MAGICKÁ NOC – Beltain, SVÁTEK LÁSKY (Čarodějnice a 1. máj) s poselstvím RUN pro toto období

MAGICKÁ NOC – Beltain, SVÁTEK LÁSKY (Čarodějnice a 1. máj) s poselstvím run pro toto období

Poslední dubnový večer a hlavně noc – „Čarodějnice“ či „Pálení čarodějnic“ nebo  také „noc Valpurgy“. Svaté Valpurze (bojovnici proti temným silám, také patronce dobré úrody, plodnosti, šestinedělek a proti hromu a blesku) byla v germánské tradici zasvěcena tato noc.

Protože tento svátek byl svátkem lásky, sexu, tance a zpěvu, což se církev snažila potlačit nebo aspoň „nevidět“ a proto vždy vedle pohanského svátku postavila svůj. A tak  tuto noc nazývala Filipojakubskou nocí – podle svátku svatých apoštolů Filipa a Jakuba (1. května), a byl tudíž pro křesťany krycím datem lidového kultu.

A i  II.internacionála (vládnoucí minulý režim – komunisté) „s tím měla problém“ a tak proměnila „ohně čarodějnic“ na „ohně míru“. Od roku 1889 přijala 1. máj jako „Svátek práce“.

V keltské či slovanské tradici tento večer začíná svátek zvaný Beltain nebo také Beltane či Beltine. Čas lásky.  Slaví se stejně jako „Čarodějnice“ v noci z 30. dubna na 1. května. Původně byl Beltain slaven v noci před druhým úplňkem po jarní rovnodennosti, nyní je slaven 40 dnů po jarní rovnodennosti.

BELTAIN je asi nejvýznamnějším svátkem KOLA ROKU. Kolo roku (nejstarší „kalendář“) má čtyři svátky dle stádia života Bohyně, která odráží čtyři stádia života ženy – Panna či Dívka, Milenka, Matka a Stařena a čtyři svátky na rovnodennosti (jarní – živel oheň a podzimní – živel země) a slunovraty (letní – živel voda a zimní – živel vzduch).

 

O Beltainu kraluje MILENKA. Ta zastupuje schopnost užívat si svět skrze všechny  smysly. Schopnost milovat a užívat si své ženské tělo. Schopnost milovat sama sebe, milovat druhé. Také užívat si posvátné sexuální spojení s druhým. Propojuje v sobě lásku a sexualitu. Její rituály jsou všechny činy lásky a potěšení.

Beltain je tedy oslava lásky, partnerství, sexuality, smyslnosti a plodnosti. Tento  svátek je nejvíce spojen se sexualitou, jde hlavně o vnitřní oheň posvátného spojení.

Příroda je plně probuzená, vše kvete.  Plodné síly Matky Země jsou na vrcholu. Beltain je oslava životadárného ohně proudícího žilami Matky Země díky níž  může vše rozkvést, vyrůst.

Tento den se naposledy spojuje božský pár, Bohyně noci a Bůh světla, aby vytvořili jednotu v lásce a z ní mohl vzejít  zárodek dalšího života. (Jeho narození pak připadá na YULE a stává se z něj nový rok.)

 

Prvomájovým dnem začíná světlá polovina roku. Období tepla, slunce, lásky a plodnosti. Vše kypí životem a i v nás jsou zapáleny plameny našich vášní, za kterými směřujeme. Vše nabírá velké obrátky.

Symbolem spojení všech těchto aspektů je také svatba Prastarých (Boha a Bohyně), jak už bylo psáno. A jejím vyvrcholením je sexuální aktivita. Sexuální síly světa nyní dosahují vrcholu. Ve vzduchu proudí velká touha plodit.

Tento svátek má dvojí symboliku.  Nedříve odevzdat ohni vše, co už nám neslouží. A tím uvolnit prostor, aby se mohlo narodit něco nového. Takže plodnost a zároveň i smrt.

Beltain  ve starokeltštině znamená jasný a zářivý (tain) oheň (bel) a je dost pravděpodobně odvozen od boha Belena (nebo bohyně Beltis či Belit).

A tak, jak už bylo psáno, k poslední dubnové noci neodlučně patří zapalování vater, které nás mají zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo za chladné zimní období a zároveň nám mají dodat  životní sílu a ochranu pro nadcházející  období. Ohně také symbolicky znamenají  podporu a uctění Boha Slunce.

Zapalovaly se právě na návrších z důvodu ochranného. Proti čarodějnicím a zlým duchům, kteří od této noci až do letního slunovratu měly vzrůstající moc.  Z tohoto důvodu také byla do vzduchu vyhazována zapálená březová košťata. Stejnou funkci plnily i větve jeřábu, které si lidé zavěšovali nad dveře svých příbytků, stodol či chlévů.

Večer byla zapalována dvojice ohňů a předěl mezi nimi symbolizoval hranici mezi temnou, chladnou a světlou, teplou částí roku. Mladí ohně přeskakovali a starší spolu se zvířaty procházeli mezi ohni, aby došlo k jejich očistě.  Pak se kolem ohně  tančilo a zpívalo.

V domech se musely uhasit všechny ohně. Každý rok o Beltainu se v každé domácnosti musel zažehnout oheň nový za pomocí křesadla.
Dalším zvykem, který se udržel dodnes, bylo vztyčování májky. Symbolika tohoto zvyku je májka – falus (zpravidla březová) proniká věncem – jóni, který bývá na májku pověšen.
Májka také reprezentuje tok energie mezi nebem a zemí, který vyústí v obnovení růstu.  Májky byly zdobeny  květinami a barevnými stužkami, nejčastěji červenou a bílou symbolizující boha(bílá) a bohyni (červená). Kolem májek lidé tančili kruhové tance posilující půdu.
Lidé o půlnoci chodívali na louky, do lesů, na pole, aby nasbírali větve, květiny i jinou zeleň (zejména hloch, cesmínu a jeřáb). Až se ráno dotknou první paprsky slunce jejich domovů, musely být ozdobené. Do obydlí také nosívali byliny jako dar duchu domova.
Při těchto oslavách se  jedlo, pilo, tančilo, prostě se oslavoval  život. Na některých ohních vařili tradiční pokrm z mléka, másla, ovsa a vajec a na závěr se přidal také alkohol. Část z tohoto pokrmu se dal jako dar zemi a zbytek se snědl.
Pojídaly se koláčky z ovsa nebo ovesné mouky. Každý z těchto koláčků byl zasvěcen nějakému zvířeti, které škodilo stádu.
Tradicí také bylo válení bochníku sýra či hořícího kola z kopce. Obě varianty  symbolizovaly  slunce. Pilo se silné tmavé pivo s příměsí blínu nebo mařinky, medovina nebo bylinná vína.
Je to tedy svátek hlučných oslav, zapalování velikých a jasných ohňů a zejména také milování se.
K ránu se začali v párech od ohňů vytrácet, aby zapálili plamen vášně a lásky. Tuto noc je každý muž Bohem a každý žena Bohyní.  
Muži i ženy mohli tuto noc sundat snubní prsteny, aby si pak mohli svobodně užívat  lásky v přírodě. Partnera ani nemuseli znát. Nevěra byla uctívaná jako posvátná součást rituálu. Milovali se zejména v polích, lesích – jako poděkování přírodě za její plodnost a to údajně pomáhalo zajistit dobrou úrodu.  
Zřejmě z těchto dob nám  zůstal zvyk líbat se na prvního máje pod rozkvetlou třešní, břízou nebo jiným stromem. 
Děti počaté na Beltain se považovaly za posvátný dar Bohyně. A protože měly nejasné otcovství, starala se o ně společně celá komunita (vesnice). Prý to bývaly velmi šťastné děti Velké Bohyně.
Také se v tento den uzavírala zkušební manželství na rok a den. Pokud se tento vztah osvědčil, mohli se vzít. Pokud ne, rozešli se bez výčitek.
Pro ty, kdo si chtěli zajistit štěstí, měli před východem slunce vyběhnout na nejbližší kopec a počkat na rozbřesk. Až jim sluníčko požehná svými prvními paprsky.
Druhý den lidé navštěvovali jabloňové sady. Koláčky a mošt se zakopával do země jako dary duchům.
Mladá děvčata vstávala brzy ráno, před svítáním. Omyla si buď jen obličej nebo celé tělo v rose nejlépe z hlohu. Do vlasů si zaplétala větvičku jeřábu. Prosila tak o dar krásy.
 
Lidé také putovali k menhirům, aby si zajistili zdravou a bohatou sklizeň. Bylo nutné menhir 3x obejít po směru hodinových ručiček a na závěr se mu ještě poklonit. (Pokud chtěli vyvolat déšť,  kameny polévali vodou nebo do nich bušili pruty z lísky.
Rybáři ke vztyčenému kameni sypali písek, obešli jej a prosili o dobrý úlovek a také příznivé počasí. Lidé nosili kamenům květiny a jídlo – zejména na vrcholcích hor a poblíž hospodářských stavení. Do důlků v menhirech lili mléko jako dar pro „malé lidi“.
Nemocné děti na Beltain pronášeli skrze volný prostor kamenů. Tak měly  dosáhnout opět zdraví. Novicové bránami  procházeli a tím symbolicky vstupovali do nového života.)
Také hráli  představení.  Bojoval v nich Pán zimy a Pán léta a ten vždy zvítězil. Oba  pak byli neseni městem.  Přinášeli sílu stromů a rašícího obilí.
Lidé také chodívali od domu k domu a za představení přinášející radost dostávali ovoce, koláčky, peníze nebo nějaký jiný dar. A poté pár nebo skupinka tradičně chodívali s těmito dary po poli se slovy požehnání. Část koláčků házeli do vzduchu a část zakopali do země.
Byl také vybrán Král a Královna máje, kteří budou symbolicky oddáni, aby se tak zpečetil svazek mezi nebem a Zemí. Ten, kdo vyšplhal na májku nebo vyhrál božský závod, se stal králem. Královnou  dívka, kterou ostatní zvolili nebo kterou si král sám vybral.
Slavnost pak pokračovala pod májkou, na níž byly namalovány bílé a červené spirály. Bílá jako nový začátek a červená jako životní síla.
Královna bývala  zahalena do březového listí, na hlavě nosívala věnec z hlohu, sedmikrásek a kopretin. Král míval očerněný obličej a byl také „oblečen“ v zeleném listí. Májový královský pár poléval účastníky oslav vodou, což je jistý druh rituálu deště a prosperity (Vláha byla velmi důležitá pro dobrou sklizeň). Tento zvyk byl také částečně zachován dodnes v podobě Majálesu.
Markéta Nemetona Vlčková http://www.nemetona-posvatny-haj.com/

Panenka BELTANE od Markéta Nemetona Vlčková web: http://www.nemetona-posvatny-haj.com/, Facebook: Nemetona – Posvátný háj

 

 

Rituály – inspirace pro nás:

Jak můžeme oslavit Beltain?

Oheň, tanec a zpěv, krásné šaty,  jarní květy ve vlasech či  ozdobené věnci z jarního kvítí.

Dnešní noc má magickou moc, proto můžeme provádět očistné rituály, partnerské obřady nebo rituály plodnosti.

Nezapomeňme přeskočit Beltainský oheň a něco si přát!

Také si můžeme přivolat Rhiannon či tady u nás Ladu, aby nás zahrnula svou láskou, vášní a soucitem.  Aby nám  pomohla uzdravit všechna naše sexuální zranění. Aby nás naučila opět cítit naše těla jako vyjádření lásky. A také proto, že  můžeme milovat – svobodně a naplno. Vytvořme znovu kontakt  se svou divokou a nespoutanou částí. Obnovme svůj vztah se svou přirozeností a vzpomeňme si, kdo jsme a co v nás dřímá.

Se svým milovaným vypijte společně číši vína, do které jste vložili čerstvý jarní květ. A pak nezapomeňte na to, že Beltain je svátek lásky, vášně a plodnosti. 🙂

Na prvního máje ráno bychom, my ženy, měly vstát za svítání a umýt se v ranní rose – mělo by to zaručit, že budeme po celý následující rok krásné.

Pokud žijeme v blízkosti vody, můžeme splést věneček z jarních květů nebo z nich vytvořit kytici, případně postačí třeba jen hrst sušených bylinek a vhodit je do nějakého vodního toku  (potoka, řeky nebo jezera) jako požehnání a k uctění všech zde žijících elementárních bytostí.

Také můžeme připravit Májový košíček: naplnit jej jarními květinami a dobrou vůlí. A potom ho odnést na práh někoho,  kdo je sám a potřebuje pomoc a povzbuzení.

Také si můžete přivolat Rhiannon, budete-li chtít pomoci s tvořením, uměleckou inspirací a zhmotněním vašeho snu.

V kostce tedy Beltain můžeme oslavit právě láskyplným zacházením. Vše, co v nás vyvolává pocit lásky a štěstí. Co nám udělá radost. Oslava Beltainu je naše poděkování za lásku, za život, za tělo a za vše, co nás dělá šťastnými! 

 

Andrea Sobotová, fotila Tina Radnic

RHIANNON – BOHYNĚ LÁSKY, ….

Rhiannon – Bohyně lásky, Čarodějka, Měsíční bohyně, Paní koní a větru, vládkyně živlů, Paní přírody.

Rhiannon = „Vznešená královna“ nebo také Královna bohů – Nejvyšší ze všech.

Byla Paní z jezera, jenž dala Artušovi do rukou Excalibur a učinila ho králem Albionu. Byla také královnou víl, jenž Morganu učila kouzlům.

Také byla Paní ohně, dávala kovářům moc brát železo z těla země. Také chránila před požáry a poraněním ohněm.

Nezkrotná, divoká, v kontaktu s přírodou. Také v kontaktu sama se sebou, se svými instinkty i se svou božskostí.

Múza básníků a umělců.

Přenáší na svém bílém koni duše ze Země do posmrtné úrovně bytí.

Dokáže měnit svou podobu, a tak se nám může zjevit jako zvíře či třeba jako píseň.

Můžeme si ji přivolat, když potřebujeme pomoc:

se zhmotňováním

s uskutečněním svého velkého snu

s komunikací s jakýmkoli duchem přírody

procházíme-li náročnými životními přechody

chybí-li nám umělecká inspirace.

 

Rhianniny symboly

Zvíře: bílý kůň, zpěv ptáků a bílá holubice

Věc: hřeben a zrcadlo

Strom: hloh

Barva: červená

 

Slovanská bohyně tohoto svátku LADA

Bohyně lásky, plodnosti, krásy, harmonie, souladu, smyslnosti a ladnosti. Přináší život a štěstí, mládí a radost. Je patronkou harmonického manželství.

Podporuje lásku ve vztahu, harmonii uvnitř nás i v našich vztazích. Pomáhá vnášet do života štěstí, krásu, soulad a radost. Pečuje o ženskost a plodnost a bdí nad silami života.

Někteří popisují její filozofii jako ,,žít a nechat žít“.
Zosobňuje ženskou podstatu.

Představuje světelné jarní a letní božstvo. Je spojována se Sluncem, horkými letními nocemi, ale také s deštěm.

Některé zdroje uvádí jako dobu jejího zrození zimní slunovrat a odkazují na slovo „koleda“ (staroslovansky „Ko“„Leda“) – vtělení, sestoupení Lady na zemi. Bohyně pak naplno ožije a vyjde až o jarní rovnodennosti a na podzimní rovnodennost se opět vytratí ze světa do podsvětí.

Střídá se tak o vládu na Zemi s Morenou. Podobně jako řecká Persefona přebývá po čas zimy v podsvětí s bohem Velesem. Nejslavnější dny bohyně Lady je doba před letním slunovratem.

V novodobém KOLE ROKU je spojována se svátkem lásky BELTAINEM.

Patří mezi nejvýznamnější slovanské Bohy uctívané v Čechách. Ve staročeštině Lada = děva, panna. Traduje se, že její chrámy byly v moravském Děvíně, v Olomouci, Brně a slovenské Nitře. Byly tam prý vychovávány sbory dívek.

Bývá  po boku Peruna jako jeho družka a vytváří s ním rovnováhu.
Podle dalších mýtů vytvořila svět se svým manželem Svarogem (bůh nebeského světla, slunce a ohně).
 Slované si Bohyni Ladu  často představovali jako čistou pannu s vlasy po kolena, korunou z myrty, která držela tři zlatá jablka nebo květiny. Jede ve zlatém dvoukolovém voze,  zapřažena jsou v něm dvě holoubátka.

Její symboly

Strom:  lípa (třešeň nebo bříza).
Bylina: ladinec (odrůda hrachu), pampeliška nebo pivoňka.
Zvířata:  holoubátka a také kohout, jelen (srnec), mravenec a orel.
Směr:  jihovýchodní.
Měsíc: květen

Poselství od Beltain po Lithu období 30.4. – 20.6. 2017 (bohyně Lada) za pomocí run:

pro všechny:

Stále nás provází podobný výklad, který byl i na minulé období. Vztahy a ještě jednou – vztahy. Nejdůležitější roli nyní bude hrát komunikace. Díky ní máte velkou možnost uzdravit vaše vztahy.
Abyste mohli společně oslavovat tento čas plodnosti a hojnosti, uzdravte nejdříve vaše vztahy.  Zaměřte se na komunikaci a … komunikujte. 🙂 Vyříkejte si láskyplně s vašimi blízkými to, co vás uvnitř trápí. Pusťte to ven a díky tomu se osvobodíte od veškerého nedostatku.
Otevřete se, pustíte k sobě světlo, lásku a opustíte pozici strádání. Už jste v ní stáli dost dlouho a potřebujete zase zažívat lásku a hojnost. Vše pak zase bude proudit. 🙂
Nyní dostáváte další šanci!! Využijte ji!!
Otevřete se novému….novému, krásnému, naplňujícímu, dávající novou šanci….

dále pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Následujte světlo, které se vám nabízí. Může vás vyvést z vaší složité situace. Nebudete-li, dostanete další úder, abyste prozřeli. Potřebujete to, abyste mohli popojít ve vašem životě dál. Jste vedeni. Následujte toto vedení a vše bude v pořádku.

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Bojujete proti osudu a nechcete se podívat pod vaší ochrannou slupku hlouběji – na emoce, které už ve vás nějakou dobu zahnívají a způsobují vám problémy. Bojíte se uvolnit, roztát. Stále máte potřebu držet se svých jistot, i když vám nevyhovují. A vlastně vám ubližují. Kvůli vaší stagnaci vám utíká velké množství energie.

Rada: Přestaňte si do ostatních projektovat to, co máte ve své mysli.  Hodně vám to komplikuje život a i ostatním.

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní se zaměřte na domov a na to, co vyžaduje změnu. Pokud jí nepůjdete naproti, je dost pravděpodobné, že vás to bude bolet. Zaměřte se na váš vztah. Je to dar. Začněte na něj pohlížet s vděčností, namísto toho, abyste hledali stále nějaké chyby. Vašemu vztahu to může pomoci proměnit ho k lepšímu.

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Jste na správné cestě. Mělo by se vám dařit. Jen pozor na vaše ego, mohlo by vám to vše pokazit. A to vám nyní hrozí. Dejte si na to pozor!

Zaujali jste postoj, kdy se držíte v nějaké situaci stranou, jak kdyby ledoví. Vaše emoce jste zmrazili, aby vám neubližovaly. Nyní je to pro vás prospěšné.

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Ano. Pro vás ten úvodní vzkaz o komunikaci platí dvojnásob. Vaše komunikace se začíná uzdravovat a váš život ruku v ruce s ní. Díky komunikaci pomalu a jistě začnou povolovat vaše ochranné bariéry. Následujte tuto cestu. Hodně vám to pomůže.

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

I pro vás platí to, co pro LVY. Komunikace a komunikace. Úvodní vzkaz pro všechny je pro vás také zásadní. Zaměřte se na komunikaci. Snažte se s láskou vyjadřovat vše, co cítíte. Jen tak budete moci jít krok za krokem dál. Pomůže vám to ve vaší situaci, kdy se cítíte vnitřně citově hodně strádající.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

I vy si znovu přečtěte úvodní vzkaz a zaměřte se na komunikaci. Zejména na to, jakým způsobem se vyjadřujete.

Začněte pracovat také s vaším ženskou stránkou. Naciťte se do vaší ženské složky a zkuste komunikaci z tohoto úhlu. Ano, i muži ji v sobě mají. Máme ji v sobě všichni – mužskou i ženskou složku. Zejména, když se to bude týkat emocí.

V tomto případě to bude obzvlášť důležité. Vyjádřete své emoce. A nejlépe i ty, co jste se snažili pohřbít v sobě hodně hluboko. Krok za krokem vynášejte je ven a uvolňujte je.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Zaměřte se na sebe i na lidé okolo vás! Jak je vnímáte? Berete se jako lidé nebo jste na sebe naštvaní, že nejste dokonalí jako stroje? A stejně tak i jak se stavíte ke svému okolí? Zaměřte se na vaše emoce. Potřebujete s nimi začít pracovat. Nenechávejte je uvnitř sebe, nepotlačujte je, nebo dostanete přes prsty. A že to bude bolet? O tom nepochybujte.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Vám se nyní bude dařit. Zejména díky komunikaci budete pociťovat hojnost vesmíru. Takže rozvíjejte svou komunikaci i nadále a podpořte ještě více tento proud. Toto je vám nyní takto dáno.

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Také u vás jsou nyní důležité vaše emoce a práce s nimi. Už se do nich hodně noříte. Těžko pak zvládat situace z odstupu. Zkuste takové situace zhluboka prodýchávat, až dojdete aspoň k částečnému zklidnění, když ne k úplnému. Učí vás to jak fungovat ve vztazích. Takže ještě jednou, nádech, výdech a pak teprve komunikujte. 🙂

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Budete nyní strádat. Ať po citové nebo finanční stránce, nebude vám to moc příjemné. Vypadá to, že si raději vytvoříte ochrannou zeď, aby vám to moc neubližovalo. Toto je ale výsledek vašeho chování. Uvědomujete si to?? Jen vy, díky tomuto uvědomění, to můžete změnit. Začněte k ostatním přistupovat více s láskou – zejména se to týká vztahů u vás doma. Rozehřejte láskou vaše blízké a uzdravte tak staré situace, kterými jste ublížili. Také omluvou, případně bolestným, určitě nic nepokazíte. 🙂

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Zase se boříte do situace, ve které jste už byli. Je to následek vašeho jednání a dost pravděpodobně vám  ublíží. Jako už poněkolikáté. Vypadá to, že nejste moc poučitelní.  A tak jste se obrnili krunýřem a myslíte si, že tím to zachráníte. Teď vám nic  neublíží. Sice vám nic  neublíží, ale lásku takhle taky určitě nezažijete….

*       *       *       *       *

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře