Noc protknutá MAGIÍ – letní slunovrat – LITHA či Svatojánská noc s poselstvím RUN pro toto období

Noc protknutá MAGIÍ – LITHA či Svatojánská noc nebo LETNÍ slunovrat

Slunce, teploučko, vlahý podvečer, začíná nejteplejší část roku, je 20. června.. A  tuto noc a následující den oslavujeme letní slunovrat.

Zpravidla vychází na 21. června. I tento rok tomu tak je.  Letos nastane, když Slunce vstoupí do znamení Raka – přesně v 6:25.

České slovo „slunovrat“ je odvozeno z pohybu Slunce vycházejícího na obzorem.

Máme nejdelší den a nejkratší noc. Litha je  jedním z nejmagičtějších dnů v roce.  Je spojena s elementem VODY.

Ožívají tajemné síly země, léčivá síla Slunce a také vody.  Celá příroda vyzařuje kouzelnou energii. Všechno je zahaleno zvláštním kouzlem. Více než kdy jindy se projevují duchové ohně, vody, vzduchu a země.

Země se otvírá. A v tento čas je ochotná vydat nám své poklady (hluboké duchovní zážitky).

Den i noc  v moci tajemných kouzel.

V tento den se uctívalo zejména sluneční  božstvo, hlavně jeho duchovní síla. A samozřejmě i Matka Země.

Probíhaly léčivé i spirituální rituály, oslavy.  Lidé vzdávali hold přírodním energiím a očekávali pro nadcházející období jen vše dobré.

Házeli dary slunečním bohům a měsíčním bohyním  do studní nebo hlubokých vod (mince, zlaté sošky, keramika, vyřezávané dřevěné sošky).

Studánkám a pramenům přinášeli obětiny (med a koláče).

Zahrady  poprašovali  směsí sušené šalvěje, sporýše a tabáku jako úlitbu skřítkům a přírodním duchům.

Každé stavení pokropili svěcenou nebo čistou pramenitou vodou. Také je zdobili květinami a březovými větvičkami.

Posvátné duby ozdobili barevnými pentlemi, kolem nich pak tančili, hodovali a hráli různé hry.

Oslava probíhala v různých kostýmech, herci v rituálních maskách předváděli představení. Všichni zúčastnění v procesí nesli žhnoucí pochodně.

Divoké panny na loukách nebo lesní víly tančily a zpívaly /mohly omámit  neopatrné mládence.  Nechají-li se svést,  víly je utančí k smrti/.

 

MAGICKÁ SÍLA VODY

Léčivou sílu Slunce přirozeně spojovali s uzdravující mocí vody.

Proto také oltáře zasvěcené Slunci často bývaly u léčivých studní a pramenů.

Voda venku v přírodě má omlazující účinek. A to nejen o letním slunovratu. V tento den má ale také magickou moc. Můžeme ji použít na různé rituály, tyto rituály budou mít větší sílu. Pokud chcete přitáhnout do svého života novou lásku, hojnost peněz, máte ideální příležitost. Ale i pro ty, kteří nejsou úplně vyznavači magických rituálů, postačí, pokud si  v sobě srovnají, co chtějí a vyšlou si jasný záměr.   Také posilujeme svoji vnitřní sílu a jasnou mysl.

Ranní rosa léčí nemoci očí a posiluje zrak.

Vykoupeme-li se v potoce nebo v ranní rose na louce,  přinese nám svěžest a zdraví.

A také se na vodní hladině dala spatřit budoucnost.

Odívali vodní zdroje – studny (prameny)“. Pokryli je květinami a větvemi. Součástí tohoto rituálu bývalo i přivolávání deště. Lidé nabírali vodu do misek a rozstřikovali ji po polích a zahradách. U pramenů se zpívaly písně, tančilo se a také hrálo.

Mladé dívky rituálně otevíraly studánky. Obcházely je po směru hodinových ručiček.

Lidé považovali lesní studánky za kouzelné a léčivé.  Než se napili, žádali o svolení studánkové víly.

Studánky a jezera byly této noci vstupními branami do zásvětí.

Rituálním ponořením do potoka, jezera či moře věřili, že se můžou  vynořit v jiném čase. Voda představuje proud času – s její pomocí se můžeme přenést do jiné reality.

OČISTNÉ OHNĚ

Na nejvyšších kopcích lidé zapalovali rituální ohně, u nichž se scházela mládež z každé vesnice stejně jako o Beltainu, jen nyní se oslavovalo vrcholící Slunce.

Ohně obcházeli v kruhu a přeskakovali. Symbolicky tyto akty vyjadřují očistu od všeho zlého, posílení a upevnění zdraví. Světlo a záře posvátných ohňů přináší ochranu.

Lidé kolem ohňů tančili. Žehnali dobytku zapálenými bylinami z ohně. Po polích pak rozhazovali uhlíky ze slunovratových ohňů, aby zajistili bohatou úrodu. 

Také vyhazovali do vzduchu hořící košťata, která měla za úkol odehnat zlé čarodějnice a chránit vesničany před temnou mocí všech temných sil.

Také se v tento den uzavíraly tzv. čarodějnické svatby.

DEVATERO KVÍTÍ

Dívky trhaly v předvečer svatojánské noci  v tichosti devatero kvítí, nesměly při tom promluvit ani se ohlédnout. Kouzelné kvítí uložené pod polštář jim mělo přivodit sny, v kterých se vdavek chtivým dívkám zjevil vyvolený mládenec.

Devatero kvítí: chrpa, kopretina, smolnička, planá růže, rozchodníček, mateřídouška, fialka, zvonek a čekanka.

V předvečer letního slunovratu se sbíraly všechny právě rostoucí léčivé bylinky – svatojánské koření. Mají magickou moc – využívají se při léčení, k dochucení pokrmů, i k magickým rituálům.

Proto sbírejte v tento den léčivé rostliny – mají nejvyšší účinnost.

Vykuřování levandulí mělo přinést lásku, radost, přátelství, zdraví a požehnání.

 

Můžete si uplést věneček z pelyňku černobýlu a o svatojánské noci skrz něj pohledět do ohně. Ochrání vás před nemocemi očí a bolestmi hlavy.

Strávíte-li noc v blízkosti černého bezu, nebo pod ním dokonce přespíte, a naladíte své vědomí na Universum, může se vám podařit spatřit krále přírodních duchů, skřítků a víl. A možná vám splní vaše nejtajnější přání.

Nejsilnější posvátná energie tohoto dne  nastane v okamžik při východu Slunce.

To je nejvhodnější doba pro rituál,  meditaci v přírodě. Či jen rozjímání o Matce Zemi a Slunci.

Rituály – inspirace pro nás:

Jak můžeme oslavit Letní slunovrat?

Kromě výše uvedeného můžeme během Lithy – letního slunovratu udělat dva základní rituály.

  1. Poděkování (vděčnost) za vše, co máme.

za vše, co nám náš život dává. Zejména za lidi, které kolem sebe máme. Jenž nás milují, podporují a obklopují svou péčí.

Můžeme podpořit někoho, kdo to potřebuje. Usmát se na někoho na ulici,  vyjádřit city svým nejbližším, aby věděli, jak moc je máme rádi.

2. Práce s emocemi.

Očista od starých křivd, pocitů studu, samoty, pocitů viny, všech nepříjemných prožitků, které zůstaly v našem těle.

Upřímné povídaní si, vyjasnění vztahu ale také masáže a práce s tělem. Také sdílení a vzájemná péče v kruhu žen (tak jak to bývalo dříve). Ženy se tak mohou vzájemně inspirovat anebo sdílet tíhu těžkých prožitků. Trochu jsme zapomněli na důležitost  ženského kruhu, který nám může dodat jakousi zvláštní výživu, kterou často hledáme jinde. Litha je nejvyšší čas obnovit spojení s tímto zdrojem lásky, opory a přijetí.

3. K zajištění štěstí a blahobytu si můžete dát v noci do oken zapálené svíce. Domov očistit levandulí.

A dveře vašeho domova ozdobit věncem s květy letních květin a magickým znakem (otevřená křivka, která znázorňuje rozvinutý list).

4. sběr léčivých rostlin – jak už bylo psáno, budou mít silnější účinky.

 

Bohyně DOMNU

Je to Matka prastaré rasy Fiomore,  starší sestra Danu, kterou potkáváme během Zimního slunovratu.

Jejich společný příběh symbolizuje boj mezi světlem a stínem našeho života.

Domnino  panství vodního království se nachází v hlubinách, skrývá stín a hluboké emoce společně s mnoha poklady.

Je držitelkou emocí

Její magickou přítomnost cítíme z moře. Její léčení je obsaženo v ledových proudech řek a pramenů. Je obsažena v dešti, teče v našich slzách.

Dommu si přivoláme, když potřebujeme vypustit své potlačené emoce, aby mohly proudit svobodně – vyjadřovat se, plakat, truchlit, řvát, smát se, tančit a milovat.

Její kalich drží naše hluboké emoce.

Ona nás otevírá pocitům, které nás mohou ranit. Ale také vyjádřit své skryté emoce a léčit se tak v jejích posvátných vodách.

S Domnu se setkáváme na pobřeží, kde nadšeně tančí na večer letního slunovratu. Je to noc, kdy si můžeme užít sami sebe a své úspěchy. Můžeme s ní tančit a radovat. Kolem nás je příroda, která se nyní manifestuje naplno.  Domnu sama s námi plakala – její empatie pro naši bolest byla zjevná, ale nyní se opět raduje, tančí a vyjadřuje radost z moudrosti, jenž vzešla z  uvolnění emocí. Je svobodná, divoká a plná radosti. Na kamenech jsou její poklady z hlubin a její posvátný kalich.

Domnina zvířata: delfíni, velryby, lososi, lachtani a volavky.

Její strom: dub.

Další symboly: kalich a mušle.

Její barva: modrá.

Bohyně VLTAVA, RUSALKA

Na slovanském Kole roku se se svátkem letního slunovratu a také elementem vody pojí bohyně Vody Vltava a Rusalka.

Vltava byla starou pohanskou bohyní řeky, jejíž název pochází z germánského Wilth Ahwa – Divoká řeka. Řeky byly v dávných dobách uctívané jako mocná životodárná božstva.

Když se obracíme k Matce Vody, můžeme používat jména řek, ke kterým cítíme pouto např. Vltava, Morava, Jizera, atp.

Všechny nesou sílu vody, nespoutanosti, emocí, očisty, plynutí a zdroje života a každá ještě navíc nese své specifické kvality, které se pojí s podstatou dané řeky.

Rusalka je elementální bytost spojená s Vodou, duchem Vody. Objevuje se poblíž jezer, řek a potůčků v divoké přírodě.

Je to krásná bytost s dlouhými vlasy, ve kterých je ukryta její moc. Jejich rozčesáváním ovládá vodu a může spustit i povodeň. Často si hlavu zdobí věnci. Krásně tančí a zpívá. Stará se o rostliny a úrodu, o plodnost polí. Objevuje se hned poté, co roztaje poslední sníh.

V mýtech byly Rusalky také spojovány s dušemi předčasně zemřelých dívek, jejichž energie zůstávala ve světě, dokud nevypršel přirozený čas jejich života, a ony mohly svojí plodnou silou pomáhat přírodě.

Na bohyně Vody se obracíme, chceme-li rozproudit náš život a naše emoce. Když cítíme, že v našem životě něco stagnuje nebo v nás něco zamrzlo. Jsou propojené se silou plodnosti a ženské jin (plynoucí, vodní) sexuality.

Poselství od  Lithy po Lammas období 21.6.2017. – 31.7. 2017 (bohyně Rusalka) za pomocí run:

pro všechny:

Nyní je čas, zaměřit se na své domovy, také na své rodiny. Na vztahy uvnitř nich. Na emoce, které je ovlivňují.

Vstup do vod  emocí a pořádně je nasaj. Uvědomte si, co v sobě cítíš. Jak se vnímáš? Tím je převedeš na vědomou úroveň a budeš moci s nimi pak lépe nakládat. Někdy emoce jen potlačuješ a pak, když je to nejméně vhodné tak vyletí ven, ani se nenadáš, jak rychle a nečekaně. A také jakou pak způsobí pohromu.

Proto je velmi vhodné si je uvědomit a poté to s danou osobou vykomunikovat. Komunikace je základem všeho.

I minulé a předminulé období bylo o komunikaci.
Stále má komunikace velmi důležitou úlohu. Nezapomeň na to. Komunikace je velmi důležitá.
Pokud se touto radou nebudeš držet, může ti život jeho tvrdostí připomenout, abys konečně začal…
A proto … mluv, vyjadřuj, komunikuj….

dále pro jednotlivá znamení:

  Berani 21.3 – 20. 4.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní jste na správné cestě. Jen nezapomínejte, pro vás je rada – komunikace, ještě více důležitá než pro ostatní. Budete-li se této rady držet, pomůže vám to v hojnosti ve vašem životě. Budete jen zírat, jak k vám vše bude samo proudit.

 Býci 21.4. – 21.5.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní rozkvétáte. Otevřete se vaší přirozenosti. Pomůže vám to v tom být víc sám sebou. Být v souladu sám se sebou. Se svou podstatou. Pak vám bude fajn i ve společnosti vašich blízkých, zejména vašeho partnera. A budete sklízet. V dobrém. Užijte si to! 🙂

 Blíženci 22.5. – 21.6.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Je nádherné období. Nyní se vám může dařit. Je vám totiž pomáháno. Nebojte se vašich emocí a konečně si je přiznejte. I ty hluboko uvnitř vás. Je to pro vás velmi důležité. Pak už vás nebudou moci ovládat. Cítíte to taky?? Už se rozednívá. Po náročném období přichází rozbřesk! 🙂

 Raci 22.6. – 22.7.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Zažíváte období, kdy máte potřebu větší svobody a volnosti. Aspoň z nějakého úhlu si to dopřejte. Udělá vám to moc dobře! I vy budete mít co do činění s emocemi. Napnout plachtu a hurá na to.

Jestli bude klidná hladina nebo rozbouřené vlnobití je jen na vás. Pokud se naučíte s emocemi pracovat, už vás nebudou moct ovládat. I u vás přichází rozednění. Noc už nechte za sebou. Vyražte vstříc novému dni….

 Lvi 23.7. – 22.8.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Otevřete se vaší přirozenosti. Jste žena? Otevřete se více vaší ženské složce. Podpořte ji. Podpořte v tom být sama sebou. V přijetí svého krásného ženského těla.

To vám dodá velkou sílu a odvahu. Lépe budete překonávat nepříznivá období. Uvolněte se a tančete. Cestujte. Užívejte si svobody (i kdyby jen v nějaké oblasti vašeho života).

 Panny 23.8. – 22.9.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

V tento čas je dobré zvolnit a přestat tlačit na pilu, zejména co se týká situace ve vašem domově. Někdy je dobré některé věci nechat uležet, dopřát si čas a vše v klidu promyslet. Dopřejte si naopak teď čas pro sebe. Dovolte si rozkvést. Je to nyní velmi důležité. Být sám sebou, ve své podstatě.

 Váhy 23.9. – 23.10.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Vložte radost do každé činnosti, která vás čeká ve vašem každodenním životě. S tímto přístupem se váš život promění a začne se vám dařit. To je nyní vaše cesta. Najít radost v každé části vašeho života.

 Štíři 24.10. – 22.11.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Emoce, emoce, emoce. Pěkně s vámi pracují. Dejte si pozor na to, abyste je nepotlačovali. Naopak, naučte se je zpracovávat nějakým konstruktivním způsobem. To vám může hodně pomoci ve vašem životě. A váš život se tím promění do krásného a zářivého.

 Střelci 23.11. – 21.12.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte  na tento odkaz

Vstoupili jste do vod emocí, které pramení v dávné minulosti. Potřebujete právě to nyní dočistit.  Dokud se z toho neosvobodíte, budete strádat. Už je na čase to dotáhnout do zdárného konce. Takže vzhůru do toho!

 Kozorozi 22.12. – 20.1.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Minulost vás drží zpátky. Toužíte po svobodě, ale zatím se to úplně nedaří. Zaměřte se na ni a osvoboďte se od toho. Nyní vám na vaší cestě svítí světlo – najdete z toho cestu ven, pokud o to budete stát. Je vám totiž pomáháno.

 Vodnáři 21.1. – 20.2.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Nyní jste zabořeni do nějakého problému. Vstoupili jste do něj a je s tím spojeno spoustu emocí. Pokud tyto emoce nezačnete zpracovávat, dostanete od života tvrdou lekci. Zaměřte se na to. A zkuste do svého života vnést více radosti. Vše pak bude mít úplně jiný nádech, vše půjde lehčeji.

 Ryby 21.2. – 20.3.

Chcete-li se k vašemu znamení pro následující rok 2017 dozvědět více, klikněte na tento odkaz >>

Zkuste si užívat radosti ve všech oblastech vašeho života. V každé činnosti, kterou denně děláte. To vám pomůže najít cestu sám k sobě. Ke své podstatě. Začnete se jinak vnímat. A tak vás pak budou vnímat i ostatní lidé. Rozkvetete.

*       *       *       *       *

Pro tento web napsala Lenka Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.cc

Lenka Zasadilová Bicencová
Jmenuji se Lenka Zasadilová Bicencová a pomáhám nalézat řešení v složitých situacích. Také cestu k šťastnějšímu a opravdovému životu díky spojení se SÁM SE SEBOU za pomoci tarotu, Bachovo květových esencí či zvířecích esencí, konzultací, terapií, meditací a automatické kresbě. Můj příběh si přečtěte zde >>

Pro www.lenkabicencova.cz napsala Lenka Zasadilová Bicencová, autorka Meditací pro realizaci vysněného života a programu Transformace s láskou a lehkostí. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.

Komentáře