stále silnější sluneční paprsky nechat proudit do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Chceme-li pomoci přivolat slunce a teplo, tak můžete tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud krb nemáte, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do všech částí vašeho obydlí. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života zářící slunce.

Také i vy můžete dát obětinky přírodě jako dárek za vše, čím nás obdarovává ona.

Dále je to ideální čas pro nás – ať už na vědomé či nevědomé úrovni si ujasnit  své sny a cíle pro tento rok. Během zimního ztišení jich přišla spousta a nyní je dobré je probrat a ujasnit si, které bychom chtěli převést do reality.

Nebojte se v tuto dobu snít, konzultujte se svými přáteli, zapisujte  si je. Zachycujte a pojmenovávejte touhy vaší duše. Přišel čas postavit se za ně vědomě.

U nás dle Libušina kola roku, který vytvořily kněžky je patronkou Imbolcu bohyně Zora, Jasněnka, Jitřenka.

Slovanská bohyně předjaří, úsvitu, nových začátků, krásy.

V ruské tradici má trojí podobu – ranní, večerní a půlnoční hvězda- symbolizující jako trojjedinou bohyni.

Můžeme se s ní spojit v době Imbolcu nebo potřebujeme-li v sobě najít novou naději, najít životní nadšení, radost, optimismus. Také jako podporu při začátku nějakých projektů.

panenka Imbolc, vytvořila Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Poselství Zory pro její období 1.2. – 21.3. 2017:

pro všechny:

 Osvoboďte se od všech omezení, které se ve vašich životech vyskytují. Zejména vaše strádání, ať už citové či materiální a velmi častý vzorec „oběti“. Hodně vás to vyčerpává a nyní už je  čas si uvědomit, že vám neslouží, naopak, že vás to už velmi vyčerpává a úspěšně to dotáhnout do konce.
Dělo se tak z důvodu, že i když  to tak zatím nevypadá, tak to pro vás bylo velmi důležité, abyste mohli pochopit další děje a souvislosti. Nyní je ale čas osvobodit se a jít dál.
Uvědomte si, že je jen vaší zodpovědností vše, co se vám ve vašem životě děje. To dobré i to špatné. A jen vy to můžete změnit. Toto uvědomění je velmi důležité k této transformaci.
A pak vaše myšlenky, slova i činy směrujte takovým směrem, kterým chcete jít. Za vašimi sny a touhami. Sněte své sny, mluvte o vašich vizích s vašimi přáteli, zapisujte si je. Je čas si tyto touhy zvědomit a brzičko přijde čas k jejich realizaci.

dále pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Vykročte za  vašimi sny. Nerozhlížejte se doleva doprava a jděte. Chcete lepší finanční zabezpečení, vytvořit bezpečný domov pro své blízké či se posadit na trůn vašeho  života  a začít žít život svých snů?

Nyní je velmi důležité si je uvědomit, ujasnit si vaše záměry. Nechte je v sobě pomalu a jistě vykrystalizovat do jejich nejúžasnější podoby a nenechte se ničím omezovat.

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Vykročte s lehkostí do nového cyklu. Osvoboďte se od vašich omezujících myšlenek. Způsobují vám velká omezení a to zejména i zdravotní. Možná si to neuvědomujete, ale zkuste si to připustit k sobě a pozorujte.

Pozorujte, zda to není možné. Jak přemýšlíte?? Je tam hodně negací, že? A ty se vám pak promítají do vašeho života právě v podobě všech možných omezení. Osvoboďte se od nich.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nové začátky. A s ním by mohlo přijít i nové smýšlení o vašem vztahu. Zkuste se osvobodit od toho, co bylo a otevřete se emocím. Jděte do vašeho vztahu naplno. Otevřete své srdce a váš vztah se neuvěřitelně promění. 🙂

Pokud jste sami, zkuste si zvědomit vzorce myšlení o partnerských vztazích. Některé vám můžou k vašemu vysněnému vztahu stát v cestě. Otevřete své  srdce a užívejte si více života.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

I pro vás jsou nyní připraveny nové začátky. Potřebujete se dát do kupy po některých vašich životních prohrách, která vám  ublížily a stále je v sobě nosíte. Otevřete se tomu všemu a nechte to projít.

Naslouchejte vaší intuici, ona vás tím provede. Buďte k sobě citliví, netlačte na sebe. Dopřejte si čas a péči. Všechno, co vám ublížilo, nechte projít vaším srdcem, kde se vše jako v zázračném kotlíku přetransformuje.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Jste zaseklí v situaci, která se týká dvou mužů. Je potřeba si toto uvědomit, abyste se mohli posunout dál. Můžou to být špatné vzpomínky, můžou to být převzaté od nich nějaké postoje či vzorce. Je potřeba toto nyní dořešit.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní díky pochopení nějaké situace, kterou řešíte doma, se můžete otevřít šťastnějšímu životu. Bude to důležitý krok, který vám pomůže posunout se dál.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Vypadá to, že budete řešit váš partnerský vztah. Je nyní hodně vyčerpaný stejně jako vy, oba dva. Zřejmě je to  situací, ze které těžko nacházíte řešení. Bylo by to potřeba vnést novou energii, která by vás oba víc našlápla.  Vpusťte do vašeho vztahu nový podnět, který by měl přijít velmi nečekaně a uvolněte se z toho sevření.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nečekaná změna, která se žene do vašeho života, vám přinese štěstí, radost a pohodu. Je dost možné, že se může jednat o přírůstek do rodiny nebo nějaký nový projekt či nabídka. Každopádně vám to přinese samá pozitiva. Můžete se těšit. Budete-li zvažovat ANO či NE, neváhejte a určitě jděte do toho!

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Pracujete na svých starých zraněních. Ne? Není to váš případ? Tak já bych teď být vámi začala, protože je velmi vhodná doba na to, to dotáhnout do zdárného konce a od všeho se konečně osvobodit.

Možná to budete zvažovat. Chápu. Nikomu se nechce dobrovolně otvírat staré rány, ale pokud jste je jen potlačily, tak tam stále jsou a stále vás velmi ovlivňují. To je velmi důležité si uvědomit.  

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní vás hodně brzdí strachy – zejména, co se vztahů týká a nejvíce těch partnerských. Něco nového se vám nabízí, ale vy máte potřebu se držet zpátky. Zůstat stažení. Tak máte pocit, že vám nikdo neublíží. Ale není to úplně tak.
A kdo nic nezkusí, ten nevyhraje. Ano, rozhodnutí je jen na vás. Jen si to všechno uvědomte.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Zranění, které nosíte uvnitř sebe, vás nechává v nějaké oblasti sladce spát. Marníte tak ale svůj čas. Je potřeba se podívat pod povrch a najít, co to je.

Způsobuje vám  nastavení ve vaší mysli, které vás hodně omezuje. Nyní máte velkou šanci toto celé změnit! Vzít celou situaci do svých rukou a zpracovat si to tak, abyste mohli žít svůj život, podle vašich představ.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Jste v situaci, která vás už nějakou dobu nepouští dál. Tato situace vám ubližuje a vy to moc dobře sami víte. Nyní přichází možnost, cesta, jak se z této situace osvobodit.

Možná to pro vás nebude úplně příjemné, možná to bude i bolet. Také vám to může přinést do vašeho života překážku, kterou budete muset překonat. Seberte odvahu a jděte do toho. Vaše vnitřní moudrost vás povede.

*       *       *       *       *

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře